Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZTALBOT (TEULU), Margam Abbey a Penrice Castle , sir Forgannwg .

TALBOT, CHARLES ( 1685 - 1737 ), y barwn Talbot o Hensol (sir Forgannwg) 1af ac arglwydd-ganghellor

TALIESIN , bardd a ganai yn ail hanner y 6ed g. ,

TANNER, PHILIP ( 1862 - 1950 ), ceidwad caneuon a dawnsiau gwerin

TATHAN ( Tathai , Llad. Tatheus ) , sant , fl. yn y 5ed g.

TAYLOR, HENRY ( 1845 - 1927 ), hanesydd a hynafiaethydd

TEILO ( ELIUD , weithiau), sant Celtig o'r 6ed g.

TELFORD, THOMAS ( 1757 - 1834 ), peiriannydd sifil enwog a ddechreuodd fel prentis saer maen

THELWALL (TEULU Bywg. , 876-7),

THELWALL, JOHN ( 1764 - 1834 ), diwygiwr, darlithydd a bardd ,

THICKENS, JOHN ( 1865 - 1952 ), gweinidog (MC), hanesydd ac awdur

THIRLWALL, CONNOP ( 1797 - 1875 ), esgob Tyddewi

THODAY, DAVID ( 1883 - 1964 ), botanegydd, Athro prifysgol

THOMAS (TEULU), Coed Alun ac Aber , sir Gaernarfon .

THOMAS , (TEULU) Wenvoe ( Bywg. , 879)

THOMAS, ALBAN (bu f. 1740? ), clerigwr, bardd, a chyfieithydd

THOMAS, ALFRED , barwn Pontypridd ( 1840 - 1927 ), o Fronwydd , Caerdydd

THOMAS ap RHODRI ( c. 1295 - 1363 ) ,

THOMAS, ARTHUR SIMON (‘ Anellydd ’ 1865 - 1935 ), clerigwr a llenor

THOMAS, BENJAMIN ( 1723 - 1790 ), pregethwr gyda'r Annibynwyr a chynghorwr Methodistaidd .

THOMAS, BENJAMIN (‘ Myfyr Emlyn ’ 1836 - 1893 ), gweinidog gyda'r Bedyddwyr, bardd, darlithydd, ac awdur .

THOMAS BRWYNLLYS ( fl. c. 1580-90 ), bardd .

THOMAS, Syr DANIEL (LLEUFER) ( 1863 - 1940 ), ynad heddwch cyflogedig

THOMAS, DAVID (bu f. 1780? ), gweinidog gyda'r Annibynwyr yn Llanedi .

THOMAS, DAVID (bu f. 1735 ), bardd .

THOMAS, DAVID ( 1739? - 1788 ), meddyg esgyrn

THOMAS, DAVID (‘ Dafydd Ddu Eryri ’ 1759 - 1822 ), llenor a bardd

THOMAS, DAVID ( 1794 - 1882 ), un o arloeswyr y diwydiant haearn yn U.D.A.

THOMAS, DAVID ( 1813 - 1894 Bywg. , 884)

THOMAS, DAVID (‘ Dewi Hefin ’ 1828 - 1909 ), bardd

THOMAS, DAVID ( 1880 - 1967 ), addysgwr, awdur ac arloeswr y Blaid Lafur yng ngogledd Cymru

THOMAS, DAVID ALFRED ( 1856 - 1918 ), yr is-iarll RHONDDA 1af .

THOMAS, DAVID EMLYN ( 1892 - 1954 ), gwleidydd ac undebwr llafur

THOMAS, DAVID FFRANGCON ( 1910 - 1963 ), sielydd

THOMAS, DAVID JOHN (‘ Afan ’ 1881 - 1928 ), cerddor

THOMAS, DAVID RICHARD ( 1833 - 1916 ), clerigwr a hanesydd

THOMAS, DAVID VAUGHAN ( 1873 - 1934 ), cerddor

THOMAS, DAVID WALTER ( 1829 - 1905 ), clerigwr .

THOMAS DERLLYS ( fl. 15fed g. ), bardd .

THOMAS, DYLAN MARLAIS ( 1914 - 1953 ), bardd a llenor .

THOMAS, EBENEZER (‘ Eben Fardd ’ 1802 - 1863 ). ysgolfeistr a bardd

THOMAS, EDWARD (‘ Idriswyn ’ 1847 - 1906 ), newyddiadurwr .

THOMAS, EDWARD (‘ Cochfarf ’ 1853 - 1912 )

THOMAS, EDWARD ‘EDDIE ( 1925 - 1997 ), paffiwr a hyfforddwr hynod o lwyddiannus a gŵr cyhoeddus ym mywyd Merthyr Tudful .

THOMAS, EDWARD WILLIAM ( 1814 - 1892 ), cerddor

THOMAS, EVAN, neu IFAN TOMOS RHYS ( c. 1710 — c. 1770 ), bardd a chrydd

THOMAS, EVAN (bu f. 1781 ), Cwmhwylfod , Sarnau , gerllaw'r Bala , copïydd a pherchennog llawysgrifau .

THOMAS, EVAN ( 1733 - 1814 Bywg. , 888)

THOMAS, EVAN , neu ‘ Bardd Horeb ’ ( 1795 - 1867 ), bardd, teiliwr wrth ei grefft .

THOMAS, EVAN LORIMER ( 1872 - 1953 ), offeiriad ac ysgolhaig .

THOMAS, EVAN ROBERT ( 1891 - 1964 ), saer dodrefn ac arweinydd y Cymry yn Awstralia

THOMAS, EZEKIEL ( 1818 - 1893 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd ac awdur;

THOMAS, FRANCIS (‘ Crythwr Dall o Geredigion ’ 1726 - 1796 )

THOMAS, FREDERICK HALL (‘ Freddie Welsh ’ 1886 - 1927 ), paffiwr .

THOMAS, GEORGE ( 1786 — 1859 ), awdur barddoniaeth ffug-arwrol a dychanol yn ymwneuthur â sir Drefaldwyn .

THOMAS, GEORGE ISAAC (‘ Arfryn ’ 1895 - 1941 ), cerddor a chyfansoddwr

THOMAS GRYTHOR ( 17eg g. ), bardd .

THOMAS GWYNEDD ( fl. 16eg g. ), bardd .

THOMAS, HENRY ( 1712 - 1802 ), cynghorwr Methodistaidd a gweinidog Annibynnol

THOMAS, HUGH (bu f. 1720 ), herod a hynafiaethydd .

THOMAS, HUGH EVAN (‘ Huwco Meirion ’ 1830 - 1889 ), gweinidog gyda'r Annibynwyr

THOMAS, HUGH HAMSHAW ( 1885 - 1962 ), palaeofotanegydd

THOMAS, HUGH OWEN ( 1834 - 1891 ), meddyg esgyrn

THOMAS, IDRIS ( 1889 - 1962 ), gweinidog (B)

THOMAS, IFOR ( 1877 - 1918 ), daearegwr ac arolygydd ysgolion

THOMAS, IFOR OWEN ( 1892 - 1956 ), tenor operatig, ffotograffydd ac artist

THOMAS, IORWERTH RHYS ( 1895 - 1966 ), gwleidydd

THOMAS, ISAAC ( 1911 - 2004 ), gweinidog (Annibynwyr) ac athro coleg .

THOMAS, IVOR OWEN ( 1898 - 1982 ), gwleidydd Llafur .

THOMAS, JAMES HENRY ( 1874 - 1949 ), gwleidyddwr ac arweinydd llafur

THOMAS, JAMES PURDON LEWES ( 1903 - 1960 ), IS-IARLL CILCENNIN , A.S.

THOMAS, SYR JAMES WILLIAM TUDOR ( 1893 - 1976 ), llawfeddyg offthalmig .

THOMAS, JEFFREY ( 1933 - 1989 ), bargyfreithiwr a gwleidydd Llafur/y Blaid Ddemocrataidd Gymdeithasol .

THOMAS, JENKIN (‘ Siencyn Pen-hydd ’ 1746 - 1807 ), pregethwr Methodistaidd

THOMAS, JOHN ( fl. 1689-1712 ), gweinidog cynnar gyda'r Annibynwyr ar lannau Teifi .

THOMAS, JOHN ( fl. 1719 ), o Fodedern , Môn , bardd .

THOMAS, JOHN ( 1646? - 1695 ), clerigwr ,

THOMAS, JOHN ( 1691 - 1766 ), esgob Salisbury .

THOMAS, JOHN ( 1730 - 1804? ), gweinidog gyda'r Annibynwyr, ac emynydd;

THOMAS, JOHN ( 1736 - 1769 ), clerigwr a hynafiaethydd;

THOMAS, JOHN (‘ Eos Gwynedd ’ 1742 - 1818 ), bardd

THOMAS, JOHN ( 1757 - 1835 ), Penfforddwen , bardd, a llenor

THOMAS, JOHN ( 1760 - 1849 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd;

THOMAS, JOHN ( 1763 - 1834 ), emynydd .

THOMAS, JOHN (‘ Siôn Wyn o Eifion ’ 1786 - 1859 ), bardd

THOMAS, JOHN (‘ Ieuan Ddu ’ 1795 - 1871 )

THOMAS, JOHN (‘ Ifor Cwmgwys ’ 1813 - 1866 ), bardd

THOMAS, JOHN ( 1821 - 1892 ) gweinidog gyda'r Annibynwyr, gwleidyddwr, a hanesydd .

THOMAS, JOHN (‘ Pencerdd Gwalia ,’ 1826 - 1913 )

THOMAS, JOHN ( 1838 - 1905 ), ffotograffydd .

THOMAS, JOHN (‘ John Thomas , Llanwrtyd ’ 1839 - 1921 ), cerddor

THOMAS, JOHN (‘ Eifionydd ’ 1848 - 1922 ), cychwynnydd a golygydd Y Geninen ;

THOMAS, JOHN ( 1857 - 1944 ), gweinidog gyda'r Bedyddwyr ac awdur

THOMAS, JOHN ( 1886 - 1933 ), cemegwr

THOMAS, JOHN EVAN ( 1810 - 1873 ), cerfluniwr

THOMAS, JOHN EVAN ( 1884 - 1941 ), athro a llenor

THOMAS, JOHN LUTHER ( 1881 - 1970 ), gweinidog (A)

THOMAS, JOHN ROWLAND ( 1881 - 1965 ), arweinydd crefyddol a masnachwr amlwg

THOMAS, JOHN STRADLING ( 1925 - 1991 ), gwleidydd Ceidwadol .

THOMAS, JOHN WILLIAM ( 1805 - 1840 Bywg. , 896)

THOMAS, JOSEPH ( 1814 - 1889 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd

THOMAS, JOSEPH MORGAN (LLOYD) ( 1868 - 1955 ), gweinidog (U) a Chatholig Rhydd, a chynghorwr a dyn cyhoeddus

THOMAS, JOSEPH WILLIAM ( 1846 - 1914 ), cemegydd

THOMAS, JOSHUA (bu f. 1759? ), clerigwr a chyfieithydd

THOMAS, JOSHUA ( 1718/19 - 1797 ), gweinidog gyda'r Bedyddwyr, a hanesydd

THOMAS, LAWRENCE ( 1889 - 1960 ), archddiacon

THOMAS, LEWIS (bu f. Mawrth 1704 ), un o brif arweinwyr y Bedyddwyr Neilltuol

THOMAS, LEWIS ( 1565 - 1619 ), clerigwr ac awdur .

THOMAS, LEWIS ( 1832 - 1913 ), arloeswr y diwydiant glo yn Queensland , Awstralia

THOMAS, LEWIS ( 1877 - 1955 ), arloeswr celfyddyd cerdd dant yn neheudir Cymru yn hanner cyntaf yr 20fed ganrif

THOMAS, LEWIS JOHN ( 1883 - 1970 ), cenhadwr yn yr India dan Gymdeithas Genhadol Llundain

THOMAS, LOUIE MYFANWY (‘ Jane Ann Jones ’ 1908 - 1968 ), nofelydd .

THOMAS, MANSEL TREHARNE ( 1909 - 1986 ), cyfansoddwr, arweinydd, Pennaeth Cerdd BBC Cymru .

THOMAS, MARGARET ( 1779 -?), emynyddes;

THOMAS, MARGARET HAIG, IS-IARLLES RHONDDA ( 1883 - 1958 ), awdures, golygydd, a chadeirydd cwmnïau .

THOMAS, MESAC ( 1816 - 1892 ), esgob yn y trefedigaethau

THOMAS, MICAH ( 1778 - 1853 ), gweinidog ac athro gyda'r Bedyddwyr

THOMAS, MORRIS ( 1874 - 1959 ), gweinidog (MC), llenor a hanesydd

THOMAS, NATHANIEL (g. 1730 ), golygydd

THOMAS, NATHANIEL ( 1818 - 1888 ), gweinidog gyda'r Bedyddwyr yn y Tabernacl , Caerdydd , etc.

THOMAS, NICHOLAS (bu f. 1741 ), argraffydd a chyhoeddwr llyfrau ,

THOMAS, Syr NOAH ( 1720 - 1792 ), meddyg

THOMAS, OLIVER ( 1598 - 1653? ), clerigwr Piwritanaidd ac awdur .

THOMAS, OWEN ( 1812 - 1891 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd ac awdur .

THOMAS, Syr OWEN ( 1858 - 1923 ), awdurdod ar ffermio, brigadydd, aelod seneddol

THOMAS PENLLYN ( Bywg. , 878)

THOMAS, Syr PERCY EDWARD ( 1883 - 1969 ), pensaer ac ymgynghorwr ar gynllunio

THOMAS, PERCY GORONWY ( 1875 - 1954 ), Athro ac ysgolhaig

THOMAS, PHILIP EDWARD ( 1878 - 1917 ), bardd, traethodwr, a beirniad

THOMAS, RACHEL ( 1905 - 1995 ), actores .

THOMAS, RHYS ( 1720? - 1790 ), argraffydd

THOMAS, RICHARD ( 1718 - 1807 ), cynghorwr Methodistaidd cyntaf Môn

THOMAS, RICHARD ( 1753 - 1780 ), clerigwr a chynullydd llawysgrifau ac achau

THOMAS, RICHARD ( 1838 - 1916 ), diwydiannwr

THOMAS, RICHARD ( 1871 - 1950 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd ac awdur

THOMAS, ROBERT (bu f. 2 Ebrill 1692 ), pregethwr Piwritanaidd .

THOMAS, ROBERT (bu f. 1774 ), bardd, a chlochydd

THOMAS, ROBERT ( 1782 - 1860 ), argraffydd a chyhoeddwr .

THOMAS, ROBERT ( 1796 - 1866 ), pregethwr gyda'r Methodistiaid Calfinaidd, a ‘chymeriad’ .

THOMAS, ROBERT (‘ Ap Vychan ’ 1809 - 1880 ), gweinidog ac athro diwinyddiaeth gyda'r Annibynwyr, bardd a llenor .

THOMAS, ROBERT DAVID (‘ Iorthryn Gwynedd ’ 1817 - 1888 ), gweinidog gyda'r Annibynwyr

THOMAS, ROBERT JERMAIN ( 1840 - 1866 ), cenhadwr ac arloesydd dan Gymdeithas Genhadol Llundain

THOMAS, Syr ROBERT JOHN ( 1873 - 1951 ), gwleidydd a pherchennog llongau

THOMAS, Syr ROGER ( 1886 - 1960 ), arloeswr amaethyddiaeth fodern yr India

THOMAS, ROWLAND ( c. 1887 - 1959 ), perchen newyddiaduron

THOMAS, SAMPSON ( 1739 - 1807 ), un o bregethwyr cynnar y Methodistiaid Calfinaidd yn sir Benfro .

THOMAS, SAMUEL ( 1692 - 1766 ), gweinidog gyda'r Annibynwyr, ac athro academi Caerfyrddin

THOMAS, SIDNEY GILCHRIST ( 1850 - 1885 ), arbenigwr yn astudiaeth dur, a dyfeisydd

THOMAS, SIENCYN neu JENKIN ( 1690 - 1762 ), crydd, pregethwr Ymneilltuol, a phrydydd

THOMAS, SIMON (efallai'n fyw yn 1746 ), gweinidog Presbyteraidd, ac awdur

THOMAS, STAFFORD HENRY MORGAN ( 1896 - 1968 ), gweinidog (MC) a bardd .

THOMAS TEIFI (‘ Thomas ab Einion fl. 16eg g. ), bardd .

THOMAS, THOMAS ( 1776 - 1847 ), clerigwr a hanesydd

THOMAS, THOMAS ( 1804 - 1877 ), clerigwr

THOMAS, THOMAS ( 1805 - 1881 ), gweinidog gyda'r Bedyddwyr a phrifathro coleg

THOMAS, THOMAS ( 1839 - 1888 ), gweinidog gyda'r Wesleaid ac ysgrifennwr ar bynciau amrywiol

THOMAS, THOMAS ( 1880 - 1911 ), paffiwr

THOMAS, THOMAS EMLYN (‘ Taliesin Craig-y-felin ’ 1822 - 1846 ), gweinidog Undodaidd, bardd, ysgolfeistr

THOMAS, THOMAS GEORGE, Is-Iarll Tonypandy ( 1909 - 1997 ), gwleidydd Llafur a Llefarydd Tŷ'r Cyffredin .

THOMAS, THOMAS HENRY (‘ Arlunydd Penygarn ’ 1839 - 1915 ), arlunydd, etc.

THOMAS, THOMAS JACOB (‘ Sarnicol ’ 1873 - 1945 ), athro a bardd

THOMAS, THOMAS LLEWELYN ( 1840 - 1897 ), ysgolhaig, athro ac ieithydd

THOMAS, THOMAS MORGAN ( Bywg. , 908)

THOMAS, TIMOTHY ( 1694 - 1751 ), clerigwr ac ysgolhaig

THOMAS, TIMOTHY, I ( 1720 - 1768 ), o'r Maesisaf , Pencarreg ( Caerfyrddin ), gweinidog y Bedyddwyr ac awdur

THOMAS, WILLIAM (bu f. 26 Gorffennaf 1671 ), Llantrisant ym Mynwy , arweinydd y Bedyddwyr rhydd-gymunol yn neheubarth y sir honno, yng nghyfnod yr Adferiad .

THOMAS, WILLIAM ( fl. c. 1685 — c. 1740?), ysgrifennydd i Robert Harley, iarll 1af Oxford

THOMAS, WILLIAM (bu f. 1554 ), ysgolhaig mewn Eidaleg, a chlerc Cyfrin Gyngor y brenin Edward VI .

THOMAS, WILLIAM (bu f. 1813 ), gweinidog gyda'r Bedyddwyr Undodaidd

THOMAS, WILLIAM ( 1613 - 1689 ), esgob

THOMAS, WILLIAM ( 1723 - 1811 ), cynghorwr gyda'r Methodistiaid Calfinaidd

THOMAS, WILLIAM ( 1727 - 1795 ), ysgolfeistr a dyddiadurwr

THOMAS, WILLIAM ( 1734 - 1799 ), clerigwr a hynafiaethydd

THOMAS, WILLIAM ( 1749 - 1809 ), gweinidog gyda'r Annibynwyr a chyhoeddwr llyfrau

THOMAS, WILLIAM ( 1790 - 1861 ), bardd

THOMAS, WILLIAM (‘ Gwilym Mai ’ 1807 - 1872 ), bardd ac argraffydd

THOMAS, WILLIAM (‘ Islwyn ,’ 1832 - 1878 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd, a bardd

THOMAS, WILLIAM ( 1832 - 1911 ), gweinidog gyda'r Annibynwyr

THOMAS, WILLIAM (‘ Gwilym Marles ' 1834 - 1879 ), gweinidog Undodaidd, diwygiwr cymdeithasol, llenor, ac ysgolfeistr .

THOMAS, WILLIAM (‘ Glanffrwd ' 1843 - 1890 ), clerigwr

THOMAS, WILLIAM ( 1891 - 1958 ), Is-ysgrifennydd y Weinyddiaeth Dai a Llywodraeth Leol

THOMAS, WILLIAM (KEINION) ( 1856 - 1932 ), gweinidog Annibynnol, a newyddiadurwr .

THOMAS, WILLIAM DAVIES ( 1889 - 1954 ), Athro Saesneg

THOMAS, Syr WILLIAM JAMES ( 1867 - 1945 ), barwnig, perchen glofeydd a noddwr sefydliadau iechydol .

THOMAS, WILLIAM JENKYN ( 1870 - 1959 ), ysgolfeistr ac awdur

THOMAS, WILLIAM PHILLIP (‘ Gwilym Rhondda ’, 1861 - 1954 ), swyddog glofeydd

THOMAS, WILLIAM THELWALL ( 1865 - 1927 ) , llawfeddyg .

THOMAS, WILLIAM THEOPHILUS (‘ Gwilym Gwenffrwd ' 1824 - 1899 ), gweinidog gyda'r Annibynwyr, a bardd

THOMAS, ZACHARIAS ( 1727 - 1816 ), gweinidog gyda'r Bedyddwyr

THOMPSON, DAVID ( 1770 - 1857 ), arloeswr yn rhan Brydeinig Gogledd America

TIBBOTT (TEULU), Llanbrynmair

TILLEY, ALBERT ( 1896 - 1957 ), cludydd byrllysg (‘mace’) cadeirlan Aberhonddu a hanesydd lleol

TOMAS ab IEUAN ap RHYS ( Bywg. , 915

TOMKINS (TEULU), cerddorion .

TOMLEY, JOHN EDWARD ( 1874 - 1951 ), cyfreithiwr

TOUT, THOMAS FREDERICK ( 1855 - 1929 ), hanesydd

TOY, HUMFREY (bu f. 1575 ), marsiandwr yn nhref Caerfyrddin .

TRAHAEARN ap CARADOG (bu f. 1081 ), brenin Gwynedd .

TRAHAEARN BRYDYDD MAWR , bardd yn canu yn hanner cyntaf y 14eg g.

TRAHERNE, JOHN MONTGOMERY ( Bywg. , 916-17)

TRAINER, JAMES ( 1863 - 1915? ), chwaraewr pêl droed

TREE, RONALD JAMES ( 1914 - 1970 ), offeiriad ac ysgolfeistr

TREFGARNE, GEORGE MORGAN, BARWN 1af. TREFGARNE o Gleddau (gynt GARRO-JONES , GEORGE MORGAN 1894 - 1960 ), bargyfreithiwr a gwleidydd

TREGELLES, SAMUEL PRIDEAUX ( 1813 - 1875 ), ysgolhaig Beiblaidd, ieithydd

TREGONING, WILLIAM EDWARD CECIL ( 1871 - 1957 ), diwydiannwr

TREHARNE, BRYCESON ( 1879 - 1948 ), cerddor

TREHARNE, REGINALD FRANCIS ( 1901 - 1967 ), Athro hanes

TREHERNE (gynt THOMAS ), GEORGE GILBERT TREHERNE ( 1837 - 1923 ), hynafiaethydd ,

TREVITHICK, RICHARD ( 1771 - 1833 ), peiriannydd

TREVOR (TEULU), Trefalun , sir Ddinbych , a Plas Teg , sir y Fflint .

TREVOR (TEULU), Brynkynallt , sir Ddinbych .

TREVOR, Syr CHARLES GERALD ( 1882 - 1959 ), arolygydd coedwigoedd

TREVOR, JOHN ( I ) (bu f. 1357 ), esgob Llanelwy .

TREVOR, JOHN ( II ) (bu f. 1410 ) esgob Llanelwy .

TREW, WILLIAM JOHN ( 1878 - 1926 ), chwaraewr pêcl droed (Rygbi) ,

TROY, BLANCHE HERBERT , Y FONESIG TROY (cyn hynny BLANCHE MILBO(U)RNE , BLANCHE WHITNEY ) (bu f. tua 1557 ), gofalwraig magwraeth Elisabeth I, Edward VI a'r Frenhines Mari .

TRUBSHAW, Dâm GWENDOLINE JOYCE ( 1887 - 1954 ), gweinyddwr cyhoeddus a gweithiwr cymdeithasol;

TRUEMAN, Syr ARTHUR ELIJAH ( 1894 - 1956 ), Athro daeareg

TUCKER, JOSIAH ( 1712 - 1799 ), economydd a diwinydd .

TUDOR, OWEN DAVIES ( 1818 - 1887 ), awdur llyfrau ar y gyfraith

TUDOR, STEPHEN OWEN ( 1893 - 1967 ), gweinidog (MC) ac awdur

TUDUR ALED ( fl. 1480-1526 ), bardd

TUDUR, EDMWND ( c. 1430 - 1456 ),

TUDURIAID PENMYNYDD , Môn

TUDUR PENLLYN ( c. 1420 — c. 1485-90 ), bardd .

TUDUR, SIASPAR ( JASPER ) ( c. 1431 - 1495 ), iarll Pembroke ,

TURBERVILLE (TEULU), Coety , sir Forgannwg .

TURBERVILLE (TEULU), Crughywel ( Cerrighywel ), sir Frycheiniog .

TURBERVILLE, EDWARD ( c. 1648 - 1681 ), cam-dyst (‘informer’) .

TURNBULL, MAURICE JOSEPH LAWSON ( 1906 - 1944 ), cricedwr a chwaraewr rygbi .

TURNER, EDWARD (‘ NED ’) ( 1792 - 1826 ), paffiwr

TURNER, MERFYN LLOYD ( 1915 - 1991 ), diwygiwr cymdeithasol ac awdur .

TURNER, SHARON ( 1768 - 1847 ), cyfreithiwr a hanesydd

TURNER, WILLIAM ( 1766 - 1853 ), un o arloeswyr y diwydiant llechi yng Ngogledd Cymru, etc.

TURNOR, DAVID ( 1751? - 1799 ), clerigwr a diwygiwr amaethyddol

TWISTELTON [ GEORGE ] ( Bywg. , 930)

TYDECHO , sant Celtig o'r 6ed g.

TYSILIO , sant Celtig o'r 7fed g.