Y Bywgraffiadur Cymreig


Rydym ni wedi bod wrthi'n datblygu gwefan newydd sbon i'r Bywgraffiadur. Ddechrau Tachwedd 2018 byddwn ni'n lansio bywgraffiadur.cymru, sy'n cynnwys dyluniad, ffwythiannau a chynnwys newydd. Ewch draw i weld y gwelliannau a chael blas o'r hyn sy'n newydd!

Bydd bywgraffiadur.cymru yn disodli'r wefan hon maes o law. Yn y cyfamser, byddem ni'n falch o glywed unrhyw sylwadau gan ein defnyddwyr felly mae croeso i chi gysylltu â ni gydag unrhyw gwestiynau neu awgrymiadau.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZWILLIAMS , JOHN ( 1754 - 1828 ), clerigwr Methodistaidd ;

g. 23 Mai 1754 , ail fab Williams , Williams , Pantycelyn [q.v.] . Addysgwyd ef yng Nghoed-cochion , ysgol ramadeg Caerfyrddin , ac Ystrad Meurig . Ordeiniwyd ef yn ddiacon yn 1779 , ac yn offeiriad yn 1780 . Bu'n gurad yn Llanfynydd ac yn Llanfair-ym-Muellt . Aeth i gadw ysgol yn Llangrallo , sir Forgannwg , yn 1781 , ar gais D. Jones , Llan-gan [q.v.] . Tua'r un adeg ymunodd â'r Methodistiaid . Aeth yn athro i athrofa'r arglwyddes Huntingdon yn Nhrefeca , yn 1784 , a bu'n brifathro yno o 1786 i 1791 . Bu'n gefn i Fethodistiaid Brycheiniog , a chymerth ran ordeiniad cyntaf y Methodistiaid yn 1811 . Golygodd argraffiad newydd o emynau dad, Gwaith Prydyddawl … W. Williams ( Caerfyrddin , 1811 ), ac ef a drosodd emyn Saesneg ei dad, ‘ O’er the gloomy hills of darkness ’, yn Gymraeg . Cyhoeddodd ei drosiad o lyfr William Jones ( Nayland ), Yr Athrawiaeth Gatholig o Drindod ( Trefeca ), yn 1794 . Bu f. ym Mhantycelyn 5 Mehefin 1828 , a'i gladdu gyda'i dad yn Llanfair-ar-y-bryn .

Ffynonellau:

  • Lleuad yr Oes sef, amgeueddfa fisol o wybodaeth mewn crefydd, moes, athroniaeth a hanes (Abertawe, 1827-1830) , 1828 , 543;
  • M. Davies , Coffadwriaeth, neu hanes byr o fywyd a marwolaeth y Parchedig John Williams … At yr hyn y chwanegwyd rhai pigion o'i lythyrau, ac amryw o'i hoff ddywediadau (Pont-y-Pwl, 1830) , 1830 ;
  • Y Tadau Methodistaidd (1895) , ii, 145-56;
  • G. M. Roberts , Y Pêr Ganiedydd [Pantycelyn]. Cyfrol 1 Trem ar ei fywyd; Cyfrol 2: Arweiniad i'w waith (Aberystwyth, 1949, 1958) , 104-6.

Awdur:

Y Parchedig Gomer Morgan Roberts, M.A., (1904-93), Pont-rhyd-y-fen / Llandudoch / Llandybïe

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54