Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZWILLIAMS , BENJAMIN HAYDN ( 1902 - 1965 ), swyddog addysg ;

mab Benjamin a Margaret Jane Williams ; g. yn Rhosllannerchrugog, Dinb. , 9 Hyd. 1902 . Cafodd ei addysg yn yr ysgol sir, Rhiwabon . Bu'n ddisgybl-athro yn 1921-22 ; yna aeth yn efrydydd i Brifysgol Lerpwl ac yn 1925 ennill gradd mewn gwyddoniaeth, gydag anrhydedd uchel mewn cemeg. Ym mhen dwy flynedd, graddiodd yn Ph.D. O 1927 hyd 1931 , bu'n gwneud gwaith ymchwil gyda'r Adran Scientific and Industrial Research yn Llundain . Yn 1931 , penodwyd ef yn ddarlithydd yng ngholeg technegol Wrecsam ac ef a fu'n gyfrifol am ddatblygu'r Adran gemeg yno, gan arbenigo ar yr ochr ddiwydiannol.

Yn 1938 , daeth i sir y Fflint , yn ddirprwy-gyfarwyddwr addysg ac yn gyfarwyddwr yn 1941 . Bu'n aelod o lys Prifysgol Cymru a gweithredu ar amryw o'r is-bwyllgorau, yn cynnwys Cyngor y Brifysgol . Bu'n gadeirydd cyngor Eist. Gen. Cymru , 1960-64 . Daeth i'r amlwg fel un o arloeswyr yr ysgolion Cymraeg , ac ef, drwy yr egni a'r brwdfrydedd a'i nodweddai, a sefydlodd yn sir y Fflint y ddwy ysgol uwchradd Gymraeg gyntaf yng Nghymru . Cymerodd ran arbennig yn yr ymgyrch i hyrwyddo'r Gymraeg ar y teledu , ac yn 1961 daeth yn gadeirydd Cwmni Annibynnol ‘Teledu Cymru’ , ond ni lwyddodd y fenter hon a daeth i ben ym mis Mai 1963 .

Pr. 1929 â Sarah Hughes , o Rosllannerchrugog a ganed iddynt ddau o blant. Bu f. 29 Mai 1965 .

Ffynonellau:

  • Gwybodaeth bersonol;
  • The Liverpool Daily Post , 31 Mai 1965 ;
  • Western Mail , 31 Mai 1965 .

Awdur:

Moses John Jones, (1905-99), Yr Wyddgrug

Blwyddyn Cyhoeddi: 1997