Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z



WILLIAMS , Syr CHARLES JAMES WATKIN ( 1828 - 1884 ), aelod seneddol a barnwr ;

g. 23 Medi 1828 , mab hynaf Peter Williams , rheithor Llansannan ( Llangar wedi hynny), a'i briod Lydia Sophia , merch James Price , Plas yn Llysfaen , sir Ddinbych . Bu yn ysgol Rhuthyn ; cymerodd gwrs meddygol yn University College Hospital , Llundain , a bu'n feddyg yno am ysbaid. Wedi penderfynu myned yn fargyfreithiwr , aeth i S. Mary's Hall , Rhydychen , ond ni bu yno ond am amser byr; yn 1851 ymaelododd yn y Middle Temple . Galwyd ef at y Bar yn 1854 a gwnaed ef yn Q.C. yn 1873 . Cyfyngodd ei hun yn bennaf i achosion ariannol a masnachol. Ym mis Tachwedd 1868 etholwyd ef yn aelod seneddol Rhyddfrydol dros fwrdeisdrefi sir Ddinbych a daliodd y sedd honno hyd 1880 , pan ddewiswyd ef yn aelod dros sir Gaernarfon . Ystyrid ef yn wleidyddwr egniol, ac yr oedd yn flaenllaw ynglyn â'r deffroad Rhyddfrydol Cymreig . Ym mis Mai 1870 , yn Nhŷ'r Cyffredin , cyflwynodd benderfyniad o blaid datgysylltu yr Eglwys yng Nghymru , ond gwrthwynebwyd ef gan Gladstone . Yn 1880 , yn fuan wedi ei ddewis yn aelod dros sir Gaernarfon , penodwyd ef yn farnwr yr uchel lys ac enillodd enw fel barnwr gofalus a dysgedig. Bu f. yn ddisyfyd 17 Gorffennaf 1884 , a chladdwyd ef yn Kensal Green . Priododd (1), Henrietta , merch William Henry Carey ; a (2), Elizabeth , merch yr arglwydd farnwr Lush . Yr oedd yn awdur amryw lyfrau ar y gyfraith , megis An Introduction to the Principles and Practice of Pleading in Civil Actions , The Philosophy of Evidence , The Law of Church Rates (pamffledyn).

Ffynonellau:

  • Oxford Dictionary of National Biography ;
  • Eminent Welshmen: a short biographical dictionary of Welshmen ... from the earliest times to the present (1908) ;
  • T. Gwynn Jones , Cofiant Thomas Gee (Dinbych, 1913) .

Awdur:

Edward Morgan Humphreys, O.B.E., M.A., (1882-1955), Caernarfon

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54