Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZSALESBURY ( SALISBURY ), HENRY ( 1561 - 1637? ), gramadegydd

SALESBURY, WILLIAM ( 1520? - 1584? ), ysgolhaig a phrif gyfieithydd y Testament Newydd Cymraeg cyntaf .

SALISBURY, ENOCH ROBERT GIBBON ( 1819 - 1890 ), cyfreithiwr a chasglydd llyfrau

SALISBURY, THOMAS ( 1567? - 1620 ), cyhoeddwr llyfrau yn Llundain .

SALMON, DAVID ( 1852 - 1944 ), pennaeth coleg hyfforddi athrawesau ysgol

SALTER DAVIES, ERNEST ( 1872 - 1955 ), addysgydd

SALUSBURY (TEULU), Rug , Corwen .

SALUSBURY, SALISBURY , SALESBURY (TEULU), Lleweni a Bachygraig ( Bywg. , 844)

SALUSBURY, Syr CHARLES JOHN ( 1792 - 1868 ), clerigwr a hynafiaethydd .

SALUSBURY, JOHN ( 1575 - 1625 ), neu John Parry , Jesiwit, ac ysgolhaig

SALUSBURY, THOMAS ( 1561 - 1586 ), cynllwynwr .

SALUSBURY, Syr THOMAS ( 1612 - 1643 ), bardd ac uchelwr .

SAMSON ( c. 485 — c. 565 ), abad ac esgob yn yr Eglwys Geltaidd .

SAMUEL, CHRISTMAS ( 1674 - 1764 ), gweinidog Annibynnol .

SAMUEL, DAVID ( Bywg. , 847)

SAMUEL, EDWARD ( 1674 - 1748 ), clerigwr, bardd, ac awdur .

SAMUEL, HOWEL WALTER ( 1881 - 1953 ), barnwr a gwleidydd

SAMUEL, WILLIAM THOMAS ( 1852 - 1917 ), cerddor .

SAMUEL, WYNNE ISLWYN ( 1912 - 1989 ), swyddog llywodraeth leol, gweithredwr a threfnydd Plaid Cymru .

SAMWELL ( SAMWEL , SAMUEL ), DAVID ( 1751 - 1798 ), meddyg yn y llynges, a bardd .

SANDBROOK, JOHN ARTHUR ( 1876 - 1942 ), newyddiadurwr

SANDERS, IOAN ( fl. 1786 ) cynghorwr Methodistaidd ac emynydd .

SANKEY, JOHN ( 1866 - 1948 BARWN SANKEY , 1929 IS -IARLL Sankey, o Moreton , 1932 ), gŵr y gyfraith

SAUNDERS, DAVID, ‘ II ’ (‘ Dafydd Glan Teifi ' 1769 - 1840 ), gweinidog gyda'r Bedyddwyr, bardd, a llenor

SAUNDERS, DAVID ( 1831 - 1892 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd, pregethwr huawdl

SAUNDERS, ERASMUS ( 1670 - 1724 ), diwinydd

SAUNDERS, EVAN (bu f. 1742 ), diacon ffyddlon a medrus

SAUNDERSON, ROBERT ( 1780 - 1863 ), argraffydd a chyhoeddwr ,

SAUNDERS, THOMAS ( 1732 - 1790 ), gweinidog gyda'r Annibynwyr

SAUNDERS, WILLIAM ( 1806 - 1851 ), bardd a llenor

SAUNDERS, WILLIAM ( 1871 - 1950 ), gweinidog (B) ac addysgwr

SAYCE, GEORGE ETHELBERT ( 1875 - 1953 ), newyddiadurwr a pherchen papurau

SCOTT-ELLIS, THOMAS EVELYN, 8fed BARWN HOWARD DE WALDEN a 4ydd BARWN SEAFORD ( 1880 - 1946 ), tir-feddiannwr, awdur, a noddwr y ddrama a cherddoriaeth, &c.

SCOURFIELD, neu PHILIPPS , Syr JOHN HENRY ( 1808 - 1876 ), awdur

SCUDAMORE (TEULU).

SEABORNE-DAVIES, DAVID RICHARD ( 1904 - 1984 ), cyfreithiwr a gwleidydd .

SEAGER, GEORGE LEIGHTON ( 1896 - 1963 BARWN LEIGHTON o Laneirwg (St. Mellons) , 1962 ), masnachwr a pherchennog llongau

SEAGER, JOHN ELLIOT ( 1891 - 1955 ), perchennog llongau

SEEBOHM, FREDERIC ( 1833 - 1912 ), hanesydd, bancer wrth ei alwedigaeth a Chrynwr yn ei broffes grefyddol

SEFNYN , bardd yn canu ym Môn yn ail hanner y 14eg g.

SEIRIOL ( c. 500 - c. 550 ), abad cyntaf a sylfaenydd eglwys Penmon

SEISYLL ap CLYDOG ( fl. 730 ), brenin cyntaf tiriogaeth unedig Ceredigion ac Ystrad Tywi .

SEISYLL BRYFFWRCH ( fl. 1155-75 ), bardd .

SEYLER, CLARENCE ARTHUR ( 1866 - 1959 ), cemegydd a dadansoddydd cyhoeddus

SHADRACH, AZARIAH ( 1774 - 1844 ), ysgolfeistr, gweinidog gyda'r Annibynwyr, awdur

SHANKLAND, THOMAS ( 1858 - 1927 ), llyfryddwr a hanesydd .

SHEEN, ALFRED WILLIAM ( 1869 - 1945 ), llawfeddyg a Phrofost cyntaf Ysgol Feddygol Genedlaethol Cymru .

SHEEN, THOMAS ( 1718 - 1790 ), cynghorwr Methodistaidd ac Antinomiad

SHIPLEY, WILLIAM DAVIES ( 1745 - 1826 ), clerigwr

SHORT, THOMAS VOWLER ( 1790 - 1872 ), esgob Llanelwy

SIANCYN FYNGLWYD ( fl. c. 1470 ), bardd

SIBLY, Syr THOMAS FRANKLIN ( 1883 - 1948 ), daearegwr, gweinyddwr prifysgol

SIDDONS, SARAH ( 1755 - 1831 ), actores

SIDNEY, Syr HENRY ( 1529 - 1586 ), Penshurst , Caint , llywydd Cymru (cyngor y goror)

SIEFFRE o FYNWY ( 1090? - 1155 ), sef Galfridus (Gaufridus) Artur neu Galfridus (Gaufridus) Monemutensis , esgob Llanelwy a chroniclydd

SILS ap SIÔN , bardd o Forgannwg a flodeuai tua diwedd yr 16eg g.

SIMMONS, neu SIMONS , JOSEPH ( 1694? - 1774 ), gweinidog gyda'r Annibynwyr ac athro ysgol

SIMON, BEN ( c. 1703 - 1793 ),

SIMON, JOHN ALLSEBROOK, yr IS-IARLL SIMON o Stackpole Elidor cyntaf ( 1873 - 1954 ), barnwr a gwleidydd

SIMWNT FYCHAN ( c. 1530 - 1606 ), bardd

SIÔN ap HOWEL ab OWAIN ( 1550? - 1626/7 ), cyfieithydd

SION ap HYWEL ap LLYWELYN FYCHAN .

SIÔN BRWYNOG ( Bywg. , 857)

SION CAIN ( c. 1575 — c. 1650 ), arwyddfardd .

SION CENT ( 1367? - 1430? ), bardd .

SIÔN CERI ( Bywg. , 858)

SION CLYWEDOG ( SION IEUAN CLYWEDOG ) ( fl. c. 1610-1630 ), bardd .

SION DAFYDD ap SIENCYN ( SION ap DAFYDD ap SIENCYN , SION DAFYDD SIENCYN ) .

SION LEIAF , ‘ Syr ’ ( fl. c. 1480 ), bardd ac offeiriad

SION MOWDDWY ( fl. c. 1575-1613 ), bardd .

SION TREFOR ( JOHN TREFOR ) .

SION TUDUR (bu f. 1602 ), bardd .

SKAIFE, Syr ERIC OMMANNEY ( 1884 - 1956 ), brigadydd a noddwr diwylliant Cymru

SKEEL, CAROLINE ANNE JAMES ( 1872 - 1951 ), hanesydd

SKENE, WILLIAM FORBES ( 1809 - 1892 ), hanesydd Sgotaidd ac ysgolhaig Celtaidd

SLINGSBY-JENKINS, THOMAS DAVID ( 1872 - 1955 ), ysgrifennydd cwmni llongau a dyngarwr

SMITH, THOMAS ASSHETON ( 1752 - 1828 ), Y Faenol , Bangor , tirfeddiannwr a pherchennog chwareli

SMITH, WILLIAM HENRY ( BILL 1894 - 1968 ) llywydd Cwmni Opera Cenedlaethol Cymru

SMYTH, RHOSIER ( 1541 - 1625 ), offeiriad Pabyddol a chyfieithydd yn Gymraeg

SNELL, DAVID JOHN ( 1880 - 1957 ), cyhoeddwr cerddoriaeth

SOMERSET (TEULU), Raglan , Casgwent , a Troy , sir Fynwy , Cerrig-hywel , sir Frycheiniog , a Badminton , sir Gaerloyw .

SOMERSET, FITZROY RICHARD ( 1885 - 1964 ), 4ydd BARWN RAGLAN , milwr, anthropolegydd, ac awdur

SOSKICE, FRANK, Barwn Stow Hill o Gasnewydd ( 1902 - 1979 ), bargyfreithiwr a gwleidydd Llafur .

SOULSBY, Syr LLEWELLYN THOMAS GORDON ( 1885 - 1966 ), pensaer llongau

SOUTHALL, JOHN EDWARD ( 1855 - 1928 ), Crynwr, argraffydd, cyhoeddwr, ac awdur

SOUTHALL, REGINALD BRADBURY ( 1900 - 1965 ), cyfarwyddwr purfa olew

SPARKS, JOHN ( 1726 - 1769 ), Morafiad cynnar ,

SPARK, THOMAS ( 1655 - 1692 ), clerigwr ac ysgolor clasurol

SPOONER, JAMES ( 1789 - 1856 ), peiriannydd

SPURRELL (TEULU), Caerfyrddin

SQUIRES, DOROTHY ( 1915 - 1998 ), cantores boblogaidd .

STANLEY (TEULU), Penrhos , Môn .

STANLEY, Syr HENRY MORTON ( Bywg. , 866)

STANTON, CHARLES BUTT ( 1873 - 1946 ), aelod seneddol dros Ferthyr ac Aberdâr , 1915-1922

STAPLEDON, Syr REGINALD GEORGE ( 1882 - 1960 ), gwyddonydd amaethyddol .

STEEGMAN, JOHN EDWARD HORATIO ( 1899 - 1966 ), awdur llyfrau ar gelfyddyd a phensaernïaeth

STEPHEN, DAVID RHYS (‘ Gwyddonwyson ' 1807 - 1852 ), gweinidog gyda'r Bedyddwyr ac awdur

STEPHEN, DOUGLAS CLARK ( 1894 - 1960 ), golygydd papur newydd

STEPHEN, EDWARD (JONES) (‘ Tanymarian ' 1822 - 1885 )

STEPHEN, ROBERT ( 1878 - 1966 ), ysgolfeistr, cerddor, hanesydd a bardd

STEPHENS, JOHN OLIVER ( 1880 - 1957 ), gweinidog (A) ac athro yn y Coleg Presbyteraidd, Caerfyrddin

STEPHENSON, THOMAS ALAN ( 1898 - 1961 ), swolegydd

STEPHENS, THOMAS ( 1821 - 1875 ), hynafiaethydd, beirniad llenyddol .

STEPHEN, THOMAS ( 1856 - 1906 ), cerddor

STEPNEY, neu STEPNETH (TEULU), Prendergast , sir Benfro .

STINAN ( S. Justinian ) , sant ( fl. yn y 6ed g. ).

STONELAKE, EDMUND WILLIAM ( 1873 - 1960 ), gwleidydd a ffigur allweddol yn hanes sefydlu'r Blaid Lafur yn etholaeth Bwrdeistrefi Merthyr

STRACHAN, GILBERT INNES ( 1888 - 1963 ), Athro meddygaeth

STRADLING (TEULU), sir Forgannwg .

SULIEN , ‘ Sulgenus ,’ a gyfenwid ‘ Y Doeth,’ 1011 - 1091

SUNDERLAND, ERIC ( 1930 - 2010 ), academydd .

SUTTON, Syr OLIVER GRAHAM ( 1903 - 1977 ), Prif Gyfarwyddwr y Swyddfa Feteoroleg .

SYMMONS (TEULU), Llanstinan , sir Benfro

SYMONDS, RICHARD ( 1609 - ? ), pregethwr Piwritanaidd

SYPYN CYFEILIOG , fl. 1340-90 , bardd .