Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZWILLIAMS , JOHN ( 1801 - 1859 ), meddyg a naturiaethwr ;

g. yn 1801 ym Mhentre'r Felin , Llansantffraid Glan Conwy , yn ail fab i Cadwaladr Williams , melinydd ; yr oedd Cadwaladr Williams yn gefnder i John Jones , Talsarn [q.v.] — eu tadau'n frodyr. Addysgwyd John Williams yn Lerpwl ; gymaint oedd ei awydd am dyfu'n naturiaethwr fel y bwriodd gryn amser yn Ashridge ac yng ngerddi Kew . Prentisiwyd ef i'w frawd hŷn, William , a oedd yn feddyg ac apothecari yn Abergele ; yna aeth i Ddulyn , a graddio yno'n M.D. Ymsefydlodd yn 1832 fel meddyg yng Nghorwen ; eithr yn 1849 , pan ddaeth y chwiw i gloddio am aur yng Nghaliffornia , aeth yntau yno. Torrodd ei iechyd, a dychwelodd i'r wlad hon yn 1853 ; bu'n feddyg yn Froncysylltau ac yn Wrecsam . Bu f. yn 1859 . Ei hawl i'w gofio yw ei lyfr a gyhoeddodd yn Llanrwst yn 1830 , cyn troi allan i'r byd fel meddyg . Llyfr ar fywyd natur yn Llanrwst ydyw, gyda'r teitl Lladin Faunula Grustensis , a'r is-deitl digrif ‘ An Outline of the Natural Contents of the Parish of Llanrwst .’

Ffynonellau:

  • Bye–Gones, relating to Wales and the Border Counties , 1893 , 225, gan ei fab;
  • Owen Williams , Llyfryddiaeth Sir Ddinbych (1935-7, 1951) , rhan 3.

Awdur:

Yr Athro Emeritus Robert Thomas Jenkins, C.B.E., D.Litt., Ll.D., F.S.A., (1881-1969), Bangor

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54