Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZO'NEIL, BRYAN HUGH ST. JOHN ( 1905 - 1954 ), archaeolegydd .

OLIVER(S), THOMAS ( 1725 - 1799 ), pregethwr gyda'r Wesleaid

OLIVER, DAVID ( fl. 1785-1814 ) gweinidog .

OLIVER, EDWARD ( 1720 - 1777 ), Methodist a Morafiad cynnar, saer coed wrth ei waith

OLIVER, JOHN ( 1838 - 1866 ), bardd

OLLIVANT, ALFRED ( 1798 - 1882 ), esgob Llandaf

ORMSBY-GORE, WILLIAM GEORGE ARTHUR ( 1885 - 1964 ), 4ydd Barwn HARLECH

OSBWRN WYDDEL (yn fyw yn 1293 ),

OWAIN ab EDWIN (bu f. 1105 ), uchelwr yn Nhegeingl ( sir y Fflint yn awr).

OWAIN ap CADWGAN (bu f. 1116 ), tywysog Powys .

OWAIN ap GRUFFYDD , neu OWAIN GOCH ( fl. 1260 ), tywysog yng Ngwynedd

OWAIN ap GRUFFYDD (bu f. 1236 Bywg. , 648)

OWAIN ap THOMAS ap RHODRI , neu OWAIN LAWGOCH (bu f. 1378 ), milwr wrth ei grefft ac ymhonnwr i dywysogaeth Cymru .

OWAIN BROGYNTYN ( Bywg. , 649)

OWAIN CYFEILIOG ( c. 1130 - 1197 ), tywysog a bardd

OWAIN, ‘ Syr ’ DAFYDD ( DAVID ), neu Dafydd ap Owain , offeiriad a phrydydd .

OWAIN FYCHAN ap MADOG ap MAREDUDD (bu f. 1187 ), tywysog Powys

OWAIN GLYNDWR ( c. 1354 - 1416 ), ‘Tywysog Cymru’ .

OWAIN GWYNEDD ( fl. c. 1550-90 ), bardd

OWAIN GWYNEDD ( c. 1100 - 1170 ), brenin Gwynedd

OWAIN, OWAIN LLEWELYN ( 1877 - 1956 ), llenor, cerddor, a newyddiadurwr

OWAIN TUDUR ( c. 1400 - 1461 ),

OWEN (TEULU), Peniarth , plwyf Llanegryn , Meirionnydd .

OWEN (TEULU), Orielton , sir Benfro .

OWEN (TEULU) ( Bywg. , 655) Plas Du .

OWEN (TEULU), o Gefn-hafodau a Glangynwydd yn Llangurig , ac wedyn o Glansevern yn Aberriw .

OWEN , BODEON ( BODOWEN ).

OWEN, ANEURIN ( 1792 - 1851 ), hanesydd ac ysgolhaig Cymreig a golygydd cyfreithiau Hywel Dda

OWEN ap SIÔN ap RHYS ( ail hanner y 16eg g. ), bardd , o Drefeilir .

OWEN, Syr ARTHUR DAVID KEMP ( 1904 - 1970 ), gweinyddwr cydwladol

OWEN, ATHELSTAN ( 1676 - 1731 Bywg. , 1035).

OWEN, CHARLES (bu f. 1746 ), gweinidog ac athro Ymneilltuol ,

OWEN, DANIEL ( 1836 - 1895 ), nofelydd .

OWEN, DAVID (‘ Dafydd y Garreg Wen ’ 1711/12 - 1739 ),

OWEN, DAVID (bu f. 1765 ), gweinidog gyda'r Bedyddwyr yn y Felinfoel .

OWEN, DAVID (‘ Dewi Wyn o Eifion ’ 1784 - 1841 ), amaethwr a bardd

OWEN, DAVID (‘ Brutus ’ 1795 - 1866 ), golygydd a llenor

OWEN, Syr DAVID JOHN ( 1874 - 1941 ), rheolwr dociau

OWEN, DAVID SAMUEL ( 1887 - 1959 ), gweinidog (MC)

OWEN, EDWARD ( 1728/9 - 1807 ), clerigwr ac ysgolfeistr

OWEN, EDWARD ( 1853 - 1943 ), bargyfreithiwr, swyddog yn y gwasanaeth sifil, hynafiaethydd, a hanesydd

OWEN, EDWARD HUMPHREY ( 1850 - 1904 ), Tŷ Coch , Caernarfon , casglwr llyfrau a llawysgrifau a hanesydd lleol

OWEN, EDWARD PRYCE ( 1788 - 1863 ), clerigwr ac arlunydd

OWEN, ELIAS ( 1833 - 1899 ), clerigwr a hynafiaethydd

OWEN, ELLIS ( 1789 - 1868 ), amaethwr, hynafiaethydd, a bardd .

OWEN, FOULKE ( fl. 1686 ), bardd

OWEN, GEORGE ( Bywg. , 661)

OWEN, GERALLT LLOYD ( 1944 - 2014 ), athro, cyhoeddwr, bardd .

OWEN, GORONWY ( Bywg. , 662)

OWEN, Syr GORONWY ( 1881 - 1963 ), gwleidydd

OWEN, GRIFFITH ( 1647 - 1717 ), Crynwr a meddyg

OWEN, GWILYM ( 1880 - 1940 ), gwyddonydd ac athro anianeg yng ngholeg y brifysgol yn Aberystwyth

OWEN, HENRY ( Bywg. , 662)

OWEN, HENRY ( 1844 - 1919 ), hynafiaethydd

OWEN, HUGH ( 1575? - 1642 ), Gwenynog , cyfieithydd

OWEN, HUGH ( 1639 - 1700 ), pregethwr Piwritanaidd ac ‘apostol Meirion.’

OWEN, HUGH ( 1761 - 1827 ), clerigwr a hanesydd lleol

OWEN, Syr HUGH ( 1804 - 1881 ), cymwynaswr addysg Cymru

OWEN, HUGH ( 1832 - 1897 ), cerddor

OWEN, HUGH ( 1880 - 1953 ), hanesydd

OWEN, HUGH JOHN ( 1880 - 1961 ), cyfreithiwr, awdur a hanesydd lleol

OWEN, HUMPHREY ( 1702 - 1768 ), llyfrgellydd Bodley, a phennaeth Coleg Iesu, Rhydychen

OWEN, HUW PARRI ( 1926 - 1996 ), athronydd a diwinydd .

OWEN, IFAN (IEUAN) TUDUR (bu f. 1625? ), bardd a bonheddwr

OWEN, Syr ISAMBARD ( 1850 - 1927 ), ysgolhaig o feddyg, a saernïwr prifysgolion

OWEN, JAMES ( 1654 - 1706 ), gweinidog ac athro Ymneilltuol, a diwinydd

OWEN, JEREMY ( fl. 1704-44 ), gweinidog Presbyteraidd ac awdur

OWEN, JOHN (‘ Owain Alaw Bywg. , 671)

OWEN, JOHN ( 1564? - 1628? ), epigramydd

OWEN, JOHN (bu f. 1759 ) bardd, telynor, llythyrwr ,

OWEN, Syr JOHN ( 1600 - 1666 ), llywiawdr ym myddin y Brenhinwyr ,

OWEN, JOHN ( 1616 - 1683 ), diwinydd Piwritanaidd (Annibynnwr) ,

OWEN, JOHN ( 1698 - 1755 ), canghellor eglwys Bangor

OWEN, JOHN ( 1733 - 1776 ), pregethwr cyntaf Methodistiaid sir y Fflint

OWEN, JOHN ( 1757 - 1829 ), ysgrifennwr ar bynciau crefyddol

OWEN, JOHN ( 1788 - 1867 ), clerigwr ac awdur

OWEN, JOHN (‘ John Owen , Tyn-llwyn ’ 1808 - 1876 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd ac ysgrifennwr ar amaethyddiaeth

OWEN, JOHN ( 1833 - 1896 ), clerigwr a llenor

OWEN, JOHN ( 1836 - 1915 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd ac awdur ‘Cân y Mochyn Du’

OWEN, JOHN ( 1854 - 1926 ), esgob Tyddewi ,

OWEN, JOHN ( 1864 - 1953 ), gweinidog (MC) ac awdur

OWEN, JOHN DYFNALLT ( 1873 - 1956 ), gweinidog (A), bardd, llenor, newyddiadurwr ac Archdderwydd Cymru

OWEN, JOHN JONES ( 1876 - 1947 ), cerddor

OWEN, LEONARD ( 1890 - 1965 ), gweinyddwr yn yr India a thrysorydd Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion

OWEN, LEWIS (‘y Barwn Owen ’ bu f. 1555 ), swyddog gwladol .

OWEN, LEWIS ( 1572 - 1629? ), dadleuydd gwrth-Babyddol

OWEN, MARGARET (‘ Peggy ’) ( 1742 - 1816 ),

OWEN, MARY ( Bywg. , 674)

OWEN, MATTHEW ( 1631 - 1679 ), bardd ,

OWEN, MORFYDD LLWYN ( 1891 - 1918 ), cyfansoddwr, pianydd, a chantores .

OWEN, MORGAN ( 1585? - 1645 ), esgob Llandaf

OWEN, MORRIS BRYNLLWYN ( 1875 - 1949 ), athro coleg, hanesydd eglwysig, a gweinidog gyda'r Bedyddwyr

OWEN, NICHOLAS ( Bywg. , 675)

OWEN, OWEN ( 1806 - 1874 ), diwinydd a meddyg

OWEN, OWEN ( 1850 - 1920 ), prif arolygwr Bwrdd Canol Cymru

OWEN, OWEN GRIFFITH (‘ Alafon ’ 1847 - 1916 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd, a bardd .

OWEN, OWEN JOHN (‘ John Owen y Fenni ’ 1867 - 1960 ), argraffydd a chyhoeddwr, arweinydd corawl ac arweinydd eisteddfodol

OWEN, RICHARD ( fl. 1552 ),

OWEN, RICHARD ( 1839 - 1887 ), ‘ y diwygiwr ,’ gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd ,

OWEN, RICHARD GRIFFITH (‘ Pencerdd Llyfnwy ’ 1869 - 1930 )

OWEN, RICHARD JONES (‘ Glaslyn ’ 1831 - 1909 ), bardd a llenor ,

OWEN, RICHARD MORGAN ( 1877 - 1932 ), chwaraewr pêl droed (Rygbi), fel hanerwr mewnol .

OWEN, ROBERT (bu f. 1685 Bywg. , 677)

OWEN, ROBERT ( 1771 - 1858 ), Sosialydd Utopaidd

OWEN, ROBERT (‘ Eryron Gwyllt Walia ’ 1803 - 1870 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd, a bardd

OWEN, ROBERT ( 1820 - 1902 ), clerigwr ‘Anglo-Catholig’

OWEN, ROBERT ( 1834 - 1899 ), Pennal , sir Feirionnydd , gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd a llenor

OWEN, ROBERT ( 1858 - 1885 ), athro a bardd

OWEN, ROBERT ( BOB OWEN , Croesor 1885 - 1962 ), hanesydd, llyfrbryf ac achyddwr

OWEN, ROBERT LLUGWY ( 1836 - 1906 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd, athro, ac awdur .

OWENS, JOHN ( 1790 - 1846 ), sefydlydd ‘Owens College,’ a dyfodd yn Brifysgol Manceinion

OWENS, JOHNNY RICHARD ( JOHNNY OWEN ) ( 1956 - 1980 ), paffiwr .

OWENS, OWEN ( 1792 - 1862 ), gweinidog gyda'r Annibynwyr ac ysgolfeistr

OWENS, OWEN ( 1794 - 1838 ), prif ddyn y ‘Wesle Bach .’

OWEN, THOMAS ( 1748 - 1812 ), clerigwr a chyfieithydd

OWEN, THOMAS ELLIS ( 1764 - 1814 ), clerigwr

OWEN, WILLIAM , Prysgol ( Bywg. , 681)

OWEN, WILLIAM (‘ Gwilym Alaw Bywg. , 1061)

OWEN, WILLIAM ( c. 1486 - 1574 ), cyfreithiwr ,

OWEN, WILLIAM ( 1750 - 1830 Bywg. , 680)

OWEN, WILLIAM ( 1785 - 1864 ), hynafiaethydd

OWEN, WILLIAM (‘ Gwilym Ddu Glan Hafren ’ 1788 - 1838 )

OWEN, WILLIAM (‘ Philotheoros ’ 1789 - 1841 ) pregethwr gyda'r Bedyddwyr, ysgolfeistr, ac almanaciwr

OWEN, WILLIAM ( 1830 - 1865 ), cerddor

OWEN, WILLIAM (‘ Gwilym Meudwy ’ neu ‘ Gwilym Glan Llwchwr ’ 1841 - 1902 ), bardd cocos a chrwydryn

OWEN, WILLIAM DAVID ( 1874 - 1925 ) cyfreithiwr a newyddiadurwr

OWEN, WILLIAM HUGH ( 1886 - 1957 ), gwas sifil

OWEN, WILLIAM RICHARD ( 1906 - 1982 ), arloeswr darlledu yng Nghymru .