Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZVALENTINE, LEWIS EDWARD ( 1893 - 1986 ), gweinidog y Bedyddwyr, awdur a chenedlaetholwr .

VAUGHAN (TEULU), Brodorddyn (‘ Bredwardine ’), sir Henffordd .

VAUGHAN (TEULU), Tre'r Tŵr , yn Ystrad Yw , plwyf Llanfihangel Cwm-du , sir Frycheiniog .

VAUGHAN (TEULU), Trawsgoed ( Crosswood ), sir Aberteifi .

VAUGHAN (TEULU), Corsygedol , plwyf Llanddwywe , sir Feirionnydd .

VAUGHAN (TEULU), Courtfield , sir Henffordd .

VAUGHAN (TEULU), Hergest , neu Herast , ym mhlwyf Ceintun (‘ Kington ’), sir Henffordd .

VAUGHAN (TEULU), Porthaml , ym mhlwyf Talgarth , sir Frycheiniog .

VAUGHAN (TEULU), Y Gelli Aur (‘ Golden Grove ’), sir Gaerfyrddin .

VAUGHAN (TEULU), Llwydiarth , sir Drefaldwyn .

VAUGHAN (TEULU), Cleirwy (‘ Clyro ’), sir Faesyfed .

VAUGHAN (TEULU), Pant Glas ( Ysbyty Ifan

VAUGHAN, ARTHUR OWEN (‘ Owen Rhoscomyl ‘ 1863? - 1919 ), anturwr ac awdur

VAUGHAN, EDWARD (bu f. 1522 ), esgob Tyddewi .

VAUGHAN, EDWARD (bu f. 1661 ), ‘Master of the Bench of the Inner Temple’ .

VAUGHAN, EDWIN MONTGOMERY BRUCE ( 1856 - 1919 ), pensaer .

VAUGHAN, HENRY ( 1621 - 1695 ), bardd ,

VAUGHAN, HERBERT MILLINGCHAMP ( 1870 - 1948 ), hanesydd, ac awdur

VAUGHAN, JOHN (Siôn Grythor Bywg. , 943b).

VAUGHAN, Syr JOHN ( 1603 - 1674 ), barnwr

VAUGHAN, JOHN ( 1663 - 1722 ), Cwrt Derllys , Caerfyrddin , diwygiwr cymdeithasol a chrefyddol

VAUGHAN, JOHN ( 1871 - 1956 ), cadfridog

VAUGHAN, RICE (bu f. 1672 neu ychydig cyn hynny), cyfreithiwr ac awdur

VAUGHAN, RICHARD ( 1550? - 1607 ), esgob

VAUGHAN, ROBERT ( Bywg. , 944)

VAUGHAN, ROWLAND ( c. 1590 - 1667 ), Caer Gai , sir Feirionnydd , bardd, cyfieithydd, a Brenhinwr

VAUGHAN, Syr THOMAS (bu f. 1483 ), milwr, swyddog llys, llysgennad, siambrlen tywysog Cymru .

VAUGHAN-THOMAS, LEWIS JOHN WYNFORD ( 1908 - 1987 ), darlledwr, awdur a gwr cyhoeddus .

VAUGHAN, WILLIAM HUBERT ( 1894 - 1959 ), giard rheilffordd a chadeirydd y Welsh Land Settlement Society

VILE, THOMAS HENRY ( 1882 - 1958 ), chwaraewr rygbi

VINCENT (TEULU).

VIVIAN, HENRY HUSSEY ( 1821 - 1894 ),y barwn Swansea 1af , diwydiannwr ac arbenigwr mewn gweithio meteloedd a mwynau