Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZWILLIAMS , THOMAS (‘ Twm Pedrog1774 - 1814 ), bardd ;

g. 25 Mai 1774 , mab Owen Williams , amaethwr a thafarnwr y ‘ Sign ,’ Llanbedrog , sir Gaernarfon , a Catherine ei wraig — a'i fedyddio 3 Mehefin 1774 . Bu am gyfnod ar y môr — gw. ei ‘ Awdl i M.W.P. (B.B.) ac E.F., pan oedd y bardd ar y môr yn llong ei fawrhydi, Amethyst , 1800 ’; yn ddiweddarach ymsefydlodd yn ei sir enedigol. Ceir llawer o'i waith yng nghyfrolau Brython ( Tremadog ) a cheir detholiad o'i awdlau, cywyddau, ac englynion wedi eu cynnull gan John Jones (‘ Myrddin Fardd ’) yn Cynfeirdd Lleyn , 1905 . Bu f. ym mis Mai 1814 a chladdwyd ef ym mynwent Ceidio sir Gaernarfon .

Ffynonellau:

  • Eminent Welshmen: a short biographical dictionary of Welshmen ... from the earliest times to the present (1908) ;
  • NLW MS 1014 (llythyr at Ellis Owen , Cefnymeusydd).

Awdur:

Syr William Llewelyn Davies, M.A., LL.D., F.S.A. (1887-1952), Aberystwyth

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54