Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZKEMEYS a KEMEYS-TYNTE (TEULU), Cefn Mabli , sir Fynwy.

Dywedir bod cangen Cefn Mabli o deulu Kemeys yn ddisgynyddion Stephen de Kemeys , perchen tir yn sir Fynwy c. 1234 . Cysylltir hwy gyntaf â Chefn Mabli pan briododd DAVID KEMEYS , mab Ievan Kemeys o Began , â Cecil , merch Llewelyn ap Evan ap Llewelyn ap Cynfrig o Gefn Mabli , c. 1450 . Dilynwyd hwy gan eu mab LEWIS . Yr etifeddion nesaf oedd JOHN KEMEYS a'i fab DAVID (bu f. 1564? ). Bu mab hynaf David , sef EDWARD , yn siryf Morgannwg 1574-5 , ond bu farw'n ddiblant. Daeth y stad i nai Edward , sef DAVID mab Rhys Kemeys o gastell Llanvair . Bu David yn siryf Morgannwg , 1616-7 . Dilynwyd ef gan ei fab EDWARD , ond ni bu ŵyrion i Edward . Aeth y stad felly i Syr NICHOLAS KEMEYS o Lanvair , marchog , mab i'r Rhys o gastell Llanvair a nodwyd uchod. Bu ef yn siryf Mynwy , 1631-2 , a Morgannwg , 1638-9 . Bu hefyd yn aelod seneddol dros sir Fynwy , 1628-9 . Yn 1642 gwnaed ef yn farwnig . Yr oedd yn Frenhinwr mawr, a chymerodd ran flaenllaw yn y Rhyfel Cartrefol . Bu f. tra'n amddiffyn castell Casgwent , 25 Mai 1648 . Ei fab, CHARLES KEMEYS , oedd yr ail farwnig . Buasai ef yn efrydydd yng Ngholeg Iesu , Rhydychen , a gwnaed ef yn farchog yn 1643 . Cymerodd yntau ran flaenllaw yn y rhyfel, ac ymladdodd dros y brenin yng nghastell Penfro . Ar gwymp y castell, gorfu iddo dalu dirwy o £3,500, ac alltudiwyd ef am ddwy flynedd. Bu f. 1658 . Dilynwyd ef gan ei fab CHARLES KEMEYS , a fuasai'n efrydydd yng Ngholeg Wadham , Rhydychen . Bu ef yn aelod seneddol dros sir Fynwy , 1685-7 , 1695-8 , a thros fwrdeisdref Mynwy , 1690-5 . Ymddengys ei enw fel siryf Morgannwg am y cyfnod 18-24 Mawrth 1689 . Bu hefyd yn llywodraethwr castell Caerdydd , 1702 . Bu f. Rhagfyr 1702 . Dilynwyd ef fel 4ydd barwnig gan ei fab, CHARLES KEMEYS , a aned 23 Tachwedd 1688 . Yr oedd ef yn siryf Morgannwg , 1712-3 , yn aelod seneddol dros sir Fynwy , 1713-5 , a thros sir Forgannwg , 1716-34 . Bu f. 29 Ionawr 1735 , yn ddiblant; ef oedd y barwnig olaf.

Yr oedd JANE KEMEYS (bu f. 1747 ), chwaer Charles Kemeys , y 4ydd barwnig , wedi priodi Syr John Tynte , barwnig ( 1683 1710 ), Halswell , Somerset . Bu iddynt dri mab, HALSWELL ( 1705 - 1730 ), JOHN ( 1707 - 1740 ), a CHARLES ( 1710 - 1785 ), ac un ferch, JANE ( 1708 - 1741 ). Bu f. eu ŵyrion yn ifanc, ac eithrio JANE ( 1738 - 1825 ), merch y Jane a nodwyd uchod a Ruishe Hassell , swyddog yn y fyddin . Daeth y stad iddi hi. Priododd hi, 19 Chwefror 1765 , y cyrnol JOHN JOHNSON o Glaiston, sir Rutland , a chymerodd ef yr enw teuluol KEMEYS . Bu f. 1807 . Yn y 19eg. g. trosglwyddwyd y stad o dad i fab hynaf yn ddidor, a dyma'r etifeddion:


CHARLES KEMEYS ;

g. 29 Mai 1778 ; aelod seneddol dros Bridgwater , 1820-37 , cyrnol yn y West Somerset Yeomanry . Priododd ef, 25 Ebrill 1798 , Anne , merch y Parch. T. Leyson , ficer Bassaleg , sir Fynwy . Bu f. 22 Tachwedd 1860 .


CHARLES KEMEYS

g. 1800 ; cyrnol yn y Royal Glamorgan Light Infantry ; aelod seneddol dros orllewin Somerset , 1832-7 , a Bridgwater , 1847-65 . Priododd (1), 18 Gorffennaf 1820 , Elizabeth , merch Thomas Swinnerton o Butterton Hall , sir Stafford ; (2), Vincentia , merch W. Brabazon o Rath House , Louth , 15 Ebrill 1841 . Bu f. 16 Medi 1882 .


CHARLES KEMEYS

g. 16 Mawrth 1822 ; ustus heddwch a dirprwy-raglaw dros sir Fynwy a Somerset ; cyrnol yn y Somerset Militia . Priododd (1), 2 Tachwedd 1848 , Mary , merch George Frome o Puncknoll , Dorset ; (2) 1873 , Hannah Lewis ; a (3) 1879 , Elizabeth , merch Richard Fothergill , aelod seneddol , Dinbych-y-Pysgod . Bu f. 10 Ionawr 1891 .


HALSWELL KEMEYS

g. 1852 ; ustus heddwch a dirprwy-raglaw dros sir Fynwy , ustus heddwch dros sir Forgannwg a Somerset . Priododd, 25 Medi 1875 , Rosabelle , merch Theobald Walsh o Kildare . Bu f. 18 Chwefror 1899 .


Yr etifedd nesaf oedd CHARLES KEMEYS ; g. 18 Medi 1876 . Bu'n ustus heddwch dros sir Fynwy a Somerset . Priododd, 10 Awst. 1899 , Dorothy , merch y cadfridog Syr Arthur E. A. Ellis . Buasai cysylltiad rhwng cangen o'r teulu a barwniaeth Wharton , ac yn Chwefror 1916 gwnaed Charles Kemeys-Tynte yn 8fed farwn Wharton . Bu f. 4 Mawrth 1934 .

Ffynonellau:

 • G. T. Clark , Limbus Patrum Morganiae et Glamorganiae (1886) ;
 • Foster , Alumni Oxonienses ;
 • W. R. Williams , The History of the Parliamentary Representation of Wales (1895) ;
 • Annals and Antiquities of the Counties and County Families of Wales ;
 • Public Record Office, List of Sheriffs for England and Wales … to A.D. 1831 (1898) (P.R.O.),
 • Archaeologia Cambrensis , 1883 , 114; 1887 , 127;
 • J. R. Phillips , Memoirs of the Civil War in Wales and the Marches, 1642–1649 (1874) ;
 • Catalogue of tracts of the Civil War and Commonwealth period relating to Wales and the Borders, National Library of Wales (Aberystwyth, 1911) ;
 • Burke's Landed Gentry ;
 • Burke's … Peerage, Baronetage, and Knightage ;
 • Return of Members of Parliament Pt. 1. Parliaments of England, 1213-1702. Pt. 2. Parliaments of Great Britain, 1705-1796. Parliaments of the United Kingdom, 1801-1874. Parliaments and Conventions of the Estates of Scotland, 1357-1707. Parliaments of Ireland, 1559-1800 (Llundain, 1878) , 1213 - 1702 ;
 • NLW MSS 5172. 5178, 5181, 6535, 6546, 6548, 6587, 6588, 6594, 6610 6611, 9263.

Awdur:

Griffith Milwyn Griffiths, M.A., Aberystwyth

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54