Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZWEST, DANIEL GRANVILLE, Barwn Granville-West o Bontypwl (1904-1984), gwleidydd Llafur.

Ganwyd ef yn Nhrecelyn, sir Fynwy, ar 17 Mawrth 1904, yn fab i John West ac Elizabeth Bridges. Addysgwyd ef yn Ysgol Ramadeg Trecelyn a Choleg Prifysgol Cymru, Caerdydd lle yr astudiodd y gyfraith ac enillodd y wobr gyntaf yn ei adran. Daeth West yn gyfreithiwr ym 1929. Gwasanaethodd yn yr Awyrlu Brenhinol yn ystod yr Ail Ryfel Byd, daeth yn awyr-lifftenant yn yr Awyrlu Brenhinol Gwirfoddol Wrth-gefn (Royal Air Force Volunteer Reserve). Gwasanaethodd yn aelod o Gyngor Dinesig Abercarn, 1934-38, a Chyngor Sir Fynwy, 1936-47. Etholwyd ef yn AS Llafur dros etholaeth Pontypŵl mewn is-etholiad yng Ngorffennaf 1946, gan barhau i wasanaethu yno nes iddo gael ei ddyrchafu yn Farwn Granville-West o Bontypŵl ym 1958. Ei olynydd fel AS Llafur dros Bontypŵl oedd Leo Abse . Gwasanaethodd West fel llywydd cangen De Cymru a Mynwy o Gymdeithas y Swyddogion Prawf, ac roedd yn ysgrifennydd preifat seneddol, 1950-51, i J. Chuter Ede, yr Ysgrifennydd Cartref, ac ef oedd cadeirydd y Cyngor Yngynghorol ar Awyrennu Sifil yng Nghymru. Roedd yn bartner hŷn yn y cwmni D. Granville West, Chivers and Morgan, cyfreithwyr, busnes a'i ganolfan yn Nhrecelyn a Phontypŵl. Priododd ar 12 Ionawr 1937, Vera, merch J. Hopkins, Pontypŵl. Bu iddynt un mab ac un ferch, a gwnaethant eu cartref ym Mrynderwen, Abersychan, Pontypŵl. Bu farw'r Arglwydd Granville-West ar 23 Medi 1984 a chladdwyd ei weddillion ym mynwent Panteg.

Ffynonellau:

  • Who was who? ;
  • Etholiadau'r Ganrif, 1885-1997 (Talybont, 1999);
  • Welsh Hustings - 1885-2004 (Rhydaman, 2005);
  • Dod's Parliamentary Companion ;
  • The Times , 25 Medi 1984;
  • The Daily Telegraph , 25 Medi 1984;
  • Western Mail , 25 Medi 1984.

Awdur:

Dr John Graham Jones, Aberystwyth

Blwyddyn Cyhoeddi: 2009