Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZJACKSON, Sir CHARLES JAMES ( 1849 - 1923 ), gŵr busnes a chasglwr .

JACOB, HENRY THOMAS ( 1864 - 1957 ), gweinidog (A), darlithydd, llenor a bardd

JACOB, SARAH ( 1857 - 1869 ), yr ymprydferch .

JACOB, WILLIAM ( 1777 - 1845 ), cerddor

JAMES, ANGHARAD ( fl. 1680?-1730? ), prydyddes ,

JAMES, CARWYN REES ( 1929 - 1983 ), athro, chwaraewr a hyfforddwr rygbi .

JAMES, CHARLES ( 1820 - 1890? ), cerddor

JAMES, CHARLES HERBERT ( 1817 - 1890 ), aelod seneddol dros Ferthyr 1880-8 ,

JAMES, DANIEL (‘ Gwyrosydd ’ 1847 - 1920 ), bardd

JAMES, DAVID ( 1787 - 1862 ), cerddor

JAMES, DAVID (‘ Dewi o Ddyfed ’ 1803 - 1871 ), clerigwr ac awdur .

JAMES, DAVID ( 1863 - 1929 ) ac EVAN (bu f. tua 1920 ), chwaraewyr pêl droed (Rygbi) ,

JAMES, DAVID (‘ Defynnog ’ 1865 - 1928 ), athro, addysgydd a threfnydd Ysgolion haf, ac awdur

JAMES, DAVID EMRYS (‘ Dewi Emrys ’ 1881 - 1952 ), gweinidog (A), llenor a bardd .

JAMES, Syr DAVID JOHN ( 1887 - 1967 ), gŵr busnes a dyngarwr :

JAMES, EDWARD ( 1569? - 1610? ), clerigwr a llenor

JAMES, EDWARD ( 1839 - 1904 ), gweinidog Annibynnol

JAMES, EVAN (‘ Ieuan ap Iago ’ 1809 - 1878 ), a'i fab, JAMES, JAMES (‘ Iago ap Ieuan ’ 1833 - 1902 ), cyfansoddwyr ‘Hen Wlad fy Nhadau .’

JAMES, FRANK TREHARNE ( 1861 - 1942 ), cyfreithiwr, beirniad celfyddydol

JAMES, HERBERT ARMITAGE ( 1844 - 1931 ), clerigwr a phrifathro

JAMES, ISAAC ( 1766 - 1840 ), pregethwr gyda'r Methodistiaid Calfinaidd

JAMES, IVOR ( 1840? - 1909 ), cofrestrydd cyntaf Prifysgol Cymru, a hanesydd

JAMES, JAMES ( 1760 - 1831 ), gweinidog Methodistaidd ac Annibynnol

JAMES, JAMES (‘ Iago Emlyn ’ 1800 - 1879 ), gweinidog gyda'r Annibynwyr a bardd .

JAMES, JAMES (‘ Iago ap Iago ’ 1818 - 1843 ), prydydd

JAMES, JAMES (SPINTHER) ( 1837 - 1914 ), un o haneswyr enwad y Bedyddwyr .

JAMES, JENKIN ( 1875 - 1949 ), ysgrifennydd cyntaf Cyngor Prifysgol Cymru ac awdur

JAMES, JOHN ( Ioan ap Iago ’), emynydd a bardd o ail hanner y 18fed g. a dechrau y 19eg ,

JAMES, JOHN (bu f. 1705 ), gweinidog Annibynnol .

JAMES, JOHN ( 1777 - 1848 ), gweinidog y Bedyddwyr, emynydd, rhwymwr llyfrau, ac argraffydd

JAMES, JOHN ( 1779 - 1864 ), y gweinidog Undodaidd cyntaf yn sir Aberteifi, ac ysgolfeistr

JAMES, JOHN (‘ Ioan Meirion ’ 1815 - 1851 ), llenor

JAMES, JOHN ( 1815 - 1869 ), bardd ac emynydd

JAMES, JOHN LLOYD (‘ Clwydwenfro ’ 1835 - 1919 ), gweinidog gyda'r Annibynwyr a hanesydd .

JAMES, JOSHUA ( 1665 - 1728 ), un o weinidogion cynharaf y Bedyddwyr yn Llanwenarth .

JAMES ( HOPKIN-JAMES o 1910 ymlaen), LEMUEL JOHN HOPKIN (‘ Hopcyn ’ 1874 - 1937 ), clerigwr a hynafiaethydd

JAMES, MARIA ( 1793 - 1868 ), bardd

JAMES, OWEN WALDO ( 1845 - 1910 ), gweinidog y Bedyddwyr

JAMES, PHILIP ( 1664 - 1748 ), gweinidog cynnar gyda'r Bedyddwyr

JAMES, ROBERT (‘ Jeduthyn ’ 1825 - 1879 ), cerddor .

JAMES, THOMAS (bu f. 1751 ), cynghorwr bore gyda'r Methodistiaid Calfinaidd

JAMES, THOMAS (‘ Llallawg ’ 1817 - 1879 ), clerigwr, hynafiaethydd, ac eisteddfodwr

JAMES, THOMAS ( 1827 - 1899 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd

JAMES, THOMAS ( 1834 - 1915 ), athro ysgol, a gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd

JAMES, THOMAS DAVIES (‘ Iago Erfyl ’ 1862 - 1927 ), offeiriad, pregethwr a darlithydd poblogaidd iawn;

JAMES, THOMAS EVAN (‘ Thomas ab Ieuan ’ 1824 - 1870 ), gweinidog gyda'r Bedyddwyr ac awdur

JAMES, WILLIAM ( 1761 - 1845 ), gweinidog gyda'r Annibynwyr

JAMES, WILLIAM ( 1769 - 1847 ),

JAMES, WILLIAM ( 1833 - 1905 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd

JAMES, WILLIAM ( 1836 - 1908 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd

JAMES, WILLIAM ( 1848 - 1907 ), gweinidog Undodaidd, ysgolfeistr, a dyn cyhoeddus .

JAMES, Syr WILLIAM MILBOURNE ( 1807 - 1881 ), arglwydd ustus ,

JANNER, BARNETT BARWN JANNER ( 1892 - 1982 ), gwleidydd .

JARDINE, DAVID ( 1732 - 1766 ), gweinidog Annibynnol ac athro academi

JARDINE, JAMES (bu f. 1737 ), gweinidog Annibynnol

JARMAN, ALFRED OWEN HUGHES ( 1911 - 1998 ), ysgolhaig Cymraeg .

JARVICE ( JERVIS ), WILLIAM (bu f. 1743 ), gweinidog gyda'r Annibynwyr .

JAYNE, FRANCIS JOHN ( 1845 - 1921 ), esgob

JEFFREYS, GEORGE, y barwn Jeffreys 1af (‘ first baron Jeffreys of Wem ’) ( 1645 - 1689 ), barnwr .

JEFFREYS, JOHN ( 1718? - 1798 ), cerddor

JEFFREYS, JOHN GWYN ( 1809 - 1885 ), awdurdod ar gregyn

JEFFREYS-JONES, THOMAS IEUAN ( 1909 - 1967 ), ysgolhaig, darlithydd, a phennaeth Coleg Harlech

JEFFREYS, THOMAS TWYNOG ( 1844 - 1911 ), bardd

JEHU, DAVID ( 1812 - 1840 ), cenhadwr yn Sierra Leone o dan nawdd Cymdeithas Genhadol y Wesleaid

JEHU, THOMAS JOHN ( 1871 - 1943 ), daearegwr

JENKIN, JOHN (‘ Ioan Siengcin ’ 1716 - 1796 ), prydydd ac athro

JENKINS, ALBERT EDWARD ( 1895 - 1953 ), chwaraewr rygbi

JENKINS, DANIEL ( 1856 - 1946 ), Llan-y-crwys , ysgolfeistr a charwr llên a cherddoriaeth Cymru

JENKINS, DAVID (‘ Judge Jenkins 1582 - 1663 ), barnwr ,

JENKINS, DAVID ( 1848 - 1915 ), cerddor

JENKINS, DAVID ( 1912 - 2002 ), llyfrgellydd ac ysgolhaig .

JENKINS, DAVID CYRIL ( 1885 - 1978 ), cerddor .

JENKINS, DAVID ERWYD ( 1864 - 1937 ), hanesydd, a gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd

JENKINS, DAVID LLOYD ( 1896 - 1966 ), llenor, prifardd, ac ysgolfeistr

JENKINS, EVAN ( 1781 - 1863 ), emynydd

JENKINS, EVAN ( 1799 - 1877 ), clerigwr

JENKINS, EVAN ( 1895 - 1959 ), bardd

JENKINS, HENRY HORATIO (‘ RAE ’) ( 1903 - 1985 ), fiolinydd ac arweinydd cerddorfa .

JENKINS, HERBERT ( 1721 - 1772 ), cynghorwr bore gyda'r Methodistiaid, a gweinidog Annibynnol wedyn

JENKINS, ISAAC ( 1812 - 1877 ), gweinidog Wesleaidd

JENKINS, JABEZ EDMUND (‘ Creidiol ’ 1840 - 1903 ), clerigwr a bardd

JENKINS, JENKIN (bu f. 1780 ), athro academi Caerfyrddin .

JENKINS, JOHN ( 1656? - 1733 ), gweinidog y Bedyddwyr yn Rhydwilym , sir Gaerfyrddin .

JENKINS, JOHN (‘ Ifor Ceri ’ 1770 - 1829 ), clerigwr a hynafiaethydd

JENKINS, JOHN , Hengoed ( 1779 - 1853 ), gweinidog gyda'r Bedyddwyr Neilltuol, diwinydd, golygydd a chyhoeddwr

JENKINS, JOHN ( 1808 - 1884 ), bargyfreithiwr a dyn cyhoeddus ,

JENKINS, JOHN ( 1821 - 1896 ) golygydd a chyfieithydd , Llanidloes

JENKINS, JOHN DAVID ( 1828 - 1876 ), clerigwr, ieithydd, dyngarwr, ac ‘Apostol gwŷr y rheilffyrdd’

JENKINS, JOHN GWILI ( 1872 - 1936 ), diwinydd, bardd, a llenor

JENKINS, JOSEPH ( Bywg. , 411)

JENKINS, JOSEPH ( 1743 - 1819 ), gweinidog gyda'r Bedyddwyr

JENKINS, JOSEPH ( 1886 - 1962 ), gweinidog (EF) ac awdur

JENKINS, KATHRYN ( 1961 - 2009 ), ysgolhaig a hanesydd emynyddiaeth .

JENKINS, Syr LEOLINE ( 1625 - 1685 ), gwr o'r gyfraith sifil, llysgennad, noddwr Coleg Iesu Rhydychen .

JENKINS, LLEWELYN ( 1810 - 1878 ), argraffydd a chyhoeddwr

JENKINS, ROBERT THOMAS ( 1881 - 1969 ), hanesydd, llenor a golygydd y Bywgraffiadur Cymreig a'r Dictionary of Welsh Biography

JENKINS, THOMAS JOHN PRICE ( 1864 - 1922 ), meddyg, a chwaraewr pêl droed (Rygbi), sylfaenydd clwb Rygbi y ‘London Welsh’

JENKINS, WALTER (bu f. 1661 ), Crynwr

JENKINS, Syr WILLIAM ALBERT ( 1878 - 1968 ), brocer llongau a gwleidydd

JENKIN, THOMAS JAMES ( 1885 - 1965 ), bridiwr planhigion ac Athro Botaneg Amaethyddol

JENKYN, THOMAS WILLIAM ( 1794 - 1858 ), gweinidog ac athro diwinyddol gyda'r Annibynwyr

JEREMY, JOHN (DAVID) ( 1782 - 1860 ), pregethwr ac ysgolfeistr

JEREMY, WALTER DAVID ( 1825 - 1893 ), bargyfreithiwr

JERMAN, HUGH ( 1836 - 1895 ), arlunydd a cherddor

JOAN (bu f. 1237 ), tywysoges

JOB, JOHN THOMAS ( 1867 - 1938 ) gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd, emynydd, a bardd .

JOHN ap JOHN ( 1625? - 1697 ) — Apostol y Crynwyr yng Nghymru .

JOHN, AUGUSTUS EDWIN ( 1878 - 1961 ), arlunydd

JOHN, BRYNMOR THOMAS ( 1934 - 1988 ), gwleidydd Llafur .

JOHN, DAVID ( 1782? - 1853 ), gweinidog gyda'r Undodwyr, Siartydd, a gof wrth ei alwedigaeth ,

JOHN, EDWARD THOMAS ( 1857 - 1931 ), diwydiannwr a gwleidyddwr

JOHNES, ARTHUR JAMES ( 1809 - 1871 ), barnwr llysoedd sirol .

JOHNES, JOHN ( 1800 - 1876 ), bargyfreithiwr a barnwr llys sirol ,

JOHNES, THOMAS ( 1748 - 1816 ), o'r Hafod , sir Aberteifi , tirfeddiannwr, arloeswr amaethyddol, a llenor

JOHN, EWART STANLEY ( 1924 - 2007 ), diwinydd, gweinidog gydag enwad yr Annibynwyr, athro a phrifathro coleg .

JOHN, GEORGE ( 1918 - 1994 ), gweinidog (Bed.) a phrifathro coleg .

JOHN, GRIFFITH ( 1831 - 1912 ), cenhadwr

JOHN, GWENDOLEN MARY ( 1876 - 1939 ), arlunydd .

JOHN, HENRY ( Harri Siôn Bywg. , 415)

JOHN, ISAAC ( fl. 1729-30 ), awdur halsingau, sef carolau duwiol

JOHN, JAMES MANSEL ( 1910 - 1975 ), gweinidog (Bed.) ac Athro coleg .

JOHNS, DAVID ( fl. 1585 Bywg. , 416), yn hytrach, ‘ fl. 1569-86 ’

JOHNS, DAVID ( 1796 - 1843 ), cenhadwr ym Madagascar am yn agos i 17 mlynedd dros Gymdeithas Genhadol Llundain

JOHNSON, AUBREY RODWAY ( 1901 - 1985 ), Athro ac ysgolhaig Hebraeg .

JOHNS, WILLIAM ( 1771 - 1845 ), gweinidog ac athro Undodaidd, ac awdur

JOHNS, WILLIAM NICHOLAS ( 1834 - 1898 ), argraffydd, hynafiaethydd perchennog newyddiaduron, a golygydd

JOHN, THOMAS ( 1816 - 1862 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd

JOHN, WALTER PHILLIPS ( 1910 - 1967 ), gweinidog (B) .

JOHN, Syr WILLIAM GOSCOMBE ( 1860 - 1952 ), cerflunydd

JONES (TEULU), Cilie , Ceredigion Teulu o ofaint a ffermwyr, beirdd, cantorion a phregethwyr .

JONES (TEULU), Llwynrhys , sir Aberteifi .

JONES, (WILLIAM JOHN) PARRY ( 1891 - 1963 ), datganwr

JONES, ABEL (‘ Bardd Crwst ’ 1830 - 1901 ), baledwr a chantwr pen ffair

JONES, ALAN TREVOR ( 1901 - 1979 ), gweinyddwr gwasanaeth iechyd a Phrofost, Ysgol Feddygol Genedlaethol Cymru .

JONES, ALFRED ERNEST ( 1879 - 1958 ), seicdreiddiwr a chofiannydd swyddogol Sigmund Freud

JONES, Syr ALFRED LEWIS ( 1845 - 1909 )

JONES, ALICE GRAY (‘ Ceridwen Peris ’ 1852 - 1943 ), awdures

JONES, ANEURIN (‘ Aneurin Fardd ’ 1822 - 1904 ), llenor

JONES, ARTHUR ( fl. 18fed g. ) bardd o Langadwaladr yn sir Ddinbych, a chlochydd Rhiwabon (lle y bu farw) .

JONES, ARTHUR ( 1776 - 1860 ), gweinidog gyda'r Annibynwyr

JONES, AUDREY EVELYN ( 1929 - 2014 ), athrawes ac ymgyrchydd dros hawliau menywod .

JONES, BASSETT, M.D. , meddyg ac ysgolhaig o ganol y 17eg g.

JONES, BENJAMIN ( Bywg. , 446)

JONES, BENJAMIN (‘ P[rif] A[rwyddfardd] Môn ’ 1788 - 1841 ), bardd, llenor, a Bedyddiwr pybyr

JONES, BENJAMIN ( 1865 - 1953 ), canghellor eglwys gadeiriol Bangor

JONES, BENJAMIN MAELOR ( 1894 - 1982 ), addysgwr ac awdur .

JONES, CADWALADR ( 1783 - 1867 ), gweinidog gyda'r Annibynwyr a golygydd cyntaf Y Dysgedydd

JONES, CADWALADR ( 1794 - 1883 ), saer maen a cherddor

JONES, Syr CADWALADR BRYNER ( 1872 - 1954 ), gŵr amlwg yn hanes addysg amaethyddol Cymru a gwas sifil o fri

JONES, CAIN ( fl. 1775-95 ), almanaciwr

JONES, CALVERT RICHARD ( 1802 - 1877 ), ffotograffydd arloesol, artist ac offeiriad

JONES, Syr CYNAN (ALBERT) EVANS (‘ Cynan ’ 1895 - 1970 ), bardd, dramodwr ac eisteddfodwr .

JONES, DAFYDD ( 1711 - 1777 ), emynydd

JONES, DAFYDD (‘ Dafydd Siôn Siâms ’ 1743 - 1831 ), cerddor, bardd, a llyfr-rwymwr .

JONES, DAFYDD RHYS ( 1877 - 1946 ), ysgolfeistr a cherddor .

JONES, DANIEL ( 1725? - 1806 ), bardd

JONES, DANIEL ( 1757 - 1821 ), clerigwr Methodistaidd

JONES, DANIEL ( 1771 - 1810 ), gweinidog gyda'r Bedyddwyr Cyffredinol Undodaidd rhydd-gymunol

JONES, DANIEL ( 1788 - 1862 ), gweinidog gyda'r Bedyddwyr

JONES, DANIEL ( 1811 - 1861 ), cenhadwr gyda'r Mormoniaid

JONES, DANIEL ( 1813 - 1846 ), cenhadwr ar ran y Methodistiaid Calfinaidd ar Fryniau Khassia , India

JONES, DANIEL ( 1908 - 1985 ), gwleidydd Llafur .

JONES, DANIEL ANGELL ( 1861 - 1936 ). llysieuydd ac awdurdod ar redyn a mwsogl .

JONES, DANIEL EVAN ( 1860 - 1941 ), awdur

JONES, DANIEL JENKYN ( 1912 - 1993 ), cyfansoddwr .

JONES, DANIEL OWEN ( 1880 - 1951 ), gweinidog (A) a chenhadwr ym Madagascar

JONES, DAVID ( c. 1630 - 1704? ), ficer Llanbadarnfawr , sir Aberteifi , 1658-62 .

JONES, DAVID ( 1708? - 1785 ), o Drefriw , bardd, casglwr llawysgrifau, cyhoeddwr, ac argraffydd .

JONES, DAVID ( 1789? - 1841 ], gweinidog gyda'r Bedyddwyr, a hanesydd

JONES, DAVID ( 1663 - 1724? ), clerigwr

JONES, DAVID ( 1732 - 1782? ) ‘ Dafydd Brydydd Hir ,’ ‘ Dafydd Siôn Pirs ,’ bardd, teiliwr, ac ysgolfeistr

JONES, DAVID ( 1736 - 1810 ), clerigwr Methodistaidd .

JONES, DAVID ( 1741 - 1792 ), gweinidog gyda'r Bedyddwyr, a llenor

JONES, DAVID (‘ Welsh Freeholder ’ 1765 - 1816 ), bargyfreithiwr ac awdur

JONES, DAVID ( 1770 - 1831 ), gweinidog gyda'r Annibynwyr, emynydd a cherddor

JONES, DAVID ( 1772 - 1854 ), gweinidog gyda'r Bedyddwyr Cyffredinol

JONES, DAVID ( 1788 - 1859 ), gweinidog gyda'r Annibynwyr

JONES, DAVID ( 1793 - 1825 ), gweinidog yng nghyfundeb yr iarlles Huntingdon, ieithydd medrus, ac un o awduron Principia Hebraica , 1817

JONES, DAVID ( 1797 - 1841 ), cenhadwr

JONES, DAVID ( 1803 - 1868 ), baledwr a chantwr pen ffair

JONES, DAVID ( 1805 - 1868 ), Treborth , sir Gaernarfon , gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd

JONES, DAVID ( 1808 - 1854 ), gweinidog y Bedyddwyr, a golygydd

JONES, DAVID ( 1834 - 1890 ), Wallington , Surrey , hanesydd lleol ac achydd

JONES, DAVID (‘ Dewi Wyllt ’ 1836 - 1878? ), cerddor

JONES, DAVID BEVAN (‘ Dewi Elfed ’ 1807 - 1863 ), gweinidog (B ac Eglwys Iesu Grist a Saint y Dyddiau Diwethaf — Mormoniaid)

JONES, Syr DAVID BRYNMOR ( 1852 - 1921 ),

JONES, DAVID GEORGE ( 1780 - 1879 ), gof ,

JONES, DAVID GWYNFRYN ( 1867 - 1954 ), gweinidog (EF)

JONES, DAVID HUGH (‘ Dewi Arfon ’ 1833 - 1869 ), gweinidog (MC), ysgolfeistr a bardd .

JONES, DAVID JAMES ( 1886 - 1947 ), athro athroniaeth

JONES, DAVID JAMES (‘ Gwenallt ’ 1899 - 1968 ), bardd, beirniad ac ysgolhaig .

JONES, DAVID LEWIS ( 1788 - 1830 ), gweinidog Ariaidd ac athro coleg

JONES, DAVID LEWIS ( 1945 - 2010 ), Llyfrgellydd Ty'r Arglwyddi .

JONES, DAVID LLOYD ( 1843 - 1905 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd yn Llanidloes a Llandinam

JONES, DAVID MORRIS ( 1887 - 1957 ), gweinidog (MC) ac Athro

JONES, DAVID OWEN ( 1856 - 1903 ), gweinidog Wesleaidd ac awdur

JONES, DAVID RICHARD ( 1832 - 1916 ), bardd

JONES, DAVID STANLEY ( 1860 - 1919 ), gweinidog gyda'r Annibynwyr .

JONES, DAVID TAWE ( 1885 - 1949 ), cerddor

JONES, DAVID WATKIN (‘ Dafydd Morganwg ’ 1832 - 1905 ), bardd, hanesydd, a daearegydd

JONES-DAVIES, HENRY ( 1870 - 1955 ), amaethwr ac arloeswr ym myd cydweithredu amaethyddol

JONES-DAVIES, THOMAS ELLIS ( 1906 - 1960 ), meddyg a chwaraewr rygbi rhyng-genedlaethol

JONES, DILLWYN OWEN PATON ( DILL ) ( 1923 - 1984 ), pianydd jazz .

JONES, DORA HERBERT ( 1890 - 1974 ), cantores a gweinyddydd .

JONES, EDGAR ( 1912 - 1991 ), gweinidog, bugail ac ysgolhaig .

JONES, EDGAR WILLIAM ( 1868 - 1953 ), addysgwr a darlledwr

JONES, EDMUND ( 1702 - 1793 ), Pontypwl , pregethwr Annibynnol ac awdur .

JONES, EDMUND DAVID ( 1869 - 1941 ), ysgolfeistr ac awdur

JONES, EDMUND OSBORNE ( 1858 - 1931 ), clerigwr

JONES, EDWARD ( fl. 1781-1831 ), ‘ Ned Môn

JONES, EDWARD ( 1741? — ar ôl 1806 ), pregethwr gyda'r Methodistiaid Calfinaidd Cymraeg yn Llundain ,

JONES, EDWARD (bu f. 1586 ), cynllwynwr ,

JONES, EDWARD (‘ Iorwerth Ceitho ’ 1838? - 1930 ), saer ac eisteddfodwr

JONES, EDWARD ( 1641 - 1703 ), esgob Llanelwy

JONES, EDWARD ( 1749 - 1779 ), cerddor

JONES, EDWARD (‘ Bardd y Brenin ’ 1752 - 1824 ), telynor, trefnydd a chyhoeddwr cerddoriaeth i'r delyn, casglwr a chyhoeddwr hen benillion, alawon cenedlaethol, a chyfieithiadau i'r Saesneg, hanesydd llenyddiaeth Gymraeg ac offerynnau cerdd y Cymry, casglwr llawysgrifau a hynafiaethydd

JONES, EDWARD ( 1761 - 1836 ), Maesyplwm , bardd, amaethwr, ac athro ysgol

JONES, EDWARD ( 1768 - 1813 ), telynor

JONES, EDWARD (‘ yr ail ’; 1775 - 1838 ), gweinidog Wesleaidd

JONES, EDWARD ( 1778 - 1837 ), ‘ Edward Jones , Bathafarn ,’ gweinidog gyda'r Methodistiaid Wesleyaidd

JONES, EDWARD ( 1782 - 1855 ), ‘3ydd,’ gweinidog Wesleaidd

JONES, EDWARD ( 1790 - 1860 ), gweinidog gyda'r M.C.

JONES, EDWARD (‘ Iorwerth Goes Hir ’ 1824 - 1880 ), bardd, cerddor, a gwleidyddwr

JONES, EDWARD ( 1826 - 1902 ), awdur Y Gymdeithasfa , 1891, llyfr defnyddiol iawn ar hanes y Methodistiaid Calfinaidd yng Ngogledd Cymru

JONES, EDWARD ( 1834 - 1900 ), meddyg ac arweinydd llywodraeth leol .

JONES, EDWARD ALFRED ( 1871 - 1943 ), arbenigwr ar lestri arian

JONES, EDWARD OWEN (‘ E.O.J. ’ 1871 - 1953 ), newyddiadurwr ac englynwr

JONES, ELEN ROGER ( 1908 - 1999 ), actores ac athrawes .

JONES, ELIAS HENRY ( 1883 - 1942 ), gweinyddwr ac awdur

JONES, ELIZABETH JANE LOUIS (g. ELIZABETH JANE LLOYD 1889 - 1952 ), ysgolhaig

JONES, ELIZABETH MARY (‘ Moelona ’ 1877 - 1953 ), athrawes a nofelydd

JONES, EMRYS ( 1920 - 2006 ), daearyddwr .

JONES, ENID WYN ( 1909 - 1967 ), gwraig nodedig am ei gweithgarwch ym mywyd crefyddol a chymdeithasol Cymru a Lloegr

JONES, ENOCH ROWLAND ( 1912 - 1978 ), chwaraewr iwffoniwm a chanwr .

JONES, ERASMUS ( 1817 - 1909 ), nofelydd

JONES, EVAN (‘ Gurnos Bywg. , 435)

JONES, EVAN ( 1777 - 1819 ), gweinidog gyda'r Bedyddwyr

JONES, EVAN ( 1790 - 1860 ), y diwethaf o siapanwyr Brynbuga

JONES, EVAN (‘ Gwrwst ab Bleddyn Flaidd ’ neu'n fwy cyffredin ‘ Gwrwst ’ 1793 - 1855 ), gweinidog Bedyddwyr a llenor

JONES, EVAN (‘ Ieuan Gwynedd ’ 1820 - 1852 ), gweinidog a newyddiadurwr .

JONES, EVAN ( 1836 - 1915 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd, newyddiadurwr, a gwleidydd

JONES, EVAN (‘ Ieuan Buallt ’ 1850 - 1928 ), amaethwr, hanesydd lleol, a hynafiaethydd

JONES, EVAN (PAN) ( 1834 - 1922 ), gweinidog gyda'r Annibynwyr

JONES, EVAN (TALFRYN) ( 1857 - 1935 ), gweinidog gyda'r Bedyddwyr

JONES, EVAN DAVID ( 1903 - 1987 ), llyfrgellydd ac archifydd .

JONES, Syr EVAN DAVIES ( 1859 - 1949 ), barwnig, Pentower, Aber-gwaun, sir Benfro, peiriannydd sifil, arglwydd raglaw sir Benfro, etc.

JONES, EVAN KENFFIG ( 1863 - 1950 ), gweinidog gyda'r Bedyddwyr ac arweinydd cymdeithasol

JONES, FRANCES MÔN ( 1919 - 2000 ), telynores ac athrawes .

JONES, FRANCIS WYNN ( 1898 - 1970 ), ystadegydd a llenor

JONES, GARETH RICHARD VAUGHAN ( 1905 - 1935 ), ieithydd a newyddiadurwr

JONES, GEORGE DANIEL ( 1877 - 1955 ), argraffydd

JONES, GLADYS MAY, ‘MAI’ ( 1899 - 1960 ), pianydd, cyfansoddwr a chynhyrchydd rhaglenni ysgafn ar y radio .

JONES, GLANVILLE REES JEFFREYS ( 1923 - 1996 ), daearyddwr hanesyddol .

JONES, GRIFFITH ( 1683 - 1761 ), diwygiwr crefyddol ac addysgol

JONES, GRIFFITH ( 1808 - 1886 ), Tregarth , Bangor , gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd

JONES, GRIFFITH ( Glan Menai 1836 - 1906 ), ysgolfeistr ac awdur

JONES, GRIFFITH ARTHUR ( 1827 - 1906 ), clerigwr

JONES, GRIFFITH HARTWELL ( 1859 - 1944 ), offeiriad a hanesydd

JONES, GRIFFITH HUGH (‘ Gutyn Arfon ’ 1849 - 1919 ), cerddor

JONES, GRIFFITH RHYS (‘ Caradog ’ 1834 - 1897 ), gof ac arweinydd cerddorol .

JONES, GWENAN ( 1889 - 1971 ), addysgydd ac awdur .

JONES, GWILYM CERI ( 1897 - 1963 ), gweinidog (MC) a bardd

JONES, GWILYM CLEATON ( 1875 - 1961 ), rheolwr banc yn Cape Town a Johannesburg

JONES, GWILYM EIRWYN (‘ EIRWYN PONTSHÂN ’) ( 1922 - 1994 ), saer coed, diddanwr, cenedlaetholwr .

JONES, GWILYM GWALCHMAI ( 1921 - 1970 ), cerddor

JONES, GWILYM RICHARD (‘ Gwilym Aman ’ 1874 - 1953 ), cerddor, arweinydd corau a chymanfaoedd, emynydd

JONES, HARRY LONGUEVILLE ( 1806 - 1870 ), archaeolegydd ac addysgwr .

JONES, HENRY ( Bywg. , 438)

JONES, Syr HENRY ( 1852 - 1922 ), athronydd

JONES, Syr HENRY STUART ( 1867 - 1939 ), ysgolhaig clasurol a geiriadurwr

JONES, HERMAN ( 1915 - 1964 ), gweinidog (A) a bardd

JONES, HUGH (‘ Gwyndaf Ieuanc fl . 1812 ), bardd

JONES, HUGH ( 1749 - 1825 ), ‘ Hugh Jones Maesglasau ,’ cyfieithydd ac emynydd .

JONES, HUGH ( 1789 - 1858 Bywg. , 439)

JONES, HUGH (‘ Cromwell o Went ’ 1800 - 1872 ), gweinidog Annibynnol

JONES, HUGH ( 1830 - 1911 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd .

JONES, HUGH ( 1831 - 1883 ), gweinidog gyda'r Bedyddwyr a phrifathro coleg

JONES, HUGH ( 1837 - 1919 ), gweinidog Wesleaidd

JONES, HUGH (‘ Huw Myfyr ’ 1845 - 1891 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd a bardd

JONES, HUGH ROBERT ( 1894 - 1930 ), sylfaenydd Plaid Genedlaethol Cymru ;

JONES, HUGH WILLIAM ( 1802 - 1873 ), gweinidog gyda'r Bedyddwyr, a golygydd

JONES, HUMPHREY (‘ Bryfdir ’ 1867 - 1947 ), bardd ac arweinydd eisteddfodau

JONES, HUMPHREY OWEN ( 1878 - 1912 ), cemegwr

JONES, HUMPHREY ROWLAND ( 1832 - 1895 Bywg. , 441)

JONES, HUW ( 1700? - 1782 ), o Langwm , bardd a chyhoeddwr, ac un o brif faledwyr y 18fed g.

JONES, IDWAL ( 1899 - 1966 ), addysgydd ac Athro prifysgol

JONES, IEUAN SAMUEL ( 1918 - 2004 ), gweinidog (Annibynwyr) .

JONES, IORWERTH ( 1913 - 1992 ), gweinidog, awdur a golygydd .

JONES, ISAAC ( 1804 - 1850 ), clerigwr, cyfieithydd, a golygydd

JONES, ISHMAEL ( 1794 - 1876 )

JONES, JACK ( 1884 - 1970 ), awdur a dramodydd

JONES, JAMES (‘ Iago Mochnant fl. 19eg g. ) ,

JONES, JAMES IDWAL ( 1900 - 1982 ), prifathro a gwleidydd Llafur .

JONES, JAMES IFANO ( 1865 - 1955 ) llyfrgellydd a llyfryddwr

JONES, JAMES RHYS ( KILSBY ) ( Bywg. , 442)

JONES, JENKIN ( Bywg. , 443)

JONES, JENKIN (bu f. 1689 ), Cilgerran , capten ym myddin y Senedd a phregethwr Piwritanaidd, Annibynnwr .

JONES, JENKIN ( 1623 - ? ), capten ym myddin y Senedd a phregethwr Piwritanaidd

JONES, JOHN (‘ John Jones , Gellilyfdy ’ g. c. 1578-83 — bu f. 1658? ), o Gelli Lyfdy ym mhlwyf Ysgeifiog , sir y Fflint , copïydd llawysgrifau .

JONES, JOHN , Maesygarnedd , sir Feirionnydd , a'i deulu ‘y brenin-leiddiad’ .

JONES, JOHN ( fl. 1811-58 ‘ Shoni Sguborfawr ’), un o derfysgwyr ‘Beca’

JONES, JOHN (‘ Tegid Bywg. , 450)

JONES, JOHN ( ail hanner y 18fed g. ), athro ysgol yn Llanddeiniolen, sir Gaernarfon, a bardd .

JONES, JOHN ( 1725? - 1796 ), cerddor

JONES, JOHN ( 1766? - 1827 ), ysgolhaig clasurol a diwinydd Undodaidd

JONES, JOHN ( 1786? - 1863 ), clerigwr a hynafiaethydd

JONES, JOHN (neu ‘ Leander ’) ( 1575 - 1636 ), mynach o Urdd S. Benedict ac ysgolhaig

JONES, JOHN ( 1645 - 1709 ), canghellor eglwys gadeiriol Llandaf ,

JONES, JOHN ( 1650 - 1727 ), deon, addysgydd a hynafiaethydd

JONES, JOHN ( 1700 - 1770 ), clerigwr a dadleuwr

JONES, JOHN ( 1731 - 1813 ), Morafiad Cymreig cynnar

JONES, JOHN ( 1761 - 1822 ), Edern , gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd

JONES, JOHN (‘ Jac Glanygors ’ 1766 - 1821 ), goganfardd

JONES, JOHN ( 1772 - 1837 ), bargyfreithiwr, cyfieithydd, a hanesydd

JONES, JOHN ( 1773 - 1853 ), clerigwr

JONES, JOHN ( 1775 - 1834 ), clerigwr

JONES, JOHN ( 1776 - 1857 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd

JONES, JOHN ( 1777 - 1842 ), Ystrad , gwleidydd

JONES, JOHN ( 1786 - 1865 ), argraffydd a dyfeisiwr

JONES, JOHN (‘ Poet Jones ’ 1788 - 1858 ), a brydyddai yn Saesneg

JONES, JOHN ( 1790 - 1855 ), argraffydd a chyhoeddwr .

JONES, JOHN ( 1796 - 1857 ), pregethwr amlwg a grymus neilltuol, a gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd .

JONES, JOHN (‘ Myllin ’ 1800 - 1826 ), bardd

JONES, JOHN ( 1801 - 1856 ), Llangollen , gweinidog gyda'r Annibynwyr, dadleuwr, a bardd

JONES, JOHN ( 1802 - 1863 ), gweinidog Undodaidd ac ysgolfeistr

JONES, JOHN (‘ Idrisyn ’ 1804 - 1887 ), clerigwr ac awdur

JONES, JOHN ( 1807 - 1875 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd

JONES, JOHN ( 1807 - 1875 ), argraffydd

JONES, JOHN (‘ Talhaiarn ’ 1810 - 1869 ), pensaer a bardd

JONES, JOHN (‘ Humilis ’ 1818 - 1869 ), gweinidog Wesleaidd, golygydd, cyfieithydd, ac awdur .

JONES, JOHN (‘ Ioan Bryngwyn Bach ’ 1818 - 1898 ), gweithiwr, serydd, ac ieithydd

JONES, JOHN (‘ Ivon ’ 1820 - 1898 ), hynafiaethydd ac un o arweinwyr cylchoedd llenyddol a chymdeithasol Aberystwyth yn hanner olaf y 19eg g.

JONES, JOHN ( 1820 - 1907 ), gweinidog (B) a hanesydd

JONES, JOHN (‘ Mathetes ’ 1821 - 1878 ), gweinidog Bedyddwyr a llenor

JONES, JOHN (‘ Idris Fychan ’ 1825 - 1887 ), crydd a thelynor .

JONES, JOHN (‘ Vulcan ’ 1825 - 1889 ), gweinidog Wesleaidd

JONES, JOHN (‘ Eos Bradwen ’ 1831 - 1899 )

JONES, JOHN (‘ Myrddin Fardd ’ 1836 - 1921 ), llenor, hynafiaethydd, a chasglwr hen lythyrau a llawysgrifau .

JONES, JOHN ( 1837 - 1906 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd, a llenor .

JONES, JOHN (‘ Mephiboseth ’ 1850 - 1926 ), llenor

JONES, JOHN (‘ Ioan Brothen ’ 1868 - 1940 ), bardd

JONES, JOHN (CYNDDYLAN) ( 1841 - 1930 ), pregethwr, diwinydd, esboniwr, a chynrychiolydd y Feibl Gymdeithas yn Neheudir Cymru am 21 mlynedd

JONES, JOHN (EMLYN) (‘ Ioan Emlyn ’ 1818 - 1873 ), gweinidog gyda'r Bedyddwyr, bardd a llenor .

JONES, JOHN BOWEN ( 1829 - 1905 ), gweinidog Annibynnol

JONES, JOHN CHARLES ( 1904 - 1956 ), Esgob Bangor

JONES, JOHN DANIEL ( 1865 - 1942 ), gweinidog gyda'r Annibynwyr

JONES, JOHN DAVID RHEINALLT ( 1884 - 1953 ), dyngarwr, sefydlydd a chyfarwyddwr South African Institute of Race Relations .

JONES, JOHN EDWARD ( 1801 - 1866 ), gweinidog Undodaidd, ysgolfeistr, a golygydd cyntaf Yr Ymofynydd

JONES, JOHN EDWARD (‘ Iorwerth Twrog ’ 1886 - 1934 ), ysgolfeistr, bardd, a datgeiniad gyda'r tannau

JONES, JOHN EDWARD ( 1905 - 1970 ), ysgrifennydd a threfnydd Plaid Cymru , 1930-62 .

JONES, JOHN EDWARD , ‘ IOAN MAESGRUG ’ ( 1914 - 1998 ), Barnwr Cylch .

JONES, JOHN EIDDON ( 1841 - 1903 ), gweinidog Methodistiaid Calfinaidd, eisteddfodwr, a dirwestwr

JONES, JOHN EMRYS ( 1914 - 1991 ), ysgrifennydd a threfnydd y Blaid Lafur yng Nghymru .

JONES, JOHN EVANS ( 1839 - 1893 ), newyddiadurwr

JONES, JOHN FOULKES ( 1826 - 1880 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd

JONES, JOHN HARRIS ( 1827 - 1885 ), gweinidog Methodistiaid Calfinaidd ac athro yng Ngholeg Trefeca

JONES, JOHN HERBERT (‘ Je Aitsh ’ 1860 - 1943 ), newyddiadurwr ac awdur

JONES, JOHN HUGH ( 1843 - 1910 ), offeiriad yn Eglwys Rufain

JONES, JOHN ISLAN ( 1874 - 1968 ), gweinidog (U), awdur

JONES, JOHN ITHEL ( 1911 - 1980 ), gweinidog (Bed.) a Phrifathro coleg .

JONES, JOHN JAMES ( 1892 - 1957 ), athro, llyfrgellydd, ysgolhaig ac ieithydd

JONES, JOHN MATHER ( 1826 - 1874 ), Utica , U.D.A. , perchennog Y Drych

JONES, JOHN MORGAN ( 1838 - 1921 Bywg. , 437-8)

JONES, JOHN MORGAN ( 1861 - 1935 Bywg. , 438)

JONES, JOHN MORGAN ( 1873 - 1946 ) gweinidog gyda'r Annibynwyr a phrifathro coleg Bala-Bangor

JONES, JOHN OGWEN ( 1829 - 1884 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd a llenor

JONES, JOHN OWEN ( 1857 - 1917 ), gweinidog ac athro gyda'r Methodistiaid Calfinaidd, a llenor

JONES, JOHN OWEN (‘ Ap Ffarmwr ’, 1861 - 1899 ), newyddiadurwr .

JONES, JOHN OWEN , ‘ OWEN BRYNGWYN ’ ( 1884 - 1972 ), Datganwr .

JONES, JOHN PULESTON ( 1862 - 1925 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd, llenor, a diwinydd

JONES, JOHN RICE ( 1759 - 1824 ), arloeswr yng ngorllewin canol yr Amerig

JONES, JOHN RICHARD ( 1765 - 1822 ), gweinidog gyda'r Bedyddwyr ,

JONES, JOHN ROBERT (‘ Alltud Glyn Maelor ’ 1800 - 1881 ), llenor ac emynydd

JONES, JOHN ROBERT ( 1911 - 1970 ), athronydd a chenedlgarwr

JONES, JOHN SHARE ( 1873 - 1950 ), milfeddyg

JONES, JOHN THOMAS ( 1889 - 1952 ), cenhadwr

JONES, JOHN TYWI ( 1870 - 1948 ), gweinidog (B) a newyddiadurwr

JONES, JOHN VIRIAMU ( Bywg. , 460)

JONES, JOHN WILLIAM ( 1827 - 1884 ), golygydd Y Drych , newyddiadur y Cymry yn U.D.A.

JONES, JOHN WILLIAM (‘ Andronicus ’ 1842 - 1895 ), llenor

JONES, JOHN WILLIAM ( 1868 - 1945 ), adeiladydd .

JONES, JOHN WILLIAM ( 1883 - 1954 ), llenor, casglwr llythyrau ac amryfal bapurau, cyhoeddwr, hynafiaethydd a bardd gwlad

JONES, JONATHAN ( 1745 - 1832 ), gweinidog gyda'r Annibynwyr

JONES, JOSEPH ( 1787? - 1856 ), llenor a stiward gweithfeydd .

JONES, JOSEPH ( 1799 - 1871 ), offeiriad Catholig .

JONES, JOSEPH ( 1877 - 1950 ), prifathro Coleg Coffa, Aberhonddu

JONES, JOSEPH DAVID ( Bywg. , 461-2)

JONES, JOSIAH ( 1830 - 1915 ), gweinidog gyda'r Annibynwyr

JONES, JOSIAH (TOWYN) ( 1858 - 1925 ), gweinidog gyda'r Annibynwyr ac aelod seneddol

JONES, JOSIAH THOMAS ( 1799 - 1873 ), cyhoeddwr, a gweinidog Annibynnol

JONES, LEIFCHILD STRATTEN LEIF ( 1862 - 1939 ), gwleidyddwr Rhyddfrydol a phleidiwr dirwest .

JONES, LEWIS ( fl. 1703 ), Pandy , Llanuwchllyn , sir Feirionnydd , bardd .

JONES, LEWIS ( 1702? - 1772 ), gweinidog gyda'r Annibynwyr

JONES, LEWIS ( 1793 - 1866 ), clerigwr ,

JONES, LEWIS ( 1808 - 1854 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd, a llenor

JONES, LEWIS (‘ Rhuddenfab ’ 1835 - 1915 ), argraffydd, bardd, a newyddiadurwr .

JONES, LEWIS ( 1836 - 1904 ), Patagonia , arloeswr a llenor .

JONES, Syr LEWIS ( 1884 - 1968 ), diwydiannwr a gwleidydd

JONES, LEWIS ( 1897 - 1939 ), areithydd comiwnyddol, aflonyddwr, arweinydd, ac awdur

JONES, LEWIS DAVIES (‘ Llew Tegid ’ 1851 - 1928 ), eisteddfodwr

JONES, LLEWELYN ( 1894 - 1960 ), gweinidog (MC), golygydd ac awdur

JONES, MARGARET (‘ Y Gymraes o Ganaan ’ bu f. 1902 )

JONES, MAURICE ( 1863 - 1957 ), offeiriad a phrifathro coleg

JONES, MEIRION ( 1907 - 1970 ), addysgydd

JONES, MICHAEL (bu f. 1649 ), milwr

JONES, MICHAEL ( 1787 - 1853 ), gweinidog gyda'r Annibynwyr ac athro cyntaf Coleg Annibynnol y Bala

JONES, MICHAEL DANIEL ( 1822 - 1898 ), gweinidog gyda'r Annibynwyr a phrifathro Coleg Annibynnol y Bala .

JONES, MORDECAI ( 1813 - 1880 ), hyrwyddwr Ysgolion Brutanaidd, perchennog gweithydd glo, etc.

JONES, MORGAN ( canol y 17eg g. ), pregethwr o Fedyddiwr yn Neheudir Cymru .

JONES, MORGAN ( 1717? - 1780 ), Cefnarthen , gweinidog Annibynnol

JONES, MORGAN ( 1768 - 1835 ), Trelech , gweinidog Annibynnol

JONES, MORGAN GLYNDWR ( GLYN ) ( 1905 - 1995 ), bardd a llenor .

JONES, MORGAN HUGH ( 1873 - 1930 ), hanesydd, a gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd

JONES, MORRIS CHARLES ( 1819 - 1893 ), hynafiaethydd, a chychwynnydd y Powysland Club, Welshpool

JONES, MOSES OWEN ( 1842 - 1908 ), ysgolfeistr, cerddor, a llenor

JONES, NANSI RICHARDS (‘ Telynores Maldwyn ’) ( 1888 - 1979 ), telynores .

JONES, NATHANIEL (CYNHAFAL) ( 1832 - 1905 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd, a llenor

JONES, OWEN (‘ Owain Myfyr ’ 1741 - 1814 ), crwynwr yn Llundain, ac un o'r ffigurau amlycaf ym mywyd llenyddol Cymru yn niwedd y 18fed g. a dechrau'r ganrif ddiwethaf .

JONES, OWEN ( 1787 - 1828 ), ‘ Owen Jones o'r Gelli ,’ hyrwyddwr ysgolion Sul

JONES, OWEN (‘ Meudwy Môn , 1806 - 1889 ), gweinidog a llenor

JONES, OWEN ( 1809 - 1874 ), pensaer a chynllunydd darluniau a phatrymau addurnol

JONES, OWEN ( 1825 - 1900 ), clerigwr a cherddor

JONES, OWEN ( 1833 - 1899 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd, a llenor

JONES, OWEN (‘ Manoethwy ’ 1838 - 1866 ), awdur

JONES, OWEN GETHIN (‘ Gethin ’ 1816 - 1883 ), saer a llenor .

JONES, OWEN GLYNNE ( 1867 - 1899 ), mynyddwr ac athro ysgol

JONES, OWEN THOMAS ( 1878 - 1967 ), athro daeareg Woodward ym Mhrifysgol Caergrawnt

JONES, OWEN WYNNE (‘ Glasynys ’ 1828 - 1870 ), clerigwr, hynafiaethydd, storïwr, a bardd .

JONES, PERCY ( 1891 - 1922 ), paffiwr

JONES, PERCY MANSELL ( 1889 - 1968 ), Athro Ffrangeg

JONES, PETER ( Bywg. , 472)

JONES, PHILIP ( 1618 - 1674 ), cyrnol ym myddin y Senedd ac aelod o Ail Dŷ Cromwell

JONES, PHILIP ( 1855 - 1945 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd

JONES, REES (‘ Amnon ’ 1797 - 1844 ) .

JONES, REES CRIBIN ( 1841 - 1927 ), gweinidog (U) ac athro

JONES, REES JENKIN ( 1835 - 1924 ), pregethwr, ysgolfeistr, hanesydd, emynydd

JONES, RHYS (neu Rice ) ( 1713 - 1801 ), hynafiaethydd a bardd

JONES, RHYS GWESYN ( 1826 - 1901 ), gweinidog gyda'r Annibynwyr ac awdur

JONES ( JOHNES ), RICHARD , argraffydd a gwerthwr llyfrau yn Llundain yn ystod y blynyddoedd 1564 — c. 1602 .

JONES, RICHARD ( 1603? - 1673 ), ysgolfeistr a chyfieithydd gweithiau crefyddol

JONES, RICHARD ( 1757? - 1814 ), clerigwr ac awdur

JONES, RICHARD (‘ o'r Wern ’ 1772? - 1833 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd a llenor ,

JONES, RICHARD ( 1603 - 1655/6? ), Llanfair Caereinion , clerigwr ac awdur

JONES, RICHARD ( 1780 - 1853 ), pregethwr teithiol gyda'r Annibynwyr

JONES, RICHARD (‘ Gwyndaf Eryri ’ 1785 - 1848 ), bardd, amaethwr, a saer maen

JONES, RICHARD ( 1787 - 1856? ), argraffydd a chyhoeddwr llyfrau

JONES, RICHARD (‘ Glan Alaw ’ 1838 - 1925 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd

JONES, RICHARD ( 1848 - 1915 ), llyfrwerthwr teithiol

JONES, RICHARD (‘ Dofwy ’ 1863 - 1956 ), prydydd gwlad

JONES, RICHARD IDWAL MERVYN ( 1895 - 1937 ), athro ysgol, bardd, a dramaydd

JONES, RICHARD LEWIS (‘ DIC ’) ( 1934 - 2009 ), bardd ac amaethwr .

JONES, RICHARD ROBERT (‘ Dic Aberdaron ’ 1780 - 1843 ) .

JONES, ROBERT ( 1706? - 1742 ), castell Ffonmon , sir Forgannwg , bonheddwr tiriog

JONES, ROBERT ( 1560 - 1615 ), offeiriad o urdd yr Ieswitiaid ,

JONES, ROBERT ( 1745 - 1829 ), Rhoslan , athro, pregethwr, ac awdur

JONES, ROBERT ( 1769 - 1835 ), clerigwr ,

JONES, ROBERT ( 1806 - 1896 ), Llanllyfni , gweinidog gyda'r Bedyddwyr ac awdur

JONES, ROBERT ( 1810 - 1879 ), clerigwr ac awdur

JONES, Sir ROBERT , barwnig ( 1857 - 1933 ), llawfeddyg orthopedig

JONES, ROBERT (‘ Trebor Aled ’ 1866 - 1917 ), bardd a gweinidog gyda'r Bedyddwyr

JONES, ROBERT ( 1891 - 1962 ), aerodynamegydd

JONES, ROBERT (WILFRID) ( 1862 - 1929 ), cerddor

JONES, ROBERT ALBERT ( 1851 - 1892 ), bargyfreithiwr ac addysgydd

JONES, ROBERT AMBROSE (‘ Emrys ap Iwan ’ 1848 - 1906 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd, llenor a beirniad llenyddol

JONES, ROBERT EVAN ( 1869 - 1956 ), casglwr llyfrau a llawysgrifau

JONES, ROBERT ISAAC (‘ Alltud Eifion ’ 1815 - 1905 ), fferyllydd, llenor, ac argraffydd .

JONES, ROBERT LLOYD ( 1878 - 1959 ), ysgolfeistr, llenor plant a dramodydd

JONES, ROBERT THOMAS ( 1874 - 1940 ), arweinydd Llafur

JONES, ROBERT TUDUR ( 1921 - 1998 ), diwinydd, hanesydd eglwysig, a ffigur cyhoeddus .

JONES, ROBERT WILLIAM (‘ Erfyl Fychan ’ 1899 - 1968 ), hanesydd, llenor, athro ac eisteddfodwr

JONES, ROWLAND ( 1722 - 1774 ), ieithydd

JONES, SAMUEL ( fl. 1715-64 ), gweinidog Annibynnol ac athro ysgol

JONES, SAMUEL (bu f. 1719 Bywg. , 482)

JONES, SAMUEL ( 1628 - 1697 ), Brynllywarch , sir Forgannwg , gweinidog Anghydffurfiol ac athro

JONES, SAMUEL ( 1898 - 1974 ), newyddiadurwr, darlledwr a Phennaeth y BBC ym Mangor .

JONES, SAMUEL MAURICE ( 1853 - 1932 ), arlunydd

JONES, THEOPHILUS ( 1759 - 1812 ), hanesydd sir Frycheiniog

JONES, THOMAS ( Bywg. , 485b)

JONES (neu JOHNS ), ‘ Syr ’ THOMAS (bu f. 1622? ), clerigwr a bardd .

JONES, THOMAS (neu ‘ Twm Shon Catti ’ c. 1530 - 1609 ), tirfeddiannwr, hynafiaethydd, achydd, a bardd ,

JONES, THOMAS (bu f. 1676 ), clerigwr .

JONES, THOMAS ( c. 1622 - 1682 ), dadleuwr Protestannaidd

JONES, THOMAS ( 1648? - 1713 ), Llundain ac Amwythig , almanaciwr, gwerthwr llyfrau, argraffydd, a chyhoeddwr .

JONES, Syr THOMAS (bu f. 1731 ), trysorydd ac ysgrifennydd cyntaf Cymdeithas yr Hen Frutaniaid yn Llundain, ac awdur

JONES, THOMAS ( 1720? - 1790 ), clerigwr ac awdur .

JONES, Syr THOMAS ( 1614 - 1692 ), prif farnwr .

JONES, THOMAS ( 1742 - 1803 ), peintiwr golygfeydd .

JONES, THOMAS ( 1756 - 1807 ), mathemategwr

JONES, THOMAS ( 1756 - 1820 ), Dinbych , awdur a gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd .

JONES, THOMAS ( 1761 - 1831 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd, ac esboniwr .

JONES, THOMAS (‘ Y Bardd Cloff ’ 1768 - 1828 ), bardd

JONES, THOMAS ( 1769 - 1850 ), gweinidog y Bedyddwyr ,

JONES, THOMAS ( 1777 - 1847 ), cyfieithydd, athro ysgol a gweinidog (MC)

JONES, THOMAS ( 1810 - 1849 ), cenhadwr cyntaf y Methodistiaid Calfinaidd ar fryniau Khasia

JONES, THOMAS (‘ Glan Alun ’ 1811 - 1866 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd, a llenor

JONES, THOMAS ( 1818 - 1898 ), clerc plwyf

JONES, THOMAS ( 1819 - 1882 ), gweinidog gyda'r Annibynwyr .

JONES, THOMAS (‘ Taliesin o Eifion ’ 1820 - 1876 ), bardd .

JONES, THOMAS ( ‘Gogrynwr’ 1822 - 1854 ), meddyg a cherddor

JONES, THOMAS (‘ Canrhawdfardd ’ 1823 - 1904 ), cerddor

JONES, THOMAS (‘ Cynhaiarn ' 1839 - 1916 ), cyfreithiwr a bardd

JONES, THOMAS ( 1848 - 1900 ), llawfeddyg

JONES, THOMAS ( 1860 - 1932 ), bardd a llenor

JONES, THOMAS ( 1870 - 1955 ), Athro prifysgol, gwas sifil, gweinyddwr, awdur

JONES, THOMAS ( 1871 - 1938 ), ysgolfeistr a hynafiaethydd

JONES, THOMAS ( 1910 - 1972 ), ysgolhaig Cymraeg .

JONES, Syr THOMAS ARTEMUS ( 1871 - 1943 ), newyddiadurwr, barnwr, a hanesydd

JONES, THOMAS GRIFFITHS (‘ Cyffin ' 1834 - 1884 ), hynafiaethydd .

JONES, THOMAS GRUFFYDD (‘ Tafalaw Bencerdd ’ 1832 - 1898 ), cerddor

JONES, THOMAS GWYNN ( 1871 - 1949 ), bardd ac un o lenorion mwyaf amlochrog Cymru, newyddiadurwr, cofiannydd, darlithiwr, ysgolhaig, athro, cyfieithydd

JONES, THOMAS HENRY ( HARRI 1921 - 1965 ), darlithydd a bardd

JONES, THOMAS HUGHES ( 1895 - 1966 ), bardd, llenor ac athro

JONES, THOMAS IVOR ( 1896 - 1969 ), cyfreithiwr yn Llundain a Chymro gwlatgar

JONES, THOMAS JERMAN ( 1833 - 1890 ), cenhadwr am 20 mlynedd dros y Methodistiaid Calfinaidd ym Mryniau Khassia , Assam , India

JONES, THOMAS JESSE ( 1873 - 1950 ) Cymro a gymerth ddiddordeb arbennig yng nghwestiwn addysg Negroaid yn U.D.A. ac Affrica

JONES, THOMAS LLECHID ( 1867 - 1946 ), offeiriad, llenor, a llyfryddwr

JONES, THOMAS LLEWELYN ( 1915 - 2009 ), bardd a llenor toreithiog .

JONES, THOMAS LLOYD (‘ Gwenffrwd ’ 1810 - 1834 ), bardd

JONES, THOMAS MORRIS (‘ Gwenallt ’ 1859 - 1933 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd, llenor a newyddiadurwr

JONES, THOMAS OWEN (‘ Gwynfor ’, 1875 - 1941 ), llyfrgellydd, dramodydd, actor a chynhyrchydd

JONES, THOMAS ROBERT (‘ Gwerfulyn ’ 1802 - 1856 ), sefydlydd mudiad dyngarol y Gwir Iforiaid

JONES, THOMAS ROCYN ( 1822 - 1877 ), meddyg esgyrn

JONES, THOMAS TUDNO ( Bywg. , 490)

JONES, THOMAS WILLIAM (‘ TOM ’) BARWN MAELOR O'R RHOS , ( 1898 - 1984 ), gwleidydd Llafur .

JONES, TOM ELLIS ( 1900 - 1975 ), gweinidog (Bed.) a Phrifathro coleg .

JONES, TREVOR ALEC ( 1924 - 1983 ), gwleidydd Llafur .

JONES, WALTER (bu f. 1819 ), Cefn Rug , Corwen , sir Feirionnydd , comisiynwr o dan ddeddfau i gau tiroedd .

JONES, WALTER DAVID MICHAEL ( 1895 - 1974 ), arlunydd a bardd .

JONES, WALTER IDRIS ( 1900 - 1971 ), Prif Gyfarwyddwr Datblygu Ymchwil i'r Bwrdd Glo Cenedlaethol (NCB) .

JONES, WATCYN SAMUEL ( 1877 - 1964 ), gweinyddwr amaethyddol a phrifathro coleg diwinyddol

JONES, WATKIN (‘ Watcyn o Feirion ’ 1882 - 1967 ), post-feistr, siopwr, bardd gwlad, gosodwr a hyfforddwr cerdd dant

JONES, WILLIAM (bu f. c. 1700 ), gweinidog gyda'r Bedyddwyr yn ne-orllewin Cymru

JONES, WILLIAM ( Bywg. , 491b)

JONES, WILLIAM (bu f. 1679 ), gweinidog Piwritanaidd yn Ninbych

JONES, WILLIAM ( 1675? - 1749 ), mathemategwr

JONES, WILLIAM ( 1814? - 1895 ), gweinidog gyda'r mudiadau ‘diwygiadol’ ymhlith y Wesleaid, ac wedyn gyda'r Annibynwyr

JONES, WILLIAM (‘ Bleddyn ’ 1829? - 1903 ), hynafiaethwr, hanesydd lleol, daearegwr, a chasglwr llên gwerin .

JONES, Syr WILLIAM ( 1566 - 1640 ), barnwr

JONES, WILLIAM ( 1726 - 1795 Bywg. , 492)

JONES, WILLIAM ( 1755 - 1821 ), clerigwr efengylaidd ,

JONES, WILLIAM ( 1762 - 1846 ), gweinidog Bedyddwyr Albanaidd, golygydd, ac awdur

JONES, WILLIAM ( 1764 - 1822 ), emynydd ,

JONES, WILLIAM ( 1770 - 1837 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd ,

JONES, WILLIAM ( 1784 - 1847 ), gweinidog gyda'r Annibynwyr, a diwinydd

JONES, WILLIAM ( 1790 - 1855 ), gweinidog a hanesydd y Bedyddwyr

JONES, WILLIAM (‘ Gwrgant ’ 1803 - 1886 ), llenor ac eisteddfodwr

JONES, WILLIAM ( 1806 - 1873 ), clerigwr a llenor

JONES, WILLIAM (‘ Ehedydd Iâl ’ 1815 - 1899 ), ffermwr a bardd

JONES, WILLIAM ( 1826 - 1899 ), ysgrifennydd y ‘Peace Society,’

JONES, WILLIAM ( 1834 - 1895 ), Abergwaun , gweinidog gyda'r Bedyddwyr .

JONES, WILLIAM ( 1851 - 1931 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd .

JONES, WILLIAM ( 1857 - 1915 ), aelod seneddol

JONES, WILLIAM (‘ Gwilym Myrddin ’ 1863 - 1946 ), bardd

JONES, Syr WILLIAM ( 1888 - 1961 ), gweinyddwr a gwleidydd

JONES, WILLIAM ( 1896 - 1961 ), bardd a gweinidog

JONES, WILLIAM ARTHUR ( W. BRADWEN 1892 - 1970 ), cerddor

JONES, WILLIAM BASIL ( TICKELL ) ( 1822 - 1897 ), esgob ,

JONES, WILLIAM COLLISTER ( 1772 - ? ), argraffydd yng Nghaer

JONES, WILLIAM ELLIS (‘ Cawrdaf ’ 1795 - 1848 ), bardd a llenor

JONES, WILLIAM ELWYN EDWARDS ( 1904 - 1989 ), gwleidydd Llafur .

JONES, WILLIAM GARMON ( 1884 - 1937 ), athro hanes, a llyfrgellydd Prifysgol Lerpwl ,

JONES, WILLIAM HENRY ( 1860 - 1932 ), newyddiadurwr a hanesydd lleol

JONES, WILLIAM JENKYN ( 1852 - 1925 ), cenhadwr dros y Methodistiaid Calfinaidd yn Llydaw ,

JONES, WILLIAM LEWIS ( 1866 - 1922 ), athro iaith a llenyddiaeth Saesneg yng Ngholeg y Brifysgol, Bangor

JONES, WILLIAM OWEN ( 1861 - 1937 ), gweinidog ‘ Eglwys Rydd y Cymry ,’ Lerpwl

JONES, WILLIAM OWEN (‘ Eos y Gogledd ’ 1868 - 1928 ), cerddor

JONES, WILLIAM PHILIP ( 1878 - 1955 ), gweinidog (MC) a phrifathro coleg Trefeca

JONES, WILLIAM RICHARD (‘ Goleufryn ’ 1840 - 1898 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd a llenor ,

JONES, WILLIAM SAMUEL ( Wil Sam ) ( 1920 - 2007 ), dramodydd .

JONES, WILLIAM TUDOR ( 1865 - 1946 ), gweinidog Undodaidd ac athronydd

JOSHUA, SETH ( 1858 - 1925 ), gweinidog (MC) .

JOYCE, GILBERT CUNNINGHAM ( 1866 - 1942 ), esgob