Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZWILLIAMS , JOHN ( 1757 - 1810 ), bargyfreithiwr ;

g. yn Job's Well , tref Caerfyrddin , 12 Medi 1757 , yn fab i Thomas Williams . Aeth i Goleg Iesu , Rhydychen , yn 1773 , ond o Goleg Wadham y graddiodd ( 1776 ), ac etholwyd ef yn 1780 yn gymrawd yno. Galwyd ef i'r Bar , o'r Inner Temple , yn 1784 , a chafodd yrfa lwyddiannus iawn fel dadleuydd . Ond ymddiddorai hefyd yn hanes y gyfraith : cydolygodd y degfed arg. ( 1787 ), a'r unfed ar ddeg ( 1791 ), o Commentaries Blackstone , a chwanegodd nodiadau gwerthfawr at y trydydd arg. ( 1799-1802 ) o'r Reports of Cases … in the King's Bench in the reign of Charles II. Bu f. 27 Medi 1810 ; gw. y D.N.B. arno.

Mab iddo oeddSyr EDWARD WILLIAMS ( 1797 - 1875 ), bargyfreithiwr ac ysgolhaig ,

a ddadleuai yng nghylchdaith Deheudir Cymru . Dyrchafwyd ef yn farnwr yn y ‘Common Pleas’ yn 1847 , a daliodd y swydd hyd ei ymddeoliad yn 1865 , pan roddwyd ef ar y Cyfrin Gyngor . Heblaw ailgyhoeddi, 1824 , nodiadau ei dad ar y gyfraith yn oes Siarl II , cyhoeddodd yn 1832 waith safonol, A Treatise on the Law of Executors and Administrators , a aeth i saith arg. yn ystod ei fywyd. Y mae yntau yn y D.N.B.

Mab i Syr Edward oeddSyr ROLAND WILLIAMS ( 1838 - 1916 ) ,

a fu'n farnwr ar Fainc y Frenhines ac yn y Llys Apêl . Ef oedd cadeirydd y comisiwn brenhinol helbulus ar yr Eglwys yng Nghymru , 1906 ( Who was Who ).

Awdur:

Yr Athro Emeritus Robert Thomas Jenkins, C.B.E., D.Litt., Ll.D., F.S.A., (1881-1969), Bangor

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54