Y Bywgraffiadur Cymreig


Rydym ni wedi bod wrthi'n datblygu gwefan newydd sbon i'r Bywgraffiadur. Ddechrau Tachwedd 2018 byddwn ni'n lansio bywgraffiadur.cymru, sy'n cynnwys dyluniad, ffwythiannau a chynnwys newydd. Ewch draw i weld y gwelliannau a chael blas o'r hyn sy'n newydd!

Bydd bywgraffiadur.cymru yn disodli'r wefan hon maes o law. Yn y cyfamser, byddem ni'n falch o glywed unrhyw sylwadau gan ein defnyddwyr felly mae croeso i chi gysylltu â ni gydag unrhyw gwestiynau neu awgrymiadau.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZGRIFFITH , OWEN (‘ Ywain Meirion ,’ ‘ Owen Gospiol ’; 1803 - 1868 ), baledwr a chantwr pen ffair ;

pe gellid credu'n ffyddiog mai ef oedd yr ‘ Owen Meirion ’ a sgrifennodd yr ysgrif ‘ Hanes Tre'r Bala ’ yn Y Brython , 1860 , 264-5, yna gellid barnu mai brodor o'r Bala ydoedd. Canai yn y ffeiriau ar hyd ac ar led Cymru — clywir amdano e.e. ym Machynlleth , Treffynnon , Llanfyllin , Llanrwst , a ffeiriau sir Gaernarfon ; ac yr oedd hefyd yn adnabyddus iawn yn y Deheudir . Gwisgai ‘het silc’ bob amser. Myn rhai iddo roi'r gorau i ganu , a chymryd at gasglu a gwerthu carpiau ; sut bynnag, adfydus fu ei ddyddiau diwethaf, ar waethaf caredigrwydd Nicholas Bennett [q.v.] wrtho; bu f. ‘ar y plwyf’ yn Llanbrynmair , 24 Mehefin 1868 , yn 65 oed, a chladdwyd yno — gwnaeth Mynyddog englyn i'w roi ar garreg ei fedd. Y mae 56 o'i faledau ar gael.

Ffynonellau:

  • Y Geninen , Hydref 1901 ;
  • nifer o atgofion amdano yn Cymru (O.M.E.) , e.e. ii, 48, xiv, 64, xxii, 10, xxvii, 166-7;
  • D. Samuel yn Cerddi Cymru casgliad o ganeuon Cymreig, hen a diweddar (Caernarfon) , i, 20-2;
  • B. B. Thomas , Baledi Morgannwg (1951) (dwy faled ganddo, rhifau xviii a xxv);
  • rhestr o'i faledau, Journal of the Welsh Bibliographical Society , 60-4, 85.

Awdur:

Yr Athro Emeritus Robert Thomas Jenkins, C.B.E., D.Litt., Ll.D., F.S.A., (1881-1969), Bangor

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54