Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZKENYON (TEULU).

Dechreuodd cysylltiad teulu Kenyon â Chymru gyda phriodas ( c. 1694 ) THOMAS KENYON ( 1668 - 1731 ), pedwerydd mab ROGER KENYON , Peel , Lancashire , a Catherine (g. 1660 ), merch ac aeres Luke Lloyd (bu f. 1695 ), Bryn , plwyf Hanmer , sir y Fflint ; yr oedd teulu Luke Lloyd wedi ymsefydlu yng nghantref Maelor Saesneg ers blynyddoedd lawer ac yn hawlio eu bod yn disgyn o Rodri Mawr . Bu Luke Lloyd yn ymladd ym mhlaid y Senedd yn y Rhyfel Cartrefol ; y mae llythyrau a ysgrifennwyd ganddo ac ato yn 1644 wedi eu cadw. Rywbryd yn ystod teyrnasiad Siarl II cafodd ei garcharu gyda Philip Henry am anghydffurfio.

Mab hynaf Thomas a Catherine Kenyon oedd LLOYD KENYON I ( 1696 -?); g. 17 Mawrth 1696 , cafodd ei addysg yng Ngholeg Sant Ioan , Caergrawnt , a phriododd, ym mis Tachwedd 1730 , Jane , merch a chyd-aeres Robert Eddowes , Eagle Hall , sir Gaer , ac Anne , merch ac aeres y Parch. Richard Hilton (bu f. 1706 ), Gredington , ficer Hanmer , 1662-1706 . Prynodd Hilton Gredington gan Syr John Hanmer ar 9 Mai 1678 , ac ymddengys i deulu Kenyon symud yno yn gynnar wedi i'r ficer f. yn 1706 . Ganed LLOYD KENYON II , ail fab Lloyd Kenyon I , yn Gredington ar 5 Hydref 1732 . Cafodd ei addysg yn ysgol Rhuthyn , ac fe'i rhwymwyd ( 1749 ) i ddysgu'r gyfraith gyda rhyw Tomkinson , cyfreithiwr yn Nantwich ( Caerlleon ). Ar 7 Tachwedd 1750 cafodd ei dderbyn gan y Middle Temple , eithr parhaodd ei gysylltiad â Tomkinson hyd nes yr aeth i Lundain yn 1755 . Ar ôl dyfod yn fargyfreithiwr ( 7 Chwefror 1756 ), bu'n dibynnu gan mwyaf ar flwydd-dâl o £80 a gâi gan ei dad ac ar hynny o waith a gâi gan Tomkinson a chymdogion caredig eraill, hyd y daeth i adnabod Edward Thurlow , a wnaethpwyd yn arglwydd ganghellor ychydig yn ddiweddarach; yr oedd Thurlow yn falch o gael help ‘gwas’ a oedd mor drylwyr ac mor barod i ymboeni ag yr oedd Kenyon . Yn fuan wedi hynny daeth Kenyon i gael enw da fel bargyfreithiwr , ac ar gymhelliad Thurlow fe'i gwnaethpwyd yn ‘ King's Counsel ’ ( 30 Mehefin 1780 ). Cymerodd y llw fel prif farnwr Caer , Fflint , Dinbych , a Threfaldwyn ar 4 Awst ; ar 13 Tachwedd fe'i galwyd i fainc y Middle Temple . Ym mis Medi yr un flwyddyn etholwyd ef yn aelod seneddol dros Hindon , Wiltshire , a pharhaodd i gynrychioli'r etholaeth honno hyd 1784 pryd y daeth yn aelod dros Tregony a gynrychiolodd hyd nes y'i dyrchafwyd i fod yn farwn . Ym mis Mawrth 1782 dewiswyd ef yn ‘ Attorney General ,’ swydd a lanwodd bron yn ddiball hyd nes y daeth yn ‘ Master of the Rolls ’ ar 30 Mawrth 1784 . Gwnaethpwyd ef yn aelod o'r Cyfrin Gyngor ar 12 Ebrill ac yn farwnig ar 28 Gorffennaf 1784 . Dilynodd yr arglwydd Mansfield fel prif farnwr Llys Mainc y Brenin ar 4 Mehefin 1788 , a gwnaethpwyd ef yn farwn ar y nawfed dydd o'r un mis ; ei deitl oedd ‘ Lord Kenyon, Baron of Gredington, co. Flint .’

Yn ystod ei yrfa hir fel bargyfreithiwr bu â fynnai'r arglwydd Kenyon 1af â llawer o dreialon neu achosion diddorol-bu'n arwain y bargyfreithwyr a fu'n amddiffyn Lord George Gordon yn 1780 , fel barnwr efe oedd llywydd y llys pan wŷsiwyd Stockdale am athrod yn 1789 , a bu am gyfnod yn llywydd y llys a fu'n barnu Warren Hastings .

Yr oedd yn arglwydd-raglaw sir y Fflint , 1796-8 , ac yn ‘ Custos Rotulorum ’ y sir o 1796 hyd ei f. Priododd, 16 Hydref 1773 , yn Deane , sir Lancaster , ei gyfnither Mary , trydedd merch George Kenyon , Peel , a'i wraig Peregrina , merch ieuengaf a chyd-aeres Robert Eddowes ; bu iddynt dri mab — LLOYD ( 1775 - 1800 ), GEORGE ( 1776 - 1855 ), a THOMAS ( 1780 - 1851 ). Bu f. ar 4 Ebrill 1802 yn Bath , a dilynwyd ef gan ei ail fab GEORGE ( 1776 - 1855 ), ail arglwydd Kenyon .Cafodd GEORGE , yr ail arglwydd Kenyon , ei addysg yn ysgol Harrow ac yng Ngholeg Eglwys Crist , Rhydychen ( B.A. 1797 , M.A. 1801 , D.C.L. 1814 ). Daeth yn ‘ Custos BreviumLlys Mainc y Brenin , yn fargyfreithiwr yn 1793 (o'r ‘ Middle Temple ’), yn ‘ Bencher1811 , yn ‘ Reader1815 , ac yn drysorydd 1823 . Priododd, 1 Chwefror 1803 , Margaret Emma ( 1785 - 1815 ), merch Syr Thomas Hanmer , barwnig , a Margaret , merch a chyd-aeres George Kenyon , Peel , unig fab ac aer George Kenyon , Peel (gw. uchod); bu iddynt dri mab a thair merch. Yr oedd yn un o is-lywyddion cyntaf y ‘ National Society ,’ ac adeiladodd y ‘ Madras School ’ yn Penley , sir y Fflint , yr ysgol gyntaf i'w hagor yng Nghymru gan y gymdeithas honno. Bu f. yn Gredington , 25 Chwefror 1855 , a dilynwyd ef gan ei fab


LLOYD KENYON ( 1805 - 1869 ), 3ydd arglwydd KENYON .

Ganed Lloyd , 3ydd arglwydd Kenyon ( 1805 - 1869 ), yn Gredington , 1 Ebrill 1805 , a chafodd ei addysg yn ysgol Harrow a Choleg Eglwys Crist , Rhydychen (ymaelodi 1823 , B.A. 1826 , M.A. 1829 ). Bu'n aelod seneddol ( Ceidwadwr ) dros S. Michael's , Cernyw , 1830-2 . Ceisiodd gael ei ddewis yn aelod dros sir Ddinbych yn etholiad 1833 , ond ni lwyddodd. Priododd, 29 Mehefin 1833 , Georgina , merch ieuengaf Thomas de Grey , 4ydd arglwydd Walsingham , a bu iddynt bum mab a phum merch. Bu f. yn Eastbourne a chladdwyd ef yn Hanmer ym mis Gorffennaf 1869 . Dilynwyd ef gan ei ŵyr LLOYD ( 1864 - 1927 ), 4ydd arglwydd Kenyon , mab Lloyd Kenyon ( 1835 - 1865 ) a Fanny Mary Katherine , unig blentyn John Ralph Ormsby-Gore , yr arglwydd Harlech 1af , trwy ei wraig Sarah , merch ieuengaf ac aeres Syr John Tyssen Tyrell , barwnig , Boreham House , Essex . Bu ef yn ddirprwy-ganghellor Prifysgol Cymru o 1920 hyd 1927 , ac yn llywydd Coleg y Gogledd o 1900 hyd 1927 .


Fel ei frodyr, cafodd GEORGE THOMAS ( 1840 - 1908 ), ail fab y 3ydd arglwydd Kenyon , ei addysg yn ysgol Harrow a Choleg Eglwys Crist , Rhydychen . Fe'i derbyniwyd yn fargyfreithiwr yn 1869 , eithr am ei fod â'i fryd ar fywyd gwleidyddol nid ymarferodd â'r gyfraith. Ar ôl colli ddwywaith, eithr â dim ond ychydig o bleidleisiau'n fwy gan ei wrthwynebydd, yn 1874 ac 1880 , fe'i hetholwyd dros fwrdeisdrefi Dinbych yn 1885 ; cynrychiolodd yr etholaeth honno hyd 1895 ac eilwaith o 1901 hyd 1906 . Ni safodd yn etholiad 1895 , eithr gwnaeth hynny yn 1897 yn etholaeth dwyrain Dinbych , ond ni lwyddodd. Yr oedd iddo ddiddordeb arbennig mewn addysg , a bu'n gyfrifol i raddau helaeth am basio y ‘ Welsh Intermediate Education Act .’ Gan ei fod yn ei ddiddori ei hun gymaint yn natblygiad Wrecsam a'r gymdogaeth, daeth yn gadeirydd cyntaf y ‘ Wrexham and Ellesmere Railway Company .’ Priododd, 1875 , Florence Anna , merch John Hurleston Leche , Carden , sir Gaer ; goroesodd hi ei gŵr.

Ffynonellau:

  • Oxford Dictionary of National Biography ;
  • Adroddiadau'r 'Historical Manuscripts Commission' , 14th R., App. iv, 1894 ;
  • G. T. Kenyon , The Life of Lloyd, First Lord Kenyon, Lord Chief Justice of England (Llundain, 1873) , 1873 .
  • Burke's … Peerage, Baronetage, and Knightage
  • Alumni Cantabrigienses

Awdur:

Yr Arglwydd Kenyon, Ll.D., F.S.A., (1917-93), Whitchurch, Sir Amwythig

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54