Y Bywgraffiadur Cymreig

Mae’r wefan hon yn cynnwys dros bum mil o fywgraffiadau cryno sy’n cyflwyno Cymry a wnaeth gyfraniad pwysig i fywyd cenedlaethol yng Nghymru neu’n ehangach.

Mwy am y prosiect...eicon tynnu sylw

Erthyglau newydd ar gael nawr

Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Rydym ni wedi bod wrthi'n datblygu gwefan newydd sbon i'r Bywgraffiadur. Ddechrau Tachwedd 2018 byddwn ni'n lansio bywgraffiadur.cymru, sy'n cynnwys dyluniad, ffwythiannau a chynnwys newydd. Ewch draw i weld y gwelliannau a chael blas o'r hyn sy'n newydd!

Bydd bywgraffiadur.cymru yn disodli'r wefan hon maes o law. Yn y cyfamser, byddem ni'n falch o glywed unrhyw sylwadau gan ein defnyddwyr felly mae croeso i chi gysylltu â ni gydag unrhyw gwestiynau neu awgrymiadau.

Chwilio am fywgraffiad:

e.e. David Lloyd George, Dafydd ap Gwilym, Catrin o'r Berain.


Chwilio'r holl destun:

Llanfihangel, cerdd dant, meddyg, glo, rygbi.Rhestr Enwau

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z