Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZLACY, De , arglwyddiaid Ewias , Weobley , a Llwydlo .

LACY, De (TEULU), Halton , cwnstabliaid Caer .

LANGFORD (TEULU), o Drefalun , Gresford .

LANGFORD, JOHN ( 1650? - 1715/6? )

LANG, GORDON ( 1893 - 1981 ), gwleidydd Llafur a gweinidog anghydffurfiol .

LATHROP, RICHARD (bu f. 1764 ), gwerthwr llyfrau ac argraffydd yn Amwythig .

LAUGHARNE, ROWLAND (bu f. 1676? ), cadfridog (‘major-general’) ym myddin plaid y Senedd

LAWS, EDWARD ( 1837 - 1913 ), hanesydd sir Benfro ,

LEACH, ARTHUR LEONARD ( 1869 - 1957 ), hanesydd, daearegwr a hynafiaethydd

LEATHART, WILLIAM DAVIES (bu f. 1831? ), hanesydd Cymdeithas y Gwyneddigion yn Llundain

LEEKE, SAMUEL JAMES ( 1888 - 1966 ), gweinidog (B)

LEE ( LEGH ), ROWLAND (bu f. 1543 ), esgob Coventry a Lichfield (1534-43) a llywydd cyngor gororau Cymru (1534-43) .

LEIGH, EDMUND ( 1735? - 1819 ), clerigwr Methodistaidd

LESTRANGE (TEULU), Great Ness , Cheswardine , a Knockin yn sir Amwythig .

LEVI, THOMAS ( 1825 - 1916 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd, golygydd Trysorfa y Plant ac awdur

LEVI, THOMAS ARTHUR ( 1874 - 1954 ), Athro cyfraith

LEVY, MERVYN MONTAGUE ( 1914 - 1996 ), awdur a darlledwr ar y celfyddydau gweledol .

LEWELLIN, LLEWELYN ( 1798 - 1878 ), clerigwr

LEWES, ERASMUS ( 1663? - 1745 ), clerigwr

LEWES, EVELYN ANNA ( c. 1873 - 1961 ), awdur

LEWES, Syr WATKIN ( 1740 - 1821 ), arglwydd faer Llundain

LEWES, WILLIAM ( 1652 - 1722 ), tirfeddiannwr a hynafiaethydd ,

LEWIS (TEULU), Llandysul, Cer. , perchnogion Gwasg Gomer .

LEWIS (TEULU), Van , sir Forgannwg .

LEWIS (ac OWEN ). Teuluoedd ( Bywg. , 1058)

LEWIS ab EDWARD ( fl. c. 1560 ), pencerdd

LEWIS, Syr ALFRED :

LEWIS, ALUN ( 1915 - 1944 ), bardd .

LEWIS, BENJAMIN (bu f. 1749 ), emynydd

LEWIS, BENJAMIN WALDO ( 1877 - 1953 ), gweinidog (B)

LEWIS, CHARLES PRYTHERCH ( 1853 - 1923 ), mabolgampwr amryddawn

LEWIS DARON ( fl. c. 1520 ), bardd

LEWIS (neu LEWES ), DAVID ( 1520? - 1584 ), prifathro cyntaf Coleg Iesu, Rhydychen

LEWIS, DAVID ( 1683? - 1760 ), bardd a dramaydd

LEWIS, DAVID ( alias Charles Baker ) ( 1617 - 1679 ), Jesiwit a merthyr

LEWIS, DAVID ( 1760 - 1850 ), clerigwr

LEWIS, DAVID ( 1828 - 1908 ), cerddor

LEWIS, DAVID ( 1848 - 1897 ), cyfreithiwr

LEWIS, DAVID , ‘ Ap Ceredigion ’ ( 1870 - 1948 ), offeiriad, bardd, ac emynydd

LEWIS, DAVID EMRYS ( 1887 - 1954 ), bardd a newyddiadurwr

LEWIS, DAVID JOHN (‘ Lewis Tymbl ’ 1879 - 1947 ), gweinidog (A), pregethwr a darlithiwr poblogaidd

LEWIS, DAVID MORGAN ( 1851 - 1937 ), athro mewn anianeg a phregethwr

LEWIS, DAVID VIVIAN PENROSE, Barwn Cyntaf Brecon ( 1905 - 1976 ), gwleidydd .

LEWIS, DAVID WILLIAM ( 1845 - 1920 ), cerddor

LEWIS, DAVID WYRE ( 1872 - 1966 ), gweinidog a threfnydd (B)

LEWIS, EDWARD ARTHUR ( 1880 - 1942 ), hanesydd

LEWIS, ELLIS ( fl. 1640-61 ), cyfieithydd

LEWIS, EMLYN EVANS ( 1905 - 1969 ), llawfeddyg edfrydol

LEWIS, ERASMUS ( 1670 - 1754 ), ysgrifennwr ‘news-letters’ a swyddog o dan Lywodraeth Prydain

LEWIS, EVAN ( 1788? - 1864 , gweinidog ymneilltuol ,

LEWIS, EVAN ( 1818 - 1901 ), deon Bangor ,

LEWIS, FRANCIS ( 1713 - 1802 ), un o'r rhai a arwyddodd y ‘Declaration of Independence’, U.D.A.

LEWIS, GEORGE ( c. 1640? - 1709? ), clerigwr ac awdur .

LEWIS, GEORGE (‘ Eiddil Llwyn Celyn ’ 1826? - 1858 ), crydd a bardd

LEWIS, GEORGE ( 1763 - 1822 ), gweinidog gyda'r Annibynwyr, a diwinydd .

LEWIS, Syr GEORGE CORNEWALL ( 1806 - 1863 ), gwleidyddwr

LEWIS GLYN COTHI neu LLYWELYN Y GLYN ( fl. 1447-86 ), un o feirdd pennaf y 15fed g.

LEWIS, GRUFFYDD THOMAS, neu G. Tom , ei lofnod arferol, ( 1873 - 1964 ), ysgolfeistr a lleygwr blaenllaw yng nghyfundeb y MC :

LEWIS, Syr HENRY ( 1847 - 1923 ), lleygwr blaenllaw gyda'r Methodistiaid Calfinaidd yng Ngogledd Cymru ,

LEWIS, HENRY ( 1889 - 1968 ), ysgolhaig Cymraeg a Cheltaidd, ac Athro prifysgol

LEWIS, HENRY GETHIN ( 1872 - 1945 ), marsiandwr a dyn busnes

LEWIS, HOWELL ELVET ( ELFED 1860 - 1953 ), gweinidog (A); emynydd, bardd

LEWIS, HUBERT ( 1825 - 1884 ), gŵr o'r gyfraith

LEWIS HUDOL ( fl. yn y 16eg g. ), bardd .

LEWIS, HUGH ( 1562 - 1634 ), clerigwr ac awdur ,

LEWIS, HUGH DAVIES ( 1866 - 1937 ), rheolwr cyffredinol cwmni yswiriant ‘Liverpool and London and Globe’ ,

LEWIS, HYWEL DAVID ( 1910 - 1992 ), Athro ac athronydd .

LEWIS, IDRIS ( 1889 - 1952 ), cerddor

LEWIS, IVOR ( 1895 - 1982 ), llawfeddyg ymgynghorol .

LEWIS, JAMES ( 1674 - 1747 ), gweinidog Annibynnol

LEWIS, JENKIN ( 1760 - 1831 ), gweinidog ac athro Annibynnol

LEWIS, JOHN ( fl. 1728-55 ), argraffydd a chyhoeddwr .

LEWIS, JOHN (yn fyw yn 1773 ), Crynwr ac awdur ,

LEWIS, JOHN ( fl. 1646-56 ), Glasgrug , Ceredigion , awdur Piwritanaidd; ,

LEWIS, JOHN (bu f. 1616 ), Llynwene , Llanfihangel Nant Melan , sir Faesyfed , bargyfreithiwr a hanesydd

LEWIS, JOHN ( 1792? - 1816 ), cenhadwr gyda'r Wesleaid .

LEWIS, JOHN (‘ Eos Glyn Wyre ’ 1836 - 1892 ), bardd a cherddor .

LEWIS, JOHN (GOMER) ( 1844 - 1914 ), gweinidog gyda'r Bedyddwyr ac areithydd .

LEWIS, JOHN DANIEL VERNON ( 1879 - 1970 ), ysgolhaig, gweinidog (A), awdur, Athro a phrifathro coleg

LEWIS, JOHN DAVID ( 1859 - 1914 ), llyfryddwr, hanesydd lleol, a sefydlydd gwasg argraffu .

LEWIS, Syr JOHN HERBERT ( 1858 - 1933 ), cyfreithiwr a gwleidyddwr

LEWIS, JOHN HUW ( 1931 - 2008 ), cyhoeddwr ac argraffwr .

LEWIS, JOHN SAUNDERS ( 1893 - 1985 ), gwleidydd, beirniad a dramodydd .

LEWIS, JOSEPH RHYS (‘ Alaw Rhondda ’ 1860 - 1920 )

LEWIS, JOSHUA ( 1816 - 1879 ), gweinidog gyda'r Annibynwyr

LEWIS, LEWIS (‘ Lewsyn yr Heliwr ’ neu ‘ Lewys Shanco Lewis ’ 1793 - ? )

LEWIS, LEWIS WILLIAM ( Bywg. , 522)

LEWIS LLOYD, EMMELINE ( 1827 - 1913 ), un o'r merched cyntaf oll i ddringo yn yr Alpau

LEWIS, MATHEW ( 1817? - 1860 ), gweinidog Annibynnol ac ysgrifennwr

LEWIS MENAI ( fl. yn ail hanner y 16eg. g. ), bardd .

LEWIS MÔN ( fl. c. 1480-1527 ), bardd

LEWIS, MORGAN JOHN ( c. 1711 - 1771 ), neu JONES , MORGAN , emynydd, a chynghorwr Methodistaidd

LEWIS, MOSES ( fl. 1748-1800 ), cynghorwr Methodistaidd, ac Antinomiad ,

LEWIS o GAERLEON ( fl. 1491 ), mathemategydd, diwinydd, meddyg, ac athro

LEWIS, OWEN, neu OWEN , LEWIS ( 1533 - 1595 ), esgob Cassano , de'r Eidal

LEWIS, PIERCE ( 1664 - 1699 ), clerigwr, a ‘diwygiwr’ Beibl 1690

LEWIS POWYS ( fl. c. 1530 ), bardd .

LEWIS, REES (‘ Eos Ebrill ’ 1828 - 1880 ), cerddor

LEWIS, RICHARD (‘ Dic Penderyn ’ 1807/8 - 1831 ) .

LEWIS, RICHARD ( 1817 - 1865 ), awdur

LEWIS, RICHARD MORRIS ( 1847 - 1918 ), ysgolhaig a llenor

LEWIS, ROBERT EDWARD ( fl. yn gynnar yn y 18fed g. ), bardd .

LEWIS, y Fonesig RUTH ( 1871 - 1946 ), un o arloeswyr cofnodi alawon gwerin Cymru, cefnogydd mudiadau addysgol, crefyddol, dirwestol a dyngarol

LEWIS, THOMAS ( 18fed g. ), emynydd

LEWIS, THOMAS ( fl. 1731-49 ), cyfieithydd a chynghorwr Methodistaidd .

LEWIS, THOMAS ( 1671? - 1735 ), gweinidog gyda'r Bedyddwyr

LEWIS, THOMAS ( 1759 - 1842 ) emynydd

LEWIS, THOMAS ( 1823 - 1900 ), gweinidog gyda'r Bedyddwyr, a hanesydd

LEWIS, THOMAS ( 1837 - 1892 ), athro gyda'r Annibynwyr

LEWIS, THOMAS ( 1859 - 1929 ), cenhadwr gyda'r Bedyddwyr yn y Cameroons a'r Congo

LEWIS, THOMAS ( 1868 - 1953 ), Prifathro'r Coleg Coffa, Aberhonddu

LEWIS, Syr THOMAS ( 1881 - 1945 ), meddyg

LEWIS, THOMAS ARNOLD ( 1893 - 1952 ), rheolwr cwmni yswiriant a thrysorydd Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion

LEWIS, Syr THOMAS FRANKLAND ( 1780 - 1855 ), gwleidyddwr

LEWIS, TIMOTHY ( 1877 - 1958 ), ysgolhaig Cymraeg a Chelteg

LEWIS, TIMOTHY RICHARDS ( 1841 - 1886 ), llawfeddyg, clefydegydd, ac un o arloeswyr meddygaeth drofannol

LEWIS, TITUS ( 1773 - 1811 ), gweinidog Bedyddwyr

LEWIS, TITUS ( 1822 - 1887 ), hynafiaethydd

LEWIS TREFNANT ( fl. 1550-80 ), bardd .

LEWIS, Syr WILFRID HUBERT POYER ( 1881 - 1950 ), barnwr

LEWIS, WILLIAM ( fl. 1786-94 ), emynydd

LEWIS, WILLIAM ( 1835? - 1918 ), argraffydd a chyhoeddwr llyfrau , Caerdydd

LEWIS, WILLIAM ( 1814 - 1891 ), cenhadwr gyda'r Methodistiaid Calfinaidd ac ieithydd

LEWIS, WILLIAM BEVAN ( 1847 - 1929 ), awdurdod ar anhwylderau'r meddwl

LEWIS, WILLIAM HOWELL ( 1793? - 1868 ), gweinidog Annibynnol

LEWIS, WILLIAM JAMES ( 1847 - 1926 ), awdurdod ar risialau

LEWIS, WILLIAM MORRIS ( 1839 - 1917 ), gweinidog (MC)

LEWIS, WILLIAM MORTIMER ( 1840 - 1880 ), prifathro Coleg y Bedyddwyr, Pontypŵl

LEWIS, Syr WILLIAM THOMAS ( 1837 - 1914 ), yr ARGLWYDD MERTHYR o SENGHENYDD 1af , perchennog glofeydd .

LEWIS, WYNDHAM ( 1780 - 1838 ), A.S. ,

LEWYS ap HYWEL (neu POWEL ) ( fl. c. 1560-1600 ), bardd .

LEWYS, DAFYDD (bu f. 1727 ), Llanllawddog , sir Gaerfyrddin , clerigwr

LHUYD, EDWARD ( 1660 - 1709 ), botanegwr, daearegwr, hynafiaethydd, ac ieithegwr .

LIVSEY, GEORGE FREDERICK ( 1834 - 1923 ), arweinydd band .

LLAWDDEN (neu IEUAN LLAWDDEN ) ( fl. 1450 ), cywyddwr yn canu o tua 1450 hyd 1480 .

LLAWDDOG , neu LLEUDDAD sant ( fl. 600? ).

LLEISION ap THOMAS ( fl. 1513-41 ), abad olaf Mynachlog Nedd

LLEWELLYN, Syr DAVID RICHARD ( 1879 - 1940 ), BARWNIG, perchennog glofeydd

LLEWELLYN, DAVID TREHARNE ( 1916 - 1992 ), gwleidydd Ceidwadol .

LLEWELLYN, THOMAS ( 1720? - 1783 ), gweinidog ac athro gyda'r Bedyddwyr .

LLEWELLYN, THOMAS REDVERS ( 1901 - 1976 ), canwr ac athro canu .

LLEWELYN, MARY PENDRILL, gynt Mary Catherine Rhys ( 1811 - 1874 ), cyfieithydd ac awdur

LLEWELYN, SION ( 1690 - 1776 ), bardd

LLEWELYN, THOMAS DAVID (‘ Llewelyn Alaw ’ 1828 - 1879 ), cerddor

LLEWELYN, WILLIAM ( 1735 - 1803 ), gweinidog gyda'r Annibynwyr

LLEWELYN, WILLIAM CRAVEN ( 1892 - 1966 ), perchennog glofeydd, cyfarwyddwr cwmnïau, arbenigwr mewn amaethyddiaeth ac mewn coedwigaeth

LLOYD (TEULU), Bodidris , sir Ddinbych .

LLOYD (TEULU), Maesyfelin , sir Aberteifi ,

LLOYD (TEULU), Hafodunos , sir Ddinbych , a Wigfair , sir Fflint .

LLOYD (TEULU), Leighton a Moel-y-garth , sir Drefaldwyn .

LLOYD (TEULU), Dolobran , sir Drefaldwyn .

LLOYD (TEULU), Peterwell , sir Aberteifi .

LLOYD (TEULU), Rhiwaedog ( Rhiwedog ), plwyf Llanfor , sir Feirionnydd .

LLOYD, CHARLES (bu f. 1698 ), o Faesllwch ym Maesyfed , sgwïer a henuriad Annibynnol

LLOYD, CHARLES ( 1766 - 1829 ), gweinidog ac ysgolhaig Undodaidd

LLOYD, CHARLES FRANCIS ( 1852 - 1917 ), cerddor

LLOYD, DANIEL LEWIS ( 1843 - 1899 ), ysgolfeistr ac esgob

LLOYD, DAVID (bu f. 1747? ), clerigwr a chyfieithydd .

LLOYD, DAVID ( 1597 - 1663 ), deon Llanelwy

LLOYD, DAVID ( 1635 - 1692 ), bywgraffydd

LLOYD, DAVID ( 1724 - 1779 ), gweinidog Ariaidd

LLOYD, DAVID ( 1752 - 1838 ) clerigwr, bardd, a cherddor

LLOYD, DAVID ( 1805 - 1863 ), prifathro Coleg Caerfyrddin a gweinidog Undodaidd

LLOYD, DAVID GEORGE ( 1912 - 1969 ), datganwr

LLOYD, DAVID JOHN ( 1886 - 1951 ), prifathro ysgol

LLOYD, DAVID MYRDDIN ( 1909 - 1981 ), llyfrgellydd ac ysgolhaig Cymraeg .

LLOYD, DAVID TECWYN ( 1914 - 1992 ), beirniad llenyddol, llenor, addysgydd .

LLOYD ( FLOYD , FLOOD , FLOUD , neu FLUDD ), EDWARD ( c. 1570 - 1648? ), Llwyn-y-maen , gerllaw Croesoswallt ,

LLOYD, EVAN ( 1728 - 1801 ), Maes y Porth ym mhlwyf Llangeinwen , sir Fôn , hynafiaethydd a bardd

LLOYD, EVAN ( 1734 - 1776 ), clerigwr ac awdur

LLOYD, EVAN ( 1764 - 1847 ), gweinidog gyda'r Bedyddwyr Undodaidd

LLOYD, EVAN ( 1800 - 1879 ) a JOHN ( fl. 1833-59 ) argraffwyr a chyhoeddwyr .

LLOYD GEORGE (TEULU)

LLOYD (neu FLUDD ), GEORGE ( 1560 - 1615 ), esgob Caer ,

LLOYD GEORGE, DAVID ( 1863 - 1945 ), yr IARLL LLOYD-GEORGE o DDWYFOR cyntaf , gwleidydd .

LLOYD, GRIFFITH RICHARD MAETHLU ( 1902 - 1995 ), prifathro coleg a gweinidog (B) .

LLOYD, HANNIBAL EVANS ( 1771 - 1847 ), awdur a chyfieithydd

LLOYD, HENRY ( c. 1720 - 1783 ), milwr ac ysgrifennwr ar faterion milwrol

LLOYD, HENRY (‘ Ap Hefin ’ 1870 - 1946 ), bardd ac argraffydd

LLOYD, HOWEL WILLIAM ( 1816 - 1893 ), hynafiaethydd .

LLOYD, HUGH ( 1546 - 1601 ), prifathro Ysgol Winchester

LLOYD, HUGH ( 1586 - 1667 Bywg. , 548)

LLOYD, HUMPHREY ( 1610 - 1689 ), esgob Bangor

LLOYD, ISAAC SAMUEL (‘ Glan Rhyddallt ’ 1875 - 1961 ), chwarelwr, bardd, a llenor

LLOYD, J. Y. W. ( Bywg. , 549)

LLOYD, JOHN (bu f. 1679 ), Offeiriad seciwlar a merthyr .

LLOYD ( FLOYD ), JOHN ( 1480 - 1523 ), cerddor

LLOYD, JOHN ( 1558 - 1603 ), clerigwr ac ysgolhaig

LLOYD, JOHN ( 1638 - 1687 ), pennaeth Coleg Iesu yn Rhydychen, ac esgob Tyddewi

LLOYD, JOHN ( 1733 - 1793 ), clerigwr a hynafiaethydd .

LLOYD, JOHN (‘ Einion Môn ’ 1792 - 1834 ), ysgolfeistr a bardd .

LLOYD, JOHN ( 1833 - 1915 ), diwygiwr gwleidyddol a hynafiaethydd ,

LLOYD, JOHN ( 1885 - 1964 ), ysgolfeistr, awdur a hanesydd lleol

LLOYD, JOHN AMBROSE ( 1815 - 1874 ), cerddor

LLOYD, Syr JOHN CONWAY ( 1878 - 1954 ), gŵr cyhoeddusGwasanaethau Cyhoeddus a Chymdeithasol, Gweinyddiaeth Sifil - Cyfraith - Milwrol

LLOYD, Syr JOHN EDWARD ( 1861 - 1947 ), hanesydd, a golygydd cyntaf y Bywgraffiadur Cymreig.

LLOYD, JOHN MORGAN ( 1880 - 1960 ), cerddor .

LLOYD-JONES, JOHN ( 1885 - 1956 ), ysgolhaig a bardd

LLOYD, LEWIS WILLIAM ( 1939 - 1997 ), hanesydd ac awdur .

LLOYD, LUDOVIC ( Bywg. , 552)

LLOYD ( MOORE ), MARGARET ( 1709 - 1762 ), un o aelodau gwreiddiol y gynulleidfa Forafaidd yn Llundain

LLOYD, MEREDITH ( Bywg. , 552)

LLOYD, MORGAN ( 1820 - 1893 ), bargyfreithiwr a gwleidydd

LLOYD (neu LLOYDE ), OLIVER ( 1570/1 - 1625 ), deon Henffordd

LLOYD-OWEN, DAVID CHARLES ( 1843 - 1925 ), meddyg llygaid

LLOYD, RICHARD ( 1595 - 1659 ), diwinydd (yn perthyn i blaid y brenin Siarl I) ac ysgol-feistr .

LLOYD, Syr RICHARD ( 1606 - 1676 ), Brenhinwr a barnwr

LLOYD, RICHARD ( 1771 - 1834 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd

LLOYD, RICHARD ( 1834 - 1917 ), bugail eglwys Disgyblion Crist (y ‘Bedyddwyr Campbelaidd’), Cricieth

LLOYD, ROBERT ( Bywg. , 555)

LLOYD, ROBERT (‘ Llwyd o'r Bryn ’ 1888 - 1961 ), eisteddfodwr, diddanwr ac amaethwr

LLOYD, SIMON ( 1756 - 1836 ), clerigwr Methodistaidd ,

LLOYD, THOMAS ( 1673? - 1734 ), offeiriad a geiriadurwr

LLOYD, THOMAS ( 1765 - 1789 ), gweinidog Undodaidd ac athro coleg

LLOYD, THOMAS (‘ Crych Elen ’: 1841 - 1909 ), cerddor

LLOYD, THOMAS ALWYN ( 1881 - 1960 ), pensaer a chynllunydd trefol

LLOYD, Syr THOMAS DAVIES ( 1820 - 1877 ), barwnig, tirfeddiannwr, a gwleidyddwr

LLOYD, THOMAS RICHARD (‘ Yr Estyn ’ 1820 - 1891 ), clerigwr

LLOYD, VAUGHAN ( 1736 - 1817 ), cadfridog

LLOYD, Syr WALTER ( 1580 - 1662? ) Llanfair Clydogau , sir Aberteifi , Brenhinwr

LLOYD, WILLIAM ( 1627 - 1717 ), esgob Llanelwy ,

LLOYD, WILLIAM ( 1637 - 1710 ), esgob Llandaf , 1675-9

LLOYD, WILLIAM ( 1717 - 1777 ), clerigwr a chyfieithydd

LLOYD ( LLWYD ), WILLIAM ( 1741 - 1808 ), cynghorwr gyda'r Methodistiaid Calfinaidd

LLOYD, WILLIAM ( 1771 - 1841 ), clerigwr Methodistaidd

LLOYD, Syr WILLIAM ( 1782 - 1857 ), milwr ac un o'r Ewropeaid cyntaf i esgyn i ben unrhyw fynydd eiraog yn yr Himalaya

LLOYD, WILLIAM ( 1786 - 1852 ), cerddor

LLOYD, WILLIAM ( 1901 - 1967 ), gosodwr a hyfforddwr cerdd dant a chyfansoddwr ceinciau gosod

LLOYD, WILLIAM VALENTINE ( 1825 - 1896 ), clerigwr, ysgrifennydd y Powysland Club, golygydd y Montgomeryshire Collections

LLUELYN (neu LLEWELLIN ), MARTIN ( 1616 - 1682 ), bardd a meddyg ,

LLWYD, YR USTUS ( fl. 14eg g. ) bardd .

LLWYD, ANGHARAD ( 1780 - 1866 ), hynafiaethydd

LLWYD, Syr DAFYDD (neu Dafydd Llwyd, ysgolhaig , neu Deio Ysgolhaig ), bardd

LLWYD, FFOWC ( fl. c. 1580-1620 ), bardd ac ysgwïer ,

LLWYD ( LLOYD ), HARRI (bu f. 1799 ), pregethwr cynorthwyol Wesleaidd .

LLWYD ( LHUYD ), HUMPHREY ( 1527 - 1568 ), meddyg a hynafiaethydd

LLWYD, HUW (‘ Huw Llwyd o Gynfal ’ 1568? - 1630? ), milwr a bardd ,

LLWYD, HWLCYN , telynor .

LLWYD, MORGAN ( 1619 - 1659 ), llenor, bardd, cyfrinydd, a diwygiwr .

LLWYD, RICHARD (‘ Bard of Snowdon ’ 1752 - 1835 )

LLWYD, ROBERT ( Bywg. , 562)

LLWYD, STEPHEN ( 1794 - 1854 ), cerddor

LLYGAD GŴR ( fl. -1268- ), bardd moliant .

LLYWARCH ap BRAN ( fl. c. 1137 ), ‘sylfaenydd’ un o ‘Bymtheg Llwyth Gwynedd .

LLYWARCH ap LLYWELYN (‘ Prydydd y Moch fl. 1173-1220 )

LLYWARCH HEN , tywysog Brythonaidd o'r 6ed g., ac arwr chwedloniaeth Gymreig o'r 9fed g.

LLYWARCH LLAETY ( fl. c. 1140-60 ), un o feirdd cyfnod y Tywysogion .

LLYWELYN ab EDNYFED ( fl. c. 1400-60? ), bardd ,

LLYWELYN ab OWAIN ap CYNFRIG MOEL ( fl. c. 1480? ), bardd .

LLYWELYN ap CYNFRIG DDU o Fôn , neu LLYWELYN DDU o FÔN ( fl. c. 1460-1500? ), bardd .

LLYWELYN ap GRUFFYDD , ‘ Y Llyw Olaf ’ (bu f. 1282 ), tywysog Cymru

LLYWELYN ap GRUFFYDD , neu LLYWELYN BREN (bu f. 1317 ) .

LLYWELYN ap GUTUN (ap IEUAN LYDAN yn ôl Pen. MS. 112 ) ( fl. c. 1480 ), bardd .

LLYWELYN ap GWILYM ap RHYS ( 16eg g. ), bardd .

LLYWELYN ap HYWEL ap IEUAN ap GRONW ( fl. c. 1480? ), bardd .

LLYWELYN ap IORWERTH , ( Bywg. , 566)

LLYWELYN ap MOEL y PANTRI (bu f. 1440 ), bardd

LEWYS MORGANNWG ( fl. 1520-65 ), enw barddonol Llywelyn ap Rhisiart , ‘Pencerdd y Tair Talaith’ ac un o brif feirdd hanes Morgannwg .

LLYWELYN ap SEISYLL (bu f. 1023 ), brenin Deheubarth a Gwynedd .

LLYWELYN BRYDYDD HODDNANT ( fl. c. 1300-50 ), bardd .

LLYWELYN DDU ab Y PASTARD ( fl. 14eg g. ), bardd .

LLYWELYN FARDD ( fl. c. 1150-75 ), bardd .

LLYWELYN FAWR a LLYWELYN FYCHAN ( fl. yn gynnar yn y 13eg g. ).

LLYWELYN FYCHAN ap LLYWELYN ab OWEN FYCHAN (bu f. c. 1277 ), arglwydd Mechain .

LLYWELYN GOCH ap MEURIG HEN ( fl. c. 1360-90 ),

LLYWELYN GOCH Y DANT ( fl. 1470-1 ), bardd

LLYWELYN SIÔN ( 1540 - 1615? ), bardd, amaethwr, ‘crier’ neu ringyll mewn llys barn am gyfnod, a chopïwr proffesyddol wrth ei grefft, ac un o ffigurau pwysicaf bywyd llenyddol effro sir Forgannwg yn ail hanner yr 16eg g. .

LLYWELYN, TOMAS ( fl. c. 1580-1610 ), neu Tomas ap Llywelyn ap Dafydd ap Hywel , bardd ac uchelwr

LORT (TEULU),

LOUGHER, Syr LEWIS ( 1871 - 1955 ), diwydiannwr a gwleidydd

LOUGHER, ROBERT (bu f. 1585? ), gŵr o'r gyfraith sifil, a gweinydd eglwysig

LOVE, CHRISTOPHER ( 1618 - 1651 ), gweinidog Presbyteraidd

LOVEGROVE, EDWIN WILLIAM ( 1868 - 1956 ), ysgolfeistr ac awdurdod ar bensaernïaeth Gothig

LOVELAND, KENNETH ( 1915 - 1998 ), newyddiadurwr a beirniad cerddoriaeth .

LOWE, RICHARD ( 1810 - 1853 ), gwehydd a cherddor

LOWE, W. B. ( Bywg. , 532)

LOYD, LEWIS ( Bywg. , 533)

LUCAS, RICHARD ( 1648 - 1715 ), clerigwr ac awdur

LUMLEY, RICHARD ( 1810 - 1864 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd

LYNE, HORACE SAMPSON ( 1860 - 1949 ), llywydd Undeb Rygbi Cymru 1906-1947

LYNN-THOMAS, Syr JOHN ( 1861 - 1939 ), llawfeddyg