Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZWILLIAMS , Syr EVAN , BARWNIG ( 1871 - 1959 ), perchennog glofeydd ;

g. 2 Gorff. 1871 , yn fab i Thomas Williams , Llwyn Gwern , Pontarddulais, Morg. , perchennog glofeydd . Wedi derbyn ei addysg yng Ngholeg Crist , Aberhonddu , a Choleg Clare , Caergrawnt , dychwelodd i sir Gaerfyrddin yn 1892 i gynorthwyo yng nghwmni glofeydd ei dad . Wedi'i ethol yn gadeirydd Cymdeithas Perchnogion Glofeydd sir Fynwy a De Cymru yn 1913 bu'n amlwg am gyfnod hir yn y diwydiant glo yn Ne Cymru a ledled Prydain . Fel aelod o Gomisiwn ‘Sankey’ ar y Diwydiant Glo yn 1919 yr oedd yn ffigur allweddol yn ystod blynyddoedd cythryblus 1919-21 ac 1925-26 , yn bennaf ar gyfrif ei safle yn llywydd Cymdeithas Mwyngloddio Prydain Fawr , swydd yr etholwyd ef iddi yn 1919 ac a ddaliodd am gyfnod unigryw o 25 bl. Yr oedd yn negydwr cadarn a lwyddodd i sicrhau cyflogau ac oriau gwaith rhanbarthol yn hytrach na'r cytundeb cyflogau cenedlaethol a geisiai Cynghrair Glowyr Prydain Fawr .

Parhaodd yn rheolwr gweithredol y busnes teuluol, Thomas Williams and Sons (Llangennech) Ltd. hyd ganol y 1940au a daeth yn gyfarwyddwr rhai cwmnïau masnachol a diwydiannol mawr megis Powell Duffryn , Rhymney Iron and Coal , Welsh Associated Collieries , Great Western Railway a Banc Lloyd . Bu'n un o is-lywyddion Cynghrair Diwydiannau Prydain a gwasanaethodd ar nifer o gyrff swyddogol neu dechnegol yn gysylltiedig â'r diwydiant glo .

Pr. yn 1903 â Charlotte Mary , merch David Lockie , Y.H. , Montrose . Ni fu iddynt blant. Yn 1922-23 bu'n Uchel siryf sir Gaerfyrddin ac yna'n ddirprwy-raglaw , yn Y.H. dros y sir, ac yn farwnig yn 1935 . Bu f. 3 Chwef. 1959 .

Ffynonellau:

  • Dictionary of Business Biography (London, 1986) , cyf. 5;
  • Mon. and S. Wales Coalowners' Assocn. Minute Books (yn LlGC) MG12 et seq.;
  • Julian Symons , The General Strike a historical portrait (1957) ( 1957 );
  • Colliery Guardian , 197 ( 1959 ), 208.

Awdur:

Graeme Holmes, Llandaf

Blwyddyn Cyhoeddi: 1997