Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZKEMBLE , CHARLES ( 1775 - 1854 ), chwaraewr drama ;

g. 25 Tachwedd 1775 yn Aberhonddu , unfed plentyn ar ddeg Roger Kemble a Sarah Ward . Y mae'r gwahanol leoedd y ganwyd plant enwog y rhieni hyn ynddynt yn fynegai i'r gylchdaith y chwaraeai'r cwmni o actwyr crwydrol ynddi: Sarah ( Siddons ) [q.v.] , g. yn Aberhonddu , 1755 ; JOHN , g. yn Prescott , 1757 ; STEPHEN , g. yn Kington , 1758 ; FRANCES ( TWISS ), g. yn Henffordd , 1759 ; ELISABETH (WHITLOCK , g. yn Warrington , 1761 ; Julia Ann ( Hatton ) [q.v.] , g. yn Worcester , 1764 . Cyfrifir Sarah ( Siddons ) a John Philip Kemble ymhlith yr actwyr gorau a fu erioed. Yr oedd Stephen Kemble yn actor galluog; bu'n llywodraethwr yr Edinburgh Theatre Royal . Yr oedd Frances ac Elisabeth yn actwyr cymwys. O'r plant a anwyd yn ddiweddarach bu pump farw pan oeddynt yn ifanc, eithr tyfodd Charles Kemble i ddyfod yn ŵr adnabyddus ym myd y theatr. Fel ei frawd John Philip cafodd Charles ei addysgu yn yr English College yn Douai . Dechreuodd actio yn Sheffield yn 1792 , gan ymddangos mewn theatr yn Llundain am y tro cyntaf ar 21 Ebrill 1794Malcolm yn Macbeth . Bu'n gwasnaethu Colman hyd 1802 , ac o hynny ymlaen yng ngwasanaeth John Philip Kemble yn Covent Garden . Priododd, 2 Gorffennaf 1806 , Marie-Therese de Camp , actres adnabyddus. Daeth eu tri phlentyn yn enwog mewn gwahanol gyfeiriadau: JOHN KEMBLE ( 1807 - 1857 ), ieithydd , geiryddwr , ac awdur llyfrau hanes ; ADELAIDE ( SARTORIS ) ( 1814? - 1879 ), cantores ac awdures ; a FRANCES ( BUTLER ) , actres ac awdur . Dywed A. Nicoll i Kemble fod yn gyfrifol am ysgrifennu neu gyfaddasu chwe drama .

Ffynonellau:

  • Oxford Dictionary of National Biography ;
  • D. E. Baker , Biographia Dramatica (1812) , i, 421, 423, 428-30 (London, 1812 ;
  • A. Nicoll , A History of Early Nineteenth Century Drama, 1800-1850 (Caergrawnt, 1930) , ii, 325.

Awdur:

Cecil John Layton Price, Ph.D. (1915-91), Aberystwyth / Abertawe

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54