Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZPUDDICOMBE , ANNE ADALISA (‘ Allen Raine ’; 1836 - 1908 ), nofelydd ;

g. 6 Hydref 1836 yn Bridge Street , Castellnewydd Emlyn , sir Gaerfyrddin , yn blentyn hynaf Benjamin a Letitia Grace Evans . Cyfreithiwr oedd ei thad, ac yn ŵyr i David Davis , Castell Hywel [q.v.] , ac yr oedd ei mam yn ferch i Thomas Morgan , meddyg o Gastellnewydd , ac yn ŵyres i ‘ Daniel Rowland , Llangeitho . Yn ei mebyd aeth i ysgol i Gaerfyrddin , ac o 1849 hyd 1851 addysgwyd hi gyda theulu Henry Solly , gweinidog gyda'r Undodiaid yn Cheltenham . Rhwng 1851 a 1856 bu'n byw gyda chwaer iddi yn Southfields , ger Wimbledon . Dysgodd Ffrangeg ac Eidaleg , ac yr oedd yn gerddor medrus. Dychwelodd i Gymru yn 1856 , ac yno y treuliodd y 16 mlynedd dilynol. Ar 10 Ebrill 1872 , yn eglwys Penbryn , sir Aberteifi , priododd Blynon Puddicombe , cynrychiolydd tramor ariandy Smith Payne , Llundain . Aethant i fyw i Addiscombe ger Croydon am yr wyth mlynedd dilynol, ac yna i Winchmore Hill , swydd Middlesex . Ym mis Chwefror 1900 , oherwydd afiechyd meddwl ei phriod, symudodd i Bronmor , Traethsaith , sir Aberteifi , ac yno, 29 Mai 1906 , y bu ef f. Yno y bu hithau hefyd f. ar 21 Mehefin 1908 . Claddwyd hwynt ill dau ym mynwent eglwys Penbryn . Yn ei hieuenctid cyhoeddodd gyda chymorth ychydig o ffrindiau llengar gyfnodolyn yn dwyn y teitl Home Sunshine , a argraffwyd yng Nghastellnewydd Emlyn , ond byrhoedlog fu. Yn 1894 rhannodd hanner y wobr yn eisteddfod genedlaethol Caernarfon am stori-gyfres gyda chefndir Cymreig , a chyhoeddwyd hi yn y North Wales Observer o dan y teitl ‘ Ynysoer .’ Ym mis Mehefin 1896 gorffennodd sgrifennu nofel a alwodd yn ‘ Mifanwy ,’ ond wedi'i gwrthod gan chwe chyhoeddwr newidiodd y teitl i A Welsh Singer , gan ‘ Allen Raine ,’ a chyhoeddwyd hi ym mis Awst 1897 . Trosodd hon yn ddrama, ond unwaith yn unig y perfformiwyd hi. Ar ôl hyn cynhyrchodd un nofel ar ôl y llall, sef Torn Sails , 1898 ; By Berwyn Banks , 1899 ; Garthowen , 1900 ; A Welsh Witch , 1902 ; On the Wings of the Wind , 1903 ; Hearts of Wales , 1905 ; a Queen of the Rushes , 1906 (a gynnwys ddigwyddiadau o ddiwygiad 1904 a 1905 ). Ar ôl ei marw cyhoeddwyd Neither Store-house nor Barn , 1908 (a ymddangosasai eisoes yn 1906 fel stori-gyfres yn y Cardiff Times ); All in a Month , 1908 (stori yn ymwneud ag afiechyd ei gŵr); Where Billows Roll , 1909 ; Under the Thatch , 1910 (stori yn ymwneud â'r cancr a fu'n achos angau i'r awdur). Yn 1909 cyhoeddwyd An Allen Raine Birthday Book . Sgrifennodd nifer o straeon i gylchgronau, ac yn Wales , 1897 , cyf. iv, cyhoeddwyd cyfieithiad Saesneg ganddi o ‘ Alun Mabon ’ ( Ceiriog ).

Ffynonellau:

  • Oxford Dictionary of National Biography ;
  • South Wales Daily News a'r Western Mail , 23 Mehefin 1908 ;
  • Yr Ymofynnydd , Medi 1908 ;
  • Wales, a National Magazine for the English speaking parts of Wales (1894–7) , Mai 1911 .

Awdur:

Dr David Jenkins, C.B.E., M.A., D.Litt., (1912-2002), Penrhyn-coch, Aberystwyth

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54