Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZBACON (TEULU), perchenogion gweithydd haearn a glo .

BADDY, THOMAS (bu f. 1729 ), gweinidog Annibynnol, ac awdur .

BAILEY (TEULU), Glanusk Park , sir Frycheiniog , etc.

BAILEY (TEULU), Nantyglo , Aberaman , etc.

BAKER, DAVID (yr Hybarch Augustine Baker 1575 - 1641 ), ysgolhaig Benedictaidd a chyfriniwr .

BAKER, ELIZABETH ( c. 1720 - 1789 ), dyddiadures .

BALLINGER, Syr JOHN ( 1860 - 1933 ), llyfrgellydd cyntaf Llyfrgell Genedlaethol Cymru .

BANCROFT, WILLIAM JOHN ( 1871 - 1959 ), chwaraewr rygbi a chriced .

BANKES, Syr JOHN ELDON ( 1854 - 1946 ), barnwr .

BARHAM (TEULU), Trecwn , sir Benfro .

BARHAM, DIANA ( 1763 - 1823 ), arglwyddes, noddwraig crefydd .

BARKER (TEULU), Pontypwl a Bath , arlunwyr .

BARKER, THOMAS WILLIAM ( 1861 - 1912 ), cofrestrydd esgobaeth Tyddewi .

BARLOW, WILLIAM ( 1499? - 1568 ), Esgob Tyddewi .

BARNES, EDWARD , bardd a chyfieithydd llyfrau crefyddol yn ail hanner y 18fed ganrif .

BARNES, WALLEY ( 1920 - 1975 ), pêl-droediwr .

BARNWELL, EDWARD LOWRY ( 1813 - 1887 ), hynafiaethydd ac ysgolfeistr .

BARRETT, JOHN HENRY ( 1913 - 1999 ), naturiaethwr a chadwraethwr .

BARRETT, WILLIAM LEWIS ( 1847 - 1927 ), tad canu'r ffliwt fodern .

BARRINGTON, DAINES ( 1727 - 1800 ), barnwr, hynafiaethydd, a naturiaethwr .

BARSTOW, Syr GEORGE LEWIS , ( 1874 - 1966 ), gwas sifil, llywydd Coleg Prifysgol Abertawe .

BASSETT, CHRISTOPHER ( 1753 - 1784 ), offeiriad Methodistaidd .

BASSETT, RICHARD ( 1777 - 1852 ), offeiriad Methodistaidd .

BATTRICK, GERALD ( 1947 - 1998 ), chwaraewr tenis .

BAUGH, ROBERT ( 1748? - 1832 ), gwneuthurwr mapiau, ysgythrwr, a cherddor .

BAXTER, GEORGE ROBERT WYTHEN ( 1815 - 1854 ), awdur .

BAXTER, WILLIAM ( 1650 - 1723 ), hynafiaethydd .

BAYLY, LEWIS (bu f. 1631 ), esgob ac awdur .

BEADLES, ELISHA ( 1670 - 1734 ), Crynwr ac awdur .

BEALE, ANNE ( 1816 - 1900 ), awdures .

BEAUMONT, JAMES (bu f. 1750 ), cynghorwr bore gyda'r Methodistiaid Calfinaidd .

BEAUMONT, Is-Gyrnol yr Anrhydeddus RALPH EDWARD BLACKETT ( 1901 - 1977 ), Aelod Seneddol a gŵr cyhoeddus .

BEBB, LLEWELLYN JOHN MONTFORT ( 1862 - 1915 ), offeiriad .

BEBB, WILLIAM AMBROSE ( 1894 - 1955 ), hanesydd, llenor a gwleidydd .

BEC (neu BEK ), THOMAS (bu f. 1293 ), esgob Dewi .

BEDLOE, WILLIAM ( 1650 - 1680 ) , anturiaethwr a hysbyswr ynglyn â'r Cynllwyn Pabaidd .

BEDO AEDDREN ( fl. c. 1500 ), bardd .

BEDO BRWYNLLYS ( c. 1460 ), bardd o Frycheiniog .

BEDO HAFESP ( fl. 1568 ), bardd o sir Drefaldwyn .

BEDO PHYLIP BACH ( fl. 1480 ), bardd o sir Frycheiniog .

BEFIS ( Syr Befis Llên ) (d.d.), bardd .

BELCHER, JOHN ( fl. 1721-1763 ), cynghorwr Methodistaidd .

BELL, ERNEST DAVID ( 1915 - 1959 ), arlunydd a bardd .

BELLEROCHE, ALBERT DE ( 1864 - 1944 ), peintiwr a lithograffydd .

BELL, Syr HAROLD IDRIS ( 1879 - 1967 ), ysgolhaig a chyfieithydd .

BELL, RICHARD ( 1859 - 1930 ), aelod seneddol ac arweinydd undebau llafur .

BELL, RONALD MCMILLAN ( 1914 - 1982 ), gwleidydd Ceidwadol .

BENNETT, NICHOLAS ( 1823 - 1899 ), cerddor a hanesydd .

BENNETT, RICHARD ( 1860 - 1937 ), hanesydd Methodistaidd .

BERGAM, Y ( 14 g. ), bardd, daroganwr .

BERNARD (bu f. 1148 ), esgob Tyddewi .

BERRY(TEULU), Arglwyddi Buckland, Camrose a Kemsley , diwydianwyr a pherchnogion papurau newyddion , o Ferthyr Tudful .

BERRY, ROBERT GRIFFITH ( 1869 - 1945 ), gweinidog Annibynnol, awdur a dramodydd .

BERTIL, Y DYWYSOGES LILIAN, DUGES HALLAND ( 1915 - 2013 ) .

BERWYN, RICHARD JONES ( 1836 - 1917 ), arloeswr a llenor .

BEUNO (bu f. 642? ), nawdd-sant a goffeir yn bur gyffredinol yng Ngogledd Cymru .

BEVAN, ANEURIN ( 1897 - 1960 ), gwleidydd ac un o sylfaenwyr y Wladwriaeth Les .

BEVAN, BRIDGET (‘ Madam Bevan ’ 1698 - 1779 ), noddwraig ysgolion cylchynol .

BEVAN, EVAN ( 1803 - 1866 ), bardd .

BEVAN, HOPKIN ( 1765 - 1839 ), pregethwr gyda'r Methodistiaid .

BEVAN, LLEWELYN DAVID ( 1842 - 1918 ), gweinidog gyda'r Annibynwyr .

BEVAN, LLYWELYN ( 1661 - 1723 ), gweinidog Annibynnol .

BEVAN, SILVANUS ( fl. 1715-1765 ), meddyg a Chrynwr .

BEVAN, THOMAS ( 1796? - 1819 ), cenhadwr o dan Gymdeithas Genhadol Llundain .

BEVAN, THOMAS (‘ Caradawc ’ neu ‘ Caradawc y Fenni ,’ 1802 - 1882 ), hynafiaethydd .

BEVAN, WILLIAM LATHAM ( 1821 - 1908 ), offeiriad .

BEYNON, ROBERT ( 1881 - 1953 ), gweinidog (MC), bardd ac ysgrifwr .

BEYNON, ROSSER (‘ Asaph Glan Tâf ’ 1811 - 1876 ), cerddor .

BEYNON, THOMAS ( ? - 1729 ), gweinidog .

BEYNON, THOMAS ( 1744 - 1833 ), archddiacon Ceredigion, noddwr llenyddiaeth ac eisteddfodau Cymru .

BEYNON, TOM ( 1886 - 1961 ), gweinidog (MC), hanesydd ac awdur .

BEYNON, WILLIAM ( 1884? - 1932 ), paffiwr .

BEYNON, Syr WILLIAM JOHN GRANVILLE ( 1914 - 1996 ), Athro Ffiseg yn ymwneud ag astudiaeth gydwladol o'r ïonosffer .

BIDWELL, MORUS , pregethwr Piwritanaidd, cyfnod y Weriniaeth .

BIGGS, NORMAN ( 1870 - 1908 ), chwaraewr pêl droed (Rygbi) .

BIRCH, EVELYN NIGEL CHETWODE, ( Barwn Rhyl o Dreffynnon ) ( 1906 - 1981 ), gwleidydd Ceidwadol .

BIRCHINSHAW ( BYRCHINSHA , BYCHEINSHA ), WILLIAM ( fl. 1584-1617 ), bardd .

BIRCH, JAMES (bu f. 1795? ), oriadurwr a sectwr .

BIRD, JOHN ( 1768 - 1829 ), paentiwr .

BLACKWELL, HENRY ( 1851 - 1928 ), llyfr-rwymwr, llyfr-werthwr, llyfryddwr, a bywgraffyddwr .

BLACKWELL, JOHN (‘ Alun ’ 1797 - 1840 ), offeiriad a bardd .

BLAYNEY (TEULU), Gregynog , sir Drefaldwyn .

BLAYNEY, THOMAS ( 1785 -?), telynor .

BLEDDYN ap CYNFYN (bu f. 1075 ), tywysog .

BLEDDYN DU ( c. 1200 ), bardd .

BLEDDYN FARDD ( fl. 1268-1283 ), un o feirdd y tywysogion .

BLEDRI (bu f. 1022 ), esgob Llandaf .

BLEDRI ap CYDIFOR (fl. 1116-30 ), pennaeth .

BLEGYWRYD ( fl. c. 945 ), awdurdod ar hen gyfreithiau Cymru .

BLETHIN, WILLIAM , esgob Llandaf o 1575 hyd 1590 .

BLIGH, STANLEY PRICE MORGAN ( 1870 - 1949 ), tirfeddiannwr ac awdur .

BLOOM, MILBOURN (bu f. 1766 ), gweinidog gyda'r Annibynwyr .

BODVEL (TEULU), Bodfel , sir Gaernarfon , Caerfryn , sir Fôn , etc.

BODWRDA ( BODWRDDA ) , teulu Bodwrda , sir Gaernarfon .

BOLD, HUGH ( 1731 - 1809 ), cyfreithiwr yn Aberhonddu .

BONAPARTE, Y Tywysog LOUIS-LUCIEN ( 1813 - 1891 ).

BOOTS, JOHN GEORGE ( 1874 - 1928 ), chwaraewr pêl droed (Rygbi) .

BOSANQUET (TEULU).

BOSSE-GRIFFITHS, KATE ( 1910 - 1998 ), Eifftolegydd ac awdures .

BOWDEN, HERBERT WILLIAM, BARWN AYLESTONE ( 1905 - 1994 ), gwleidydd .

BOWEN (TEULU), Llwyngwair , sir Benfro .

BOWEN, BEN ( 1878 - 1903 ), efrydydd a bardd .

BOWEN, D. E. ( fl. 1840-1880 ), golygydd, awdur, a gweinidog gyda'r Bedyddwyr yn U.D.A.

BOWEN, DAVID ( 1774 - 1853 ), Felinfoel , gweinidog .

BOWEN, DAVID (‘ Myfyr Hefin ’ 1874 - 1955 ), gweinidog (B) a golygydd .

BOWEN, DAVID GLYN , ( 1933 - 2000 ), gweinidog a diwinydd aml-ffydd .

BOWEN, EDWARD GEORGE ( 1911 - 1991 ), datblygydd radar, a radio-seryddwr cynnar .

BOWEN, EMRYS GEORGE ( 1900 - 1983 ), daearyddwr .

BOWEN, EVAN RODERIC ( 1913 - 2001 ), gwleidydd Rhyddfrydol a chyfreithiwr .

BOWEN, IVOR ( 1862 - 1934 ), K.C. ac ynad llys sirol .

BOWEN, JOHN ( 1815 - 1859 ), esgob Sierra Leone .

BOWEN, SAMUEL ( 1799 - 1887 ), Macclesfield , athro a gweinidog gyda'r Annibynwyr .

BOWEN, THOMAS ( 1756 - 1827 ), gweinidog gyda'r Annibynwyr .

BOWND, WILLIAM ( fl. c. 1658 ), Bedyddiwr Arminaidd .

BOWYER, GWILYM ( 1906 - 1965 ), gweinidog (A) a phrifathro coleg .

BOYDELL, JOSIAH ( 1752 - 1817 ), paentiwr ac ysgythrwr .

BRACE, DAVID ONLLWYN ( 1848 - 1891 ), gweinidog Annibynnol .

BRACE, WILLIAM ( 1865 - 1947 ), arweinydd llafur ac aelod seneddol .

BRADFORD, JOHN ( 1706 - 1785 ), gweydd a phannwr a lliwydd .

BRADNEY, Syr JOSEPH ALFRED (‘ Achydd Glan Troddi ’ 1859 - 1933 ), hanesydd sir Fynwy .

BRANGWYN, Syr FRANK FRANCOIS GUILLAUME ( 1867 - 1956 ), arlunydd .

BRAOSE ( BREOS , BRAUSE , BRIOUSE , BREWES , etc.) .

BRAZELL, DAVID ( 1875 - 1959 ), datganwr .

BREESE, EDWARD ( 1835 - 1881 ), hynafiaethydd .

BREESE, JOHN ( 1789 - 1842 ), gweinidog gyda'r Annibynwyr .

BREEZE, EVAN ( 1798 - 1855 ), bardd .

BREEZE, SAMUEL ( 1772 - 1812 ), gweinidog gyda'r Bedyddwyr .

BRERETON, ANDREW (neu HENRY) JONES (‘ Andreas o Fôn ’ 1827 - 1885 ), llenor .

BRERETON, JANE ( 1685 - 1740 ), bardd .

BRERETON, OWEN (SALUSBURY) ( 1715 - 1798 ), hynafiaethydd .

BREWER, JEHOIADA ( 1752 - 1817 ), gweinidog gyda'r Annibynwyr ac emynydd .

BRIDGEMAN, GEORGE THOMAS ORLANDO ( 1823 - 1895 ), clerigwr, hynafiaethydd ac achyddwr .

BRIGSTOCKE, THOMAS ( 1809 - 1881 ), arlunydd .

BRIOG , sant yn byw yn y 6ed g.

BRISCOE, THOMAS ( 1813 - 1895 ), offeiriad ac ysgolhaig yn yr ieithoedd clasurol a Hebraeg .

BROCHWEL YSGYTHROG , neu yn fwy cywir ‘Ysgithrog,’ h.y. y gŵr â'r ysgythrddant ( fl. 550 ), tywysog .

BROMLEY, HUMPHREY ( g. 1826 ), pregethwr Undodaidd .

BROMWICH, RACHEL SHELDON ( 1915 - 2010 ), ysgolhaig .

BROOKE, Dâm BARBARA MURIEL, Barwnes Brooke o Ystradfellte ( 1908 - 2000 ), gwleidydd .

BROSTER (TEULU), argraffwyr, etc. , yng Nghaer a Bangor .

BROUGHTON (TEULU), Marchwiel , sir Ddinbych .

BROWN, JAMES CONWAY ( 1838 - 1886 ), cerddor .

BROWN, MIA ARNESBY ( ? - 1931 ), paentiwr .

BRUCE, CHARLES GRANVILLE ( 1866 - 1939 ), mynyddwr a milwr .

BRUCE, HENRY AUSTIN ( 1815 - 1895 ), yr Arglwydd Aberdar cyntaf .

BRUCE, MORYS GEORGE LYNDHURST, 4ydd Barwn Aberdâr ( 1919 - 2005 ), gwleidydd a dyn chwaraeon .

BRUCE, WILLIAM NAPIER ( 1858 - 1936 ) .

BRUNT, Syr DAVID ( 1886 - 1965 ), meteorolegydd ac is-lywydd y Gymdeithas Frenhinol .

BRWMFFILD ( BROMFIELD ), MATHEW ( fl. 1520-1560 ), bardd .

BRYAN, JOHN ( 1776 - 1856 ), gweinidog Wesleaidd .

BRYAN, ROBERT ( 1858 - 1920 ), bardd a cherddor .

BRYANT, JOHN ( Alawydd Glan Tâf 1832 - 1926 ), telynor .

BRYANT, TOM ( 1882 - 1946 ), telynor .

BRYCHAN , sant ( fl. tua chanol y 5ed g. )

BRYDGES, Syr HARFORD JONES ( 1764 - 1847 ), llysgennad cyntaf Prydain yn Persia, ac awdur .

BRYNACH , sant ( fl. diwedd y 5ed g. a dechrau'r 6ed ).

BRYN-JONES, DELME ( 1934 - 2001 ), canwr opera .

BULKELEY (TEULU), sir Fôn , etc.

BULKELEY, HUGH ( fl. 17eg g. ), bardd .

BULKELEY-OWEN, FANNY MARY KATHERINE ( 1845 - 1927 ), awdures .

BULKELEY, RICHARD ( fl. diwedd y 16eg. g. a dechrau'r 17eg ), bardd .

BULKELEY, WILLIAM ( 1691 - 1760 ), sgwïer a dyddiadurwr .

BULMER, JOHN ( 1784 - 1857 ), gweinidog Annibynnol .

BULMER-THOMAS, IVOR ( 1905 - 1993 ), gwleidydd Llafur yn wreiddiol a Cheidwadol yn ddiweddarach, ac awdur .

BURGESS, THOMAS ( 1756 - 1837 ), esgob .

BURTON, RICHARD ( JENKINS ) ( 1925 - 1984 ), actor ffilm a llwyfan .

BUSH, PERCY FRANK ( 1879 - 1955 ), chwaraewr rygbi .

BUTE , Ardalyddion Bute, Castell Caerdydd , etc.

BUTTON, Syr THOMAS (bu f. Ebrill 1634 ), llyngesydd ac anturwr .

BWTTING, RHYS ( 15fed g. ), telynor .