Y Bywgraffiadur Cymreig


Rydym ni wedi bod wrthi'n datblygu gwefan newydd sbon i'r Bywgraffiadur. Ddechrau Tachwedd 2018 byddwn ni'n lansio bywgraffiadur.cymru, sy'n cynnwys dyluniad, ffwythiannau a chynnwys newydd. Ewch draw i weld y gwelliannau a chael blas o'r hyn sy'n newydd!

Bydd bywgraffiadur.cymru yn disodli'r wefan hon maes o law. Yn y cyfamser, byddem ni'n falch o glywed unrhyw sylwadau gan ein defnyddwyr felly mae croeso i chi gysylltu â ni gydag unrhyw gwestiynau neu awgrymiadau.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZANWYL , Syr EDWARD ( 1866 - 1914 ), ysgolhaig Celtig .

Ganwyd 5 Awst 1866 yng Nghaer , yn fab i John ac Ellen Anwyl ; addysgwyd yn King's School , Caer , ac yng ngholegau Oriel a Mansfield , Rhydychen . Daeth yn athro Cymraeg yng Ngholeg Prifysgol Cymru , Aberystwyth , yn 1892 , ac, yn ddiweddarach, yn athro ieitheg Gymharol hefyd. Fe'i hapwyntiwyd yn brifathro Coleg Hyfforddi Mynwy , Caerleon , ym mis Tachwedd 1913 , ond bu f. 8 Awst 1914 , cyn dechrau ar ei waith yno. Yr oedd yn aelod o amryw gyrff, megis Bwrdd Diwinyddol Prifysgol Cymru , y Bwrdd Canol Cymreig (ef yn gadeirydd ), Comisiwn Brenhinol Cofadeiliau Hynafol (Cymru) , a Chyngor Llyfrgell Genedlaethol Cymru ; yr oedd hefyd yn bregethwr cynorthwyol gyda'r Annibynwyr .

Ymysg ei lu cyhoeddiadau fe geir A Welsh Grammar for Schools , Part I, Welsh Accidence , 1898 , Part II, Welsh Syntax , 1899 ; Celtic Religion in Pre-Christian Times , 1906 ; rhagymadroddion a darlithiau, anerchiadau ac erthyglau mewn cyfnodolion a gwyddoniaduron, yn arbennig Encyclopaedia of Religion and Ethics ( Hastings ), ac esboniad, yn Gymraeg , ar Hosea .

Yr oedd Anwyl yn ysgolhaig gwych; yr oedd ei wybodaeth yn dra eang ac amryfal. Am flynyddoedd lawer bu'n un o wŷr amlycaf bywyd a gweithgareddau diwylliannol Cymru . Fe'i hurddwyd yn farchog yn 1911 .

Ffynonellau:

  • Syr Thomas Hughes , Great Welshmen of Modern Days (1931) ;
  • Who's who? , 1914 ;
  • gwybodaeth bersonol.

Awdur:

Syr Thomas Herbert Parry-Williams, D.Litt., (1887-1975), Aberystwyth

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54