Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZNANNAU, ‘ NANNEY ’ (TEULU), sir Feirionnydd .

NANNEY, DAVID ELLIS ( 1759 - 1819 ), sgweier y Gwynfryn a bargyfreithiwr

NANNEY, RICHARD ( 1691 - 1767 ), clerigwr efengylaidd .

NASH, DAVID WILLIAM (bu f. 1876/7 ), hynafiaethydd ac ysgrifennwr ar lenyddiaeth Gymraeg gynnar

NASH, JOHN ( 1752 - 1835 ), pensaer

NASH, RICHARD (‘ Beau Nash ’ 1674 - 1761 ),

NASH-WILLIAMS, VICTOR ERLE ( 1897 - 1955 ), archaeolegydd

NELSON, ROBERT ( 1656 - 1715 ), dyngarwr, cefnogwr i'r S.P.C.K., a ‘non-juror'

NENNIUS ( NEMNIUS , NEMNIUUS ) fl. c. 800 .

NEPEAN (g. BELLIS ), MARY EDITH ( 1876 - 1960 ), nofelydd

NEST ( fl. 1120 ), tywysoges yn Neheubarth .

NEWCOME, RICHARD ( 1779 - 1857 ), clerigwr ,

NEWELL, EBENEZER JOSIAH ( 1853 - 1916 ), clerigwr, ysgolfeistr, a hanesydd

NEWELL, RICHARD ( 1785 - 1852 ), amaethwr a phregethwr gyda'r Methodistiaid Calfinaidd

NICHOLAS, JAMES ( 1877 - 1963 ), gweinidog (B)

NICHOLAS, THOMAS ( 1816 - 1879 ), gweinidog gyda'r Annibynwyr, athro coleg diwinyddol, ac awdur

NICHOLAS, THOMAS EVAN (‘ Niclas y Glais ’), ( 1879 - 1971 ), bardd, gweinidog yr Efengyl a lladmerydd dros y Blaid Gomiwnyddol .

NICHOLL, Syr JOHN ( 1759 - 1838 )

NICHOLL, JOHN ( 1797 - 1853 )

NICHOLLS, ERITH GWYN ( 1875 - 1939 ), chwaraewr pêl droed (Rygbi)

NICHOLLS, JOHN ( 1555 - 1584? ), diwinydd dadleugar .

NICHOLSON, WILLIAM ( 1844 - 1885 ), gweinidog gyda'r Annibynwyr

NICHOLSON, WILLIAM JOHN ( 1866 - 1943 ), gweinidog gyda'r Annibynwyr

NICOLAS, DAFYDD ( 1705? - 1774 ), bardd .

NOAKES, GEORGE ( 1924 - 2008 ), Archesgob Cymru .

NON(N) ( NONNA , NONNITA ) , santes fl. yn ddiweddar yn y 5ed g.

NORRIS, CHARLES ( Bywg. , 646)

NORTH, FREDERICK JOHN ( 1889 - 1968 ), daearegwr, addysgydd, hanesydd gwyddoniaeth a churadur amgueddfa

NORTH, HERBERT LUCK , ( 1871 - 1941 ), pensaer

NOTT, Sir WILLIAM ( 1782 - 1845 ), milwr

NOVELLO, IVOR ( DAVID IVOR DAVIES cyn 1927 1893 - 1951 ), cyfansoddwr, dramodydd, ac actor ar lwyfan a ffilm

NOWELL, THOMAS ( 1730? - 1801 ) pennaeth S. Mary Hall ac athro hanes yn Rhydychen ,