Y Bywgraffiadur Cymreig


Rydym ni wedi bod wrthi'n datblygu gwefan newydd sbon i'r Bywgraffiadur. Ddechrau Tachwedd 2018 byddwn ni'n lansio bywgraffiadur.cymru, sy'n cynnwys dyluniad, ffwythiannau a chynnwys newydd. Ewch draw i weld y gwelliannau a chael blas o'r hyn sy'n newydd!

Bydd bywgraffiadur.cymru yn disodli'r wefan hon maes o law. Yn y cyfamser, byddem ni'n falch o glywed unrhyw sylwadau gan ein defnyddwyr felly mae croeso i chi gysylltu â ni gydag unrhyw gwestiynau neu awgrymiadau.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZJONES , ELIAS HENRY ( 1883 - 1942 ), gweinyddwr ac awdur ;

g. yn Aberystwyth 21 Medi 1883 , mab hynaf Syr Henry Jones (q.v.) ac Annie Walker . Addysgwyd ef yn ysgol uwchradd Glasgow , Prifysgol Glasgow , Prifysgol Grenoble a choleg Balliol , Rhydychen . Wedi cael ei alw i'r Bar , llwyddodd yn yr arholiadau ar gyfer gradd weinyddol Gwasanaeth Gwladol yr India , ac ym 1905 aeth i Bwrma i wasanaethu. Ymddeolodd ym 1922 , ac yntau ar y pryd yn dal swydd Comisiynydd Cyllidol ; daeth i fyw i Fangor , Arfon , ac am y deng mlynedd nesaf bu ganddo ddiddordeb effro yn y mudiad heddwch rhyngwladol ac mewn addysg yng Nghymru . O 1927 hyd 1933 ef ydoedd golygydd The Welsh Outlook . Ym 1933 penodwyd ef yn gofrestrydd coleg y Brifysgol , Bangor , swydd a ddaliodd hyd ei f. 22 Rhag. 1942 .

Adwaenir E. H. Jones yn orau fel awdur The Road to Endor , clasur o hanes dianc trwy ystryw yn y Rhyfel Byd Cyntaf . Ymunodd Jones â Byddin yr India a dyrchafwyd ef yn swyddog yn union cyn iddo gael ei gymryd yn garcharor gan y Twrciaid wedi cwymp Kut-el-Amara . Yna gorfu iddi ymuno mewn ymdaith o saith can milltir i Yozgad — ymdaith a fu'n angau i un o bob saith o'r carcharorion. Wedi bod yn garcharor am dair blynedd, rhyddhawyd ef a chydymaith iddo, ill dau'n ffugio bod yn wallgof, dim ond pythefnos cyn y Cadoediad . Printiwyd y llyfr ddwy ar bymtheg o weithiau, ac yna bu iddo dri argraffiad.

Priododd E. H. Jones ym 1913 Mair Olwen merch ieuengaf y Dr. Griffith Evans , Brynkynallt , Bangor ( Bywg. , 220) .

Ffynonellau:

  • Who's who in Wales , 3ydd argr.;
  • gwybodaeth gan Mrs. Jean Ware , merch E. H. Jones .

Awdur:

Emyr Gwynne Jones, M.A., (1911-72), Bangor

Blwyddyn Cyhoeddi: 1970