Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZQUARRELL, JAMES ( fl. 1650-72 ), pregethwr Piwritanaidd, Annibynnwr

QUARRELL, THOMAS (bu f. 1709 ), pregethwr, Bedyddiwr rhydd-gymunol