Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZWILLIAMS , JOHN (‘ Ioan Madog ’; 1812 - 1878 ), gof a bardd ;

g. 3 Medi 1812 yn y Bontnewydd , Rhiwabon , lle yr oedd ei rieni, Richard ac Elinor Williams , yn byw ar y pryd. Dychwelasant ymhen tua naw mlynedd i'r cartref gwreiddiol yn Nhremadog . Bu'r mab mewn ysgol am dymor yn Nhremadog , ac, yn ddiweddarach, mewn ysgolion yn sir Ddinbych ac yng Nghaernarfon . Yn y cyfamser dysgodd ddilyn galwedigaeth ei dad. Ymddiddorodd mewn barddoniaeth yn gynnar; dechreuodd gystadlu mewn eisteddfodau , gan ennill yn Aberffraw , 1849 , Rhuddlan , 1850 , eisteddfod Madog , 1851 , etc. Cafodd ei urddo'n fardd yn eisteddfod y Bala , 1836 . Dywed Cynhaiarn fod iddo gryn fedr yng ngwneuthur offer haearn i'w defnyddio ar y llongau a adeiledid ym Mhorthmadog . Bu f. 5 Mai 1878 a chladdwyd ef ym mynwent eglwys Ynyscynhaiarn .

Ffynonellau:

  • Eminent Welshmen: a short biographical dictionary of Welshmen ... from the earliest times to the present (1908) , a'r ffynonellau a enwir yno, yn enwedig Cymru (O.M.E.) , x, 229-37, a Gwaith Barddonol Ioan Madog ynghyd â Bywgraffiad o'r awdwr, a llythyrau oddiwrth rai o brif feirdd y genedl (Pwllheli, 1881) (Pwllheli, 1881 ).

Awdur:

Syr William Llewelyn Davies, M.A., LL.D., F.S.A. (1887-1952), Aberystwyth

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54