Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZWILLIS-BUND (gynt WILLIS ), JOHN WILLIAM ( 1843 - 1928 ), ysgrifennwr ar hanes yr Eglwys yng Nghymru ;

g. yn 1843 yn Wick Episcopi , sir Gaerwrangon ; aeth i Eton ac i Goleg Caius yng Nghaergrawnt , a graddiodd yn y gyfraith gydag anrhydedd yn y dosbarth blaenaf; galwyd i'r Bar o Lincoln's Inn , ac yr oedd yn F.S.A. Gwasnaethodd ei sir enedigol ar hyd ei fywyd, a bu'n gadeirydd ei brawdlys chwarterol a'i chyngor sir . Bu f. 7 Mehefin 1928 . Ymddiddorai yn hanes yr eglwys yng Nghymru ; cyfrannai i gylchgronau'r Cymmrodorion (noder ei bapur ar Peckham yn Trans. Cymm. , 1900-1 ), a golygoddLyfr Du Tyddewi ’ dros y gymdeithas honno ( 1902 ) — nid yn foddhaol iawn. Cyhoeddodd hefyd lyfr, The Celtic Church of Wales , 1897 ; seiliwyd hwnnw ar theori o'i eiddo ef ei hunan, a barnwyd y llyfr gan Louis Gougaud yn ‘ amheus ac unochrog ,’ a chan J. E. Lloyd yn ‘ ddi-drefn iawn .’

Ffynonellau:

  • Manylion ei yrfa o Who was who? .

Awdur:

Yr Athro Emeritus Robert Thomas Jenkins, C.B.E., D.Litt., Ll.D., F.S.A., (1881-1969), Bangor

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54